תמונות/קולות

מה

אכילאה אלף-העלה (Achillea millefolium)

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

מאי 26, 2024 06:52 לפנה"צ EDT

תיאור

pipeline

אכילאה אלף העלה - Photo (c) Steve Guttman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sedgequeen: אכילאה אלף-העלה (Achillea millefolium)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

גזר קיפח (Daucus carota)

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

מאי 26, 2024 06:52 לפנה"צ EDT

תיאור

pipeline

גזר קיפח - Photo (c) lvconrad1977, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי lvconrad1977
הזיהוי של sedgequeen: גזר קיפח (Daucus carota)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

מאי 26, 2024 07:08 לפנה"צ EDT

תיאור

Streambank

Microstegium vimineum - Photo (c) botanygirl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי botanygirl
הזיהוי של sedgequeen: Microstegium vimineum, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

מאי 26, 2024 07:16 לפנה"צ EDT

תיאור

forest edge

Juglans nigra - Photo (c) George Afghan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי George Afghan
הזיהוי של sedgequeen: Juglans nigra, שייך ל אלונאים (סדרה Fagales)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

מאי 26, 2024 07:28 לפנה"צ EDT

תיאור

forest, above stream

Trifolium dubium - Photo (c) Kenraiz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של sedgequeen: Trifolium dubium, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

e16

תאריך

מאי 26, 2024 05:29 אחה"צ CDT

תיאור

Cf

Alopecurus pratensis - Photo (c) Kai Löhr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kai Löhr
הזיהוי של sedgequeen: Alopecurus pratensis, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mhays

תאריך

אפריל 28, 2018
Lomatium papilioniferum - Photo (c) Mart Hughes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mart Hughes
הזיהוי של sedgequeen: Lomatium papilioniferum, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 07:09 לפנה"צ PDT
Hydrophyllum capitatum capitatum - Photo (c) Susan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan
הזיהוי של sedgequeen: Hydrophyllum capitatum var. capitatum, שייך ל זיפניים (משפחה Boraginaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 06:37 לפנה"צ PDT
Amelanchier alnifolia - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של sedgequeen: Amelanchier alnifolia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 07:00 לפנה"צ PDT
Collinsia parviflora - Photo (c) Rob Routledge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Routledge
הזיהוי של sedgequeen: Collinsia parviflora, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 07:08 לפנה"צ PDT
Maianthemum racemosum amplexicaule - Photo (c) Blake Weis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Blake Weis
הזיהוי של sedgequeen: Maianthemum racemosum ssp. amplexicaule, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 06:51 לפנה"צ PDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sedgequeen: Prunus virginiana, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 07:52 לפנה"צ PDT
Toxicoscordion paniculatum - Photo (c) Walter Siegmund, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של sedgequeen: Toxicoscordion paniculatum, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 08:55 לפנה"צ PDT
Arnica cordifolia - Photo (c) Joanne Siderius, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joanne Siderius
הזיהוי של sedgequeen: Arnica cordifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 08:50 לפנה"צ PDT
Cacaliopsis nardosmia - Photo (c) tlabanca, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של sedgequeen: Cacaliopsis nardosmia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 08:54 לפנה"צ PDT
Collinsia parviflora - Photo (c) Rob Routledge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Routledge
הזיהוי של sedgequeen: Collinsia parviflora, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 09:33 לפנה"צ PDT
Delphinium nuttallianum - Photo (c) erylander, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי erylander
הזיהוי של sedgequeen: Delphinium nuttallianum, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 10:27 לפנה"צ PDT
Hydrophyllum capitatum - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sedgequeen: Hydrophyllum capitatum, שייך ל זיפניים (משפחה Boraginaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

שינן רפואי (Taraxacum officinale)

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 09:54 לפנה"צ PDT
Taraxacum - Photo (c) Masha, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Masha
הזיהוי של sedgequeen: סוג Taraxacum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterzika

תאריך

מאי 20, 2023 09:36 לפנה"צ PDT
Toxicoscordion paniculatum - Photo (c) Walter Siegmund, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של sedgequeen: Toxicoscordion paniculatum, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

colincroft

תאריך

מאי 11, 2024 06:58 אחה"צ MDT
Castilleja sessiliflora - Photo (c) Alison Northup, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alison Northup
הזיהוי של sedgequeen: Castilleja sessiliflora, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattunitis

תאריך

מאי 24, 2024 10:34 לפנה"צ EDT
Lysimachia thyrsiflora - Photo (c) Alexander Baransky, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexander Baransky
הזיהוי של sedgequeen: Lysimachia thyrsiflora, שייך ל מרגנית (סוג Lysimachia)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcaple

תאריך

מאי 26, 2024 04:30 אחה"צ EDT
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kent Ross
הזיהוי של sedgequeen: Archilochus colubris, שייך ל תחמסאים (סדרה Caprimulgiformes)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcaple

תאריך

מאי 27, 2024 10:40 לפנה"צ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sedgequeen: Toxicodendron radicans, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattunitis

תאריך

מאי 2024

מקום

Michigan, US (Google, OSM)
Hericium erinaceus - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של sedgequeen: Hericium erinaceus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nancybee

תאריך

מאי 27, 2024 11:37 לפנה"צ PDT
Trifolium dubium - Photo (c) Kenraiz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של sedgequeen: Trifolium dubium, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

לוֹטוס מקרין (Lotus corniculatus)

מתצפת.ת

nancybee

תאריך

מאי 27, 2024 11:35 לפנה"צ PDT
לוטוס מקרין - Photo (c) Coppicewalker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Coppicewalker
הזיהוי של sedgequeen: לוֹטוס מקרין (Lotus corniculatus)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakob_rowny

תאריך

מאי 27, 2024 12:00 אחה"צ PDT
Phacelia nemoralis - Photo (c) Andrea Bernard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Andrea Bernard
הזיהוי של sedgequeen: Phacelia nemoralis, שייך ל זיפניים (משפחה Boraginaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakob_rowny

תאריך

מאי 27, 2024 11:52 לפנה"צ PDT
Prosartes smithii - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sedgequeen: Prosartes smithii, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakob_rowny

תאריך

מאי 27, 2024 10:09 לפנה"צ PDT
Digitalis purpurea - Photo (c) Marilyn R, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Marilyn R
הזיהוי של sedgequeen: Digitalis purpurea, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 321560