תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshualincoln

תאריך

יולי 17, 2023 01:50 אחה"צ EDT
Syrphus rectus - Photo (c) Chris Kreussling (Flatbush Gardener), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris Kreussling (Flatbush Gardener)
הזיהוי של alba1028: Syrphus rectus, שייך ל רחפניים (שבט Syrphini)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshualincoln

תאריך

יולי 17, 2023 01:50 אחה"צ EDT
Neoscona arabesca - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Doucet
הזיהוי של alba1028: Neoscona arabesca, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshualincoln

תאריך

יולי 17, 2023 01:52 אחה"צ EDT
Physocephala furcillata - Photo (c) Stuart Tingley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stuart Tingley
הזיהוי של alba1028: Physocephala furcillata, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshualincoln

תאריך

ינואר 26, 2024 01:47 אחה"צ EST
Spinus pinus - Photo (c) Mason Maron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mason Maron
הזיהוי של alba1028: Spinus pinus, שייך ל פרושיים (משפחה Fringillidae)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshualincoln

תאריך

ינואר 26, 2024 01:48 אחה"צ EST
Sitta canadensis - Photo (c) Draginous, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Draginous
הזיהוי של alba1028: Sitta canadensis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshualincoln

תאריך

יולי 12, 2023 08:45 אחה"צ EDT
Proteoteras aesculana - Photo (c) Isabel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Isabel
הזיהוי של alba1028: Proteoteras aesculana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

תרנגול הודו מצוי (Meleagris gallopavo)

מתצפת.ת

joshualincoln

תאריך

ינואר 29, 2024 12:41 אחה"צ EST
תרנגול הודו מצוי - Photo (c) Matt K, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matt K
הזיהוי של alba1028: תרנגול הודו מצוי (Meleagris gallopavo)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshualincoln

תאריך

ינואר 29, 2024 08:58 לפנה"צ EST
Bonasa umbellus - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של alba1028: Bonasa umbellus, שייך ל פסיוניים (משפחה Phasianidae)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

נובמבר 18, 2023 10:56 לפנה"צ CST

תיאור

was hanging around in a mixed flock of black ducks and mallards. Noticably darker than mallards, with light cheek and green top of head.

Anas rubripes × platyrhynchos - Photo (c) Joanne Muis Redwood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joanne Muis Redwood
הזיהוי של alba1028: Anas rubripes × platyrhynchos, שייך ל ברווז (סוג Anas)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ברווז אמריקאי שחור (Anas rubripes)

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

נובמבר 18, 2023 10:56 לפנה"צ CST
ברווז אמריקאי שחור - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של alba1028: ברווז אמריקאי שחור (Anas rubripes)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ברווז אמריקאי שחור (Anas rubripes)

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

נובמבר 18, 2023 10:57 לפנה"צ CST
ברווז אמריקאי שחור - Photo (c) Dean Hester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Dean Hester
הזיהוי של alba1028: ברווז אמריקאי שחור (Anas rubripes)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

נובמבר 18, 2023 11:09 לפנה"צ CST
Circus hudsonius - Photo (c) krisscully, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של alba1028: Circus hudsonius, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

נובמבר 18, 2023 11:23 לפנה"צ CST
Spizelloides arborea - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של alba1028: Spizelloides arborea, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

דרור שיר (Melospiza melodia)

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

נובמבר 18, 2023 11:30 לפנה"צ CST
דרור שיר - Photo (c) Cephas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alba1028: דרור שיר (Melospiza melodia)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

נובמבר 18, 2023 11:39 לפנה"צ CST
Dryobates villosus - Photo (c) Alain Maire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alain Maire
הזיהוי של alba1028: Dryobates villosus, שייך ל נקריים (משפחה Picidae)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

דצמבר 26, 2023 02:00 אחה"צ CST
Buteo jamaicensis borealis - Photo (c) Emma Jones, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Emma Jones
הזיהוי של alba1028: Buteo jamaicensis ssp. borealis, שייך ל עקב אדום-זנב (Buteo jamaicensis)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

דצמבר 26, 2023 04:27 אחה"צ CST
Antigone canadensis - Photo (c) Ad Konings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ad Konings
הזיהוי של alba1028: Antigone canadensis, שייך ל עגוריים (משפחה Gruidae)
נוסף בתאריך ינואר 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Wisconsin, US (Google, OSM)
Certhia americana - Photo (c) Cynthia Crawford, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Cynthia Crawford
הזיהוי של alba1028: Certhia americana, שייך ל טפסי עצים (משפחה Certhiidae)
נוסף בתאריך נובמבר 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Wisconsin, US (Google, OSM)

תיאור

cinnamon tail not pictured here but was seen!

Catharus guttatus - Photo (c) Becky Matsubara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alba1028: Catharus guttatus, שייך ל קיכליים (משפחה Turdidae)
נוסף בתאריך נובמבר 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Wisconsin, US (Google, OSM)
Regulus satrapa - Photo (c) arielms, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי arielms
הזיהוי של alba1028: Regulus satrapa, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך נובמבר 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miya_

תאריך

יולי 2022

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תיאור

On pycnanthemum muticum (Clustered Mountain Mint) in my pollinator garden.

Atalopedes huron - Photo (c) Timothy Reichard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Timothy Reichard
הזיהוי של alba1028: Atalopedes huron, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 25, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miya_

תאריך

יולי 2022

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תיאור

On pycnanthemum muticum (Clustered Mountain Mint) in my pollinator garden.

Atalopedes huron - Photo (c) Timothy Reichard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Timothy Reichard
הזיהוי של alba1028: Atalopedes huron, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 25, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miya_

תאריך

יולי 2022

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תיאור

On pycnanthemum muticum (Clustered Mountain Mint) in my pollinator garden.

Atalopedes huron - Photo (c) Timothy Reichard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Timothy Reichard
הזיהוי של alba1028: Atalopedes huron, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 25, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

collinrsmith

תאריך

יולי 24, 2023 06:44 אחה"צ CDT
Contopus virens - Photo (c) Félix Uribe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alba1028: Contopus virens, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 22, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

collinrsmith

תאריך

אוקטובר 1, 2023 03:56 אחה"צ CDT
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alba1028: Leptoglossus occidentalis, שייך ל גלדניים (משפחה Coreidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גלגלן הצלב (Araneus diadematus)

מתצפת.ת

collinrsmith

תאריך

אוקטובר 3, 2023 03:06 אחה"צ CDT
גלגלן הצלב - Photo (c) hedera.baltica, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alba1028: גלגלן הצלב (Araneus diadematus)
נוסף בתאריך אוקטובר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

collinrsmith

תאריך

אוקטובר 7, 2023 11:02 לפנה"צ CDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Larry Clarfeld
הזיהוי של alba1028: Pyrrharctia isabella, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך אוקטובר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

לוטרה צפון-אמריקנית (Lontra canadensis)

מתצפת.ת

collinrsmith

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Wisconsin, US (Google, OSM)
לוטרה צפון-אמריקנית - Photo (c) Keith Dvorsky, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Keith Dvorsky
הזיהוי של alba1028: לוטרה צפון-אמריקנית (Lontra canadensis)
נוסף בתאריך אוקטובר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סנאי אפור (Sciurus carolinensis)

מתצפת.ת

collinrsmith

תאריך

אוקטובר 20, 2023 06:13 אחה"צ CDT
סנאי אפור - Photo (c) Diliff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alba1028: סנאי אפור (Sciurus carolinensis)
נוסף בתאריך אוקטובר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

metalbird

תאריך

אוגוסט 19, 2023 01:03 אחה"צ CDT
Trametes cinnabarina - Photo (c) melissahalton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alba1028: Trametes cinnabarina, שייך ל בְּהוּקִיתִיִּים (משפחה Polyporaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 1426