תמונות/קולות

מתצפת.ת

oddfitz

תאריך

אפריל 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Was surprised and delighted to find this old warrior at the FTW Botanic Gardens today.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beautdelirium

תאריך

מאי 21, 2022 01:05 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rickubis

תאריך

אוגוסט 17, 2021 08:56 לפנה"צ CDT

תיאור

Turtle was at the edge of the trail, facing the water (200 yards away, 20ft lower in elevation). Obviously not a Common Musk Turtle (Sternotherus odoratus), so I picked it up and took many photos. Not sure of ID. Turtle was released into the grass about 20 yards away from the trail.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

remipjgpattyn

תאריך

מאי 2022

מקום

Colorado, US (Google, OSM)

תיאור

Brendan found it! (His phone was stupid)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

liapun312

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Kansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eric-schmitty

תאריך

יוני 3, 2022 11:42 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ritt

תאריך

יוני 2011

מקום

Louisiana, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jordan-grotts

תאריך

יולי 2019

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sduples

תאריך

מרץ 4, 2023 03:08 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brandigibson

תאריך

ינואר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashwinvn2

תאריך

מרץ 4, 2023 05:26 אחה"צ CST

תיאור

Last time I came to this small pond, I found 3 yellow mud turtles, so this is very likely a repeat sighting

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hr_dragonfly

תאריך

ספטמבר 2002

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

This guy/gal looked ancient.

תמונות/קולות

תאריך

יולי 4, 2015

תיאור

Se encontró en una laguna.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coleonyxconnoisseur

תאריך

מאי 2022

תיאור

I have encountered this individual on multiple occasions. She is recognizable by the cracked notch on her right shoulder and has a rather cantankerous disposition for a box turtle.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coleonyxconnoisseur

תאריך

מאי 14, 2022 06:05 אחה"צ CDT

מקום

Kingman, KS, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coleonyxconnoisseur

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Kansas, US (Google, OSM)

תיאור

Safely moved across the road in the direction already headed.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopherbentley04

תאריך

ינואר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopherbentley04

תאריך

ינואר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coleonyxconnoisseur

תאריך

יוני 2021

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coleonyxconnoisseur

תאריך

דצמבר 2021

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coleonyxconnoisseur

תאריך

יוני 2021

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

selasphorus

תאריך

ינואר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wild-about-texas

תאריך

ינואר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

esoehren

תאריך

יוני 2020

מקום

Alabama, US (Google, OSM)

תיאור

Juvenile captured while swimming.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leomcampos24

תאריך

אוגוסט 26, 2022 05:38 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

צב ים ירוק (Chelonia mydas)

מתצפת.ת

g_heaton

תאריך

דצמבר 2022

מקום

Hawaii, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenecycle

תאריך

מרץ 20, 2021 01:06 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dutchjohn

תאריך

יולי 29, 2020 08:47 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thamnelegans24

תאריך

יוני 2011

מקום

Arizona, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mfratello

תאריך

יוני 27, 2021 04:24 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_smith

תאריך

אוגוסט 11, 2021 08:00 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rreams

תאריך

אוגוסט 2019

מקום

Arizona, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gudgabe

תאריך

אוקטובר 4, 2021 01:37 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marionlegall

תאריך

נובמבר 7, 2021 12:43 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mjandersen

תאריך

אוקטובר 8, 2021 01:40 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

delbachert

תאריך

מרץ 15, 2022 02:27 אחה"צ EDT

מקום

Arizona, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

denisehackert-stoner

תאריך

אפריל 27, 2022 09:28 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

xpda

תאריך

מאי 24, 2022 01:07 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matt_lachiusa

תאריך

יוני 29, 2022 03:27 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hallc

תאריך

מרץ 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dennis1

תאריך

מרץ 2017

תיאור

Field Notes - Ok, i think this time i got the Sonoran Mud Turtle. There were abt 8 of them surfacing periodically. They appear to be 5-7 inches in length. Quite eager to avoid any motion i made.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hfabian

תאריך

מרץ 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmrobertia

תאריך

אפריל 2018

תיאור

Staked out the pond for a couple of hours and saw several different Kinosternon sonoriense longifemorale in the southern end of the pond. They seemed to come up for air about every 12-15 minutes, VERY wary of any movement on shore.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mccreedy

תאריך

מרץ 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

asper

תאריך

מרץ 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidbygott

תאריך

מרץ 2020

תיאור

QBQ mud turtle - Quitobaquito Organ Pipe NM 8 mar 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakescott

תאריך

מאי 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coreyjlange

תאריך

אוקטובר 2020

תיאור

When conducting surveys for Quitobaquito Tryonia, I found three young hatch-year mud turtles in a puddle/spring! I was with the biologist for the Monument and he is a permit holder for this species. Photos were taken and they were released back where we found them.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kfinn

תאריך

אוקטובר 2018

תיאור

photographed with permission of USNP staff

תמונות/קולות

מתצפת.ת

djangoroo

תאריך

אוגוסט 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

salticidude

תאריך

יולי 19, 2008 01:58 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flaxington

תאריך

ספטמבר 9, 2004

תמונות/קולות

מתצפת.ת

enzymezou

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Arizona, US (Google, OSM)

תיאור

Second mud turtle species I’ve encountered in the wild. Beautiful little Sonoran mud turtle.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertivens

תאריך

אוקטובר 21, 2021 02:24 אחה"צ MST

תיאור

Sabino Canyon, Coronado National Forest, in the foothills of the Santa Catalina Mountains just north of Tucson, AZ.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mason_s

תאריך

נובמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

froggy143

תאריך

נובמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

keegansmith417

תאריך

יולי 2017

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

protostega123

תאריך

אוגוסט 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesusloc

תאריך

יולי 16, 2022 03:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesusloc

תאריך

יולי 16, 2022 03:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesusloc

תאריך

יולי 16, 2022 03:29 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnnybirder

תאריך

מרץ 11, 2008

תמונות/קולות

מתצפת.ת

james5

תאריך

ספטמבר 2, 2013

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg369

תאריך

אוקטובר 13, 2022 08:39 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

verotessier

תאריך

מרץ 12, 2021 12:57 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isaacthelord

תאריך

מאי 26, 2019 01:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ahalbroo

תאריך

מאי 11, 2019 03:39 אחה"צ CDT

תיאור

Found crossing road, placed in woods in original direction of travel.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasonpike1980

תאריך

אפריל 19, 2019 08:47 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danimiller23

תאריך

אפריל 6, 2019 10:24 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vestal96

תאריך

אפריל 6, 2019 11:55 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caylie_h

תאריך

אפריל 6, 2019 12:03 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lindsey129

תאריך

מרץ 29, 2019 12:18 אחה"צ UTC

תיאור

Baby turtle/tortoise

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isaacthelord

תאריך

מרץ 27, 2019 01:38 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sandboa

תאריך

מרץ 10, 2019 10:38 לפנה"צ CDT

תיאור

A male and female mud turtle found next to each other in a shallow roadside ditch. Male was trailing female, probably interested in mating.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isaacthelord

תאריך

אוקטובר 6, 2018 02:59 אחה"צ CDT

תיאור

Hatchling mud turtle. Roughly nickel size. Found swimming in a shallow puddle at John Crompton Park.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattbuckingham

תאריך

מאי 2014

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattbuckingham

תאריך

מאי 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

snakewrangler95

תאריך

יוני 2018

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

farkleberry

תאריך

מאי 9, 2017 11:50 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jblinde

תאריך

יוני 3, 2017 05:01 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jblinde

תאריך

מאי 21, 2017 02:59 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewdavies9000

תאריך

פברואר 21, 2017 02:55 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bll634

תאריך

פברואר 17, 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

langaha

תאריך

ספטמבר 10, 2016 05:47 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

herpsofnm

תאריך

יוני 4, 2015 05:07 אחה"צ CDT

תיאור

Not 100% on this ID; could be Sternotherus odoratus. Foolishly did not think to get plastron photos.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dpom

תאריך

אפריל 24, 2016 07:17 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewmorgill

תאריך

אפריל 15, 2016

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greglasley

תאריך

מרץ 29, 2016

תיאור

This small, dark turtle was in a small pond in an oak woodland quite near the coastal marshes. I don't know the species. The shell was ca 6 inches long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frank-g

תאריך

אפריל 25, 2021 03:59 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ldmathers

תאריך

אפריל 26, 2021 11:39 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kaitlynnnn

תאריך

יוני 11, 2021 03:39 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

daniel_benson

תאריך

אפריל 7, 2021 09:15 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

denver

תאריך

יוני 24, 2021 12:14 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cdsmith

תאריך

יוני 26, 2021 05:24 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atshipman

תאריך

ספטמבר 28, 2021 04:41 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

georgezimmer

תאריך

מרץ 16, 2022 05:33 אחה"צ HST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johncmoore

תאריך

אפריל 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johncmoore

תאריך

אפריל 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

project

תאריך

מאי 16, 2022 04:16 אחה"צ CDT

מקום

Dayton, TX, US (Google, OSM)