יחס מסגרות טקסון 619812

מערכת יחסים: סטייה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת סוג Sessilia (הורה: סוג Trillium) לא חיצוני

https://www.inaturalist.org/flags/585707
https://www.inaturalist.org/flags/585995

based on:
https://doi.org/10.11646/phytotaxa.552.5.1

נוצר על־ידי ddennism ב ספטמבר 30, 2022

סטיות במורד העץ: 26