יחסי מסגרת טקסון

About Taxon Frameworks

Taxon Frameworks help us describe 'what we mean' by a taxon. Taxon Framework Relationships are mappings between taxa on iNaturalist Israel (internal taxa) and taxa on sources (external taxa) associated with a Taxon Framework. Read more

נקה פילטרים
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת מין Morina nepalensis nepalensis (הורה: מין Morina nepalensis) התאמה תת מין Morina nepalensis nepalensis (הורה: מין Morina nepalensis)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 20, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
זן Pedicularis muscoides rosea (הורה: מין Pedicularis muscoides) התאמה זן Pedicularis muscoides rosea (הורה: מין Pedicularis muscoides)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 20, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת מין Pedicularis muscoides muscoides (הורה: מין Pedicularis muscoides) התאמה תת מין Pedicularis muscoides muscoides (הורה: מין Pedicularis muscoides)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 20, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת מין Pedicularis muscoides himalayca (הורה: מין Pedicularis muscoides) התאמה תת מין Pedicularis muscoides himalayca (הורה: מין Pedicularis muscoides)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 20, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Pedicularis muscoides (הורה: סוג Pedicularis) התאמה מין Pedicularis muscoides (הורה: סוג Pedicularis)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 20, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Crossandra praecox (הורה: סוג Crossandra) התאמה מין Crossandra praecox (הורה: סוג Crossandra)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Crossandra spinosa (הורה: סוג Crossandra) התאמה מין Crossandra spinosa (הורה: סוג Crossandra)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Blepharocalyx eggersii (הורה: סוג Blepharocalyx) התאמה מין Blepharocalyx eggersii (הורה: סוג Blepharocalyx)

נוצר על־ידי choess ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Thalictrum neurocarpum (הורה: סוג Thalictrum) התאמה מין Thalictrum neurocarpum (הורה: סוג Thalictrum)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Thalictrum punduanum (הורה: סוג Thalictrum) התאמה מין Thalictrum punduanum (הורה: סוג Thalictrum)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Thalictrum nainitalense (הורה: סוג Thalictrum) התאמה מין Thalictrum nainitalense (הורה: סוג Thalictrum)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Mollusca מקור MolluscaBase

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel MolluscaBase
מין Bothriembryon cummingsi (הורה: סוג Bothriembryon) התאמה מין Bothriembryon cummingsi (הורה: סוג Bothriembryon)

נוצר על־ידי alberto_colatore ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Elaeocarpus sikkimensis (הורה: סוג Elaeocarpus) התאמה מין Elaeocarpus sikkimensis (הורה: סוג Elaeocarpus)

נוצר על־ידי wsyxbcl ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Orthoptera מקור Orthoptera Species File

מערכת יחסים: סטייה

iNaturalist Israel Orthoptera Species File
קומפלקס Ammopelmatus mahogany (הורה: סוג Ammopelmatus) לא חיצוני

Well established undescribed species; too many observations to swap into genus when a genera revision paper will be published (hopefully) within the year.

נוצר על־ידי birdwhisperer ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Citharexylum microphyllum (הורה: סוג Citharexylum) התאמה מין Citharexylum microphyllum (הורה: סוג Citharexylum)

נוצר על־ידי someplant ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Araneae מקור World Spider Catalog Version 20.0

מערכת יחסים: סטייה

iNaturalist Israel World Spider Catalog Version 20.0
אחד לאחד מין Pellenattus (הורה: סוג Salticidae)

נוצר על־ידי kitty12 ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Araneae מקור World Spider Catalog Version 20.0

מערכת יחסים: סטייה

iNaturalist Israel World Spider Catalog Version 20.0
סוג Pellenattus (הורה: תת-שבט Harmochirina) אחד לאחד מין Pellenattus (הורה: סוג Salticidae)

נוצר על־ידי kitty12 ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Oxygraphis endlicheri (הורה: סוג Oxygraphis) התאמה מין Oxygraphis endlicheri (הורה: סוג Oxygraphis)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 19, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת מין Rosularia adenotricha chitralica (הורה: מין Rosularia adenotricha) התאמה תת מין Rosularia adenotricha chitralica (הורה: מין Rosularia adenotricha)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת מין Rosularia adenotricha adenotricha (הורה: מין Rosularia adenotricha) התאמה תת מין Rosularia adenotricha adenotricha (הורה: מין Rosularia adenotricha)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Megacarpaea polyandra (הורה: סוג Megacarpaea) התאמה מין Megacarpaea polyandra (הורה: סוג Megacarpaea)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Odonata מקור World Odonata List

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Odonata List
מין Teinobasis marginata (הורה: סוג Teinobasis) התאמה מין Teinobasis marginata (הורה: סוג Teinobasis)

נוצר על־ידי zebs ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Odonata מקור World Odonata List

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Odonata List
מין Teinobasis livida (הורה: סוג Teinobasis) התאמה מין Teinobasis livida (הורה: סוג Teinobasis)

נוצר על־ידי zebs ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Odonata מקור World Odonata List

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Odonata List
מין Teinobasis glossa (הורה: סוג Teinobasis) התאמה מין Teinobasis glossa (הורה: סוג Teinobasis)

נוצר על־ידי zebs ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Odonata מקור World Odonata List

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Odonata List
מין Teinobasis fragillima (הורה: סוג Teinobasis) התאמה מין Teinobasis fragillima (הורה: סוג Teinobasis)

נוצר על־ידי zebs ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Odonata מקור World Odonata List

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Odonata List
מין Teinobasis caelestis (הורה: סוג Teinobasis) התאמה מין Teinobasis caelestis (הורה: סוג Teinobasis)

נוצר על־ידי zebs ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Odonata מקור World Odonata List

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Odonata List
מין Teinobasis aurantiaca (הורה: סוג Teinobasis) התאמה מין Teinobasis aurantiaca (הורה: סוג Teinobasis)

נוצר על־ידי zebs ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Odonata מקור World Odonata List

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Odonata List
מין Plagulibasis richardsi (הורה: סוג Plagulibasis) התאמה מין Plagulibasis richardsi (הורה: סוג Plagulibasis)

נוצר על־ידי zebs ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Odonata מקור World Odonata List

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Odonata List
מין Teinobasis wau (הורה: סוג Teinobasis) התאמה מין Teinobasis wau (הורה: סוג Teinobasis)

נוצר על־ידי zebs ב יולי 18, 2024
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Indigofera pondoensis (הורה: סוג Indigofera) התאמה מין Indigofera pondoensis (הורה: סוג Indigofera)

נוצר על־ידי choess ב יולי 18, 2024