יחסי מסגרת טקסון

About Taxon Frameworks

Taxon Frameworks help us describe 'what we mean' by a taxon. Taxon Framework Relationships are mappings between taxa on iNaturalist Israel (internal taxa) and taxa on sources (external taxa) associated with a Taxon Framework. Read more

נקה פילטרים
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Olax lanceolata (הורה: סוג Olax) התאמה מין Olax lanceolata (הורה: סוג Olax)

נוצר על־ידי lwnrngr ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Tetrapilus brachiatus (הורה: סוג Tetrapilus) התאמה מין Tetrapilus brachiatus (הורה: סוג Tetrapilus)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Tetrapilus caudatilimbus (הורה: סוג Tetrapilus) התאמה מין Tetrapilus caudatilimbus (הורה: סוג Tetrapilus)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Tetrapilus cordatulus (הורה: סוג Tetrapilus) התאמה מין Tetrapilus cordatulus (הורה: סוג Tetrapilus)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Tetrapilus hainanensis (הורה: סוג Tetrapilus) התאמה מין Tetrapilus hainanensis (הורה: סוג Tetrapilus)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Tetrapilus gamblei (הורה: סוג Tetrapilus) התאמה מין Tetrapilus gamblei (הורה: סוג Tetrapilus)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Tetrapilus javanicus (הורה: סוג Tetrapilus) התאמה מין Tetrapilus javanicus (הורה: סוג Tetrapilus)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Tetrapilus laxiflorus (הורה: סוג Tetrapilus) התאמה מין Tetrapilus laxiflorus (הורה: סוג Tetrapilus)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Tetrapilus dioicus (הורה: סוג Tetrapilus) התאמה מין Tetrapilus dioicus (הורה: סוג Tetrapilus)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Tetrapilus tsoongii (הורה: סוג Tetrapilus) התאמה מין Tetrapilus tsoongii (הורה: סוג Tetrapilus)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
סוג Tetrapilus (הורה: משפחה Oleaceae) התאמה סוג Tetrapilus (הורה: משפחה Oleaceae)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת מין Asterolasia rupestris rupestris (הורה: מין Asterolasia rupestris) התאמה תת מין Asterolasia rupestris rupestris (הורה: מין Asterolasia rupestris)

נוצר על־ידי thebeachcomber ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Lysimachia angustiloba (הורה: סוג Lysimachia) התאמה מין Lysimachia angustiloba (הורה: סוג Lysimachia)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys ternstroemiifolia (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys ternstroemiifolia (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys thyrsoidea (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys thyrsoidea (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys tiinae (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys tiinae (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys tocantinensis (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys tocantinensis (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys tomentosa (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys tomentosa (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys transiens (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys transiens (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys uribei (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys uribei (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys veadeirensis (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys veadeirensis (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys velutina (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys velutina (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys walteri (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys walteri (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Heteropterys wiedeana (הורה: סוג Heteropterys) התאמה מין Heteropterys wiedeana (הורה: סוג Heteropterys)

נוצר על־ידי kitty12 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Lippia bradei (הורה: סוג Lippia) התאמה מין Lippia bradei (הורה: סוג Lippia)

נוצר על־ידי craig-r ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Opiliones מקור World Catalogue of Opiliones

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Catalogue of Opiliones
מין Harpenna denticulata (הורה: סוג Harpenna) התאמה מין Harpenna denticulata (הורה: סוג Harpenna)

נוצר על־ידי sjl197 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור סדרה Opiliones מקור World Catalogue of Opiliones

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Catalogue of Opiliones
מין Erecomma montanum (הורה: סוג Erecomma) התאמה מין Erecomma montanum (הורה: סוג Erecomma)

נוצר על־ידי sjl197 ב דצמבר 2, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור פילום Tracheophyta מקור Plants of the World Online

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
מין Impatiens runssorensis (הורה: סוג Impatiens) התאמה מין Impatiens runssorensis (הורה: סוג Impatiens)

נוצר על־ידי kai_schablewski ב דצמבר 1, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור תת-סדרה Auchenorrhyncha מקור World Auchenorrhyncha Database

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Auchenorrhyncha Database
מין Jakrama riparia (הורה: סוג Jakrama) התאמה מין Jakrama riparia (הורה: סוג Jakrama)

נוצר על־ידי sjl197 ב דצמבר 1, 2023
מכוסה על ידי מסגרת טקסון עבור תת-סדרה Auchenorrhyncha מקור World Auchenorrhyncha Database

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel World Auchenorrhyncha Database
מין Jakrama krameri (הורה: סוג Jakrama) התאמה מין Jakrama krameri (הורה: סוג Jakrama)

נוצר על־ידי sjl197 ב דצמבר 1, 2023