שימו לב: באישור שינוי זה, הזיהויים ישוייכו מחדש לטקסוני הפלט לפי האטלסים שלהם. אם לחלק או לכל הפלטים חסרים אטלסים, או אם יש חפיפה בין אטלסים עבור רשומה מסוימת, הזיהויים יוחלפו בזיהויים של הטקסון ההורי המשותף הקרוב ביותר ( Parrya)

תגובות

לא קיימות הערות בינתיים

הוספת תגובה

כניסה או הרשמה להוספת הערות