פרטי טקסונומיה עבור מחטניים (סדרה Pinales)

מערכת יחסים: סטייה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת-מערכה Angiospermae (הורה: פילום Tracheophyta) לא חיצוני
מחלקה Cycadopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Ginkgoopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Gnetopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Liliopsida (הורה: תת-מערכה Angiospermae)
מחלקה Lycopodiopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Magnoliopsida (הורה: תת-מערכה Angiospermae)
מחלקה Pinopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Polypodiopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
תת מחלקה Equisetidae (הורה: מחלקה Polypodiopsida)
תת מחלקה Marattiidae (הורה: מחלקה Polypodiopsida)
תת מחלקה Ophioglossidae (הורה: מחלקה Polypodiopsida)
תת מחלקה Polypodiidae (הורה: מחלקה Polypodiopsida)
סדרה Acorales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Alismatales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Amborellales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Apiales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Aquifoliales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Arecales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Asparagales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Asterales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Austrobaileyales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Berberidopsidales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Boraginales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Brassicales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Bruniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Buxales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Canellales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Caryophyllales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Celastrales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ceratophyllales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Chloranthales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Commelinales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Cornales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Crossosomatales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Cucurbitales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Cyatheales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Cycadales (הורה: מחלקה Cycadopsida)
סדרה Dilleniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Dioscoreales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Dipsacales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ephedrales (הורה: מחלקה Gnetopsida)
סדרה Equisetales (הורה: תת מחלקה Equisetidae)
סדרה Ericales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Escalloniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Fabales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Fagales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Garryales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Gentianales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Geraniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ginkgoales (הורה: מחלקה Ginkgoopsida)
סדרה Gleicheniales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Gnetales (הורה: מחלקה Gnetopsida)
סדרה Gunnerales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Huerteales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Hymenophyllales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Icacinales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Isoetales (הורה: מחלקה Lycopodiopsida)
סדרה Lamiales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Laurales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Liliales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Lycopodiales (הורה: מחלקה Lycopodiopsida)
סדרה Magnoliales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Malpighiales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Malvales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Marattiales (הורה: תת מחלקה Marattiidae)
סדרה Metteniusales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Myrtales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Nymphaeales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ophioglossales (הורה: תת מחלקה Ophioglossidae)
סדרה Osmundales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Oxalidales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Pandanales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Paracryphiales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Petrosaviales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Picramniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Pinales (הורה: מחלקה Pinopsida)
סדרה Piperales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Poales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Polypodiales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Proteales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Psilotales (הורה: תת מחלקה Ophioglossidae)
סדרה Ranunculales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Rosales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Salviniales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Santalales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Sapindales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Saxifragales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Schizaeales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Selaginellales (הורה: מחלקה Lycopodiopsida)
סדרה Solanales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Trochodendrales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Vahliales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Vitales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Welwitschiales (הורה: מחלקה Gnetopsida)
סדרה Zingiberales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Zygophyllales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
משפחה Tiganophytaceae (הורה: סדרה Brassicales)

See https://www.inaturalist.org/flags/240790. POWO doesn't include nodes coarser than family

סטיות במורד העץ עבור Aquifoliales 2

סטיות במורד העץ עבור Pinopsida 43

סטיות במורד העץ עבור Cycadales 2

סטיות במורד העץ עבור Cycadopsida 2

סטיות במורד העץ עבור Santalales 13

סטיות במורד העץ עבור Pandanales 1

סטיות במורד העץ עבור Cyatheales 4

סטיות במורד העץ עבור Polypodiidae 1451

סטיות במורד העץ עבור Arecales 1

סטיות במורד העץ עבור Asterales 162

סטיות במורד העץ עבור Geraniales 17

סטיות במורד העץ עבור Myrtales 79

סטיות במורד העץ עבור Equisetidae 3

סטיות במורד העץ עבור Celastrales 4

סטיות במורד העץ עבור Commelinales 9

סטיות במורד העץ עבור Equisetales 3

סטיות במורד העץ עבור Lycopodiales 284

סטיות במורד העץ עבור Fagales 15

סטיות במורד העץ עבור Garryales 2

סטיות במורד העץ עבור Hymenophyllales 11

סטיות במורד העץ עבור Fabales 126

סטיות במורד העץ עבור Oxalidales 5

סטיות במורד העץ עבור Malpighiales 99

סטיות במורד העץ עבור Solanales 27

סטיות במורד העץ עבור Sapindales 26

סטיות במורד העץ עבור Malvales 34

סטיות במורד העץ עבור Gleicheniales 1

סטיות במורד העץ עבור Rosales 125

סטיות במורד העץ עבור Gnetales 1

סטיות במורד העץ עבור Magnoliopsida 1585

סטיות במורד העץ עבור Liliopsida 506

סטיות במורד העץ עבור Polypodiopsida 1492

סטיות במורד העץ עבור Ophioglossales 37

סטיות במורד העץ עבור Pinales 43

סטיות במורד העץ עבור Zygophyllales 5

סטיות במורד העץ עבור Alismatales 17

סטיות במורד העץ עבור Cornales 7

סטיות במורד העץ עבור Gunnerales 1

סטיות במורד העץ עבור Schizaeales 9

סטיות במורד העץ עבור Marattiales 1

סטיות במורד העץ עבור Angiospermae 2091

סטיות במורד העץ עבור Lamiales 257

סטיות במורד העץ עבור Piperales 10

סטיות במורד העץ עבור Ophioglossidae 37

סטיות במורד העץ עבור Ericales 69

סטיות במורד העץ עבור Magnoliales 6

סטיות במורד העץ עבור Bruniales 1

סטיות במורד העץ עבור Boraginales 10

סטיות במורד העץ עבור Marattiidae 1

סטיות במורד העץ עבור Selaginellales 1

סטיות במורד העץ עבור Dipsacales 17

סטיות במורד העץ עבור Polypodiales 1426

סטיות במורד העץ עבור Proteales 70

סטיות במורד העץ עבור Laurales 3

סטיות במורד העץ עבור Apiales 21

סטיות במורד העץ עבור Asparagales 294

סטיות במורד העץ עבור Zingiberales 11

סטיות במורד העץ עבור Dioscoreales 18

סטיות במורד העץ עבור Saxifragales 35

סטיות במורד העץ עבור Caryophyllales 146

סטיות במורד העץ עבור Ranunculales 56

סטיות במורד העץ עבור Brassicales 34

סטיות במורד העץ עבור Acorales 1

סטיות במורד העץ עבור Cucurbitales 15

סטיות במורד העץ עבור Lycopodiopsida 286

סטיות במורד העץ עבור Dilleniales 31

סטיות במורד העץ עבור Ephedrales 1

סטיות במורד העץ עבור Poales 107

סטיות במורד העץ עבור Gentianales 55

סטיות במורד העץ עבור Gnetopsida 2

סטיות במורד העץ עבור Liliales 47

טקסונים מסומנים במורד העץ הטקסונומי: 13
נוצר על־ידי loarie ב פברואר 4, 2020