יחס מסגרות טקסון 365458

מערכת יחסים: סטייה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת-מערכה Angiospermae (הורה: פילום Tracheophyta) לא חיצוני
מחלקה Cycadopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Ginkgoopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Gnetopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Liliopsida (הורה: תת-מערכה Angiospermae)
מחלקה Lycopodiopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Magnoliopsida (הורה: תת-מערכה Angiospermae)
מחלקה Pinopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
מחלקה Polypodiopsida (הורה: פילום Tracheophyta)
תת מחלקה Equisetidae (הורה: מחלקה Polypodiopsida)
תת מחלקה Marattiidae (הורה: מחלקה Polypodiopsida)
תת מחלקה Ophioglossidae (הורה: מחלקה Polypodiopsida)
תת מחלקה Polypodiidae (הורה: מחלקה Polypodiopsida)
סדרה Acorales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Alismatales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Amborellales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Apiales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Aquifoliales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Arecales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Asparagales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Asterales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Austrobaileyales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Berberidopsidales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Boraginales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Brassicales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Bruniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Buxales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Canellales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Caryophyllales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Celastrales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ceratophyllales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Chloranthales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Commelinales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Cornales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Crossosomatales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Cucurbitales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Cyatheales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Cycadales (הורה: מחלקה Cycadopsida)
סדרה Dilleniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Dioscoreales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Dipsacales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ephedrales (הורה: מחלקה Gnetopsida)
סדרה Equisetales (הורה: תת מחלקה Equisetidae)
סדרה Ericales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Escalloniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Fabales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Fagales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Garryales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Gentianales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Geraniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ginkgoales (הורה: מחלקה Ginkgoopsida)
סדרה Gleicheniales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Gnetales (הורה: מחלקה Gnetopsida)
סדרה Gunnerales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Huerteales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Hymenophyllales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Icacinales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Isoetales (הורה: מחלקה Lycopodiopsida)
סדרה Lamiales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Laurales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Liliales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Lycopodiales (הורה: מחלקה Lycopodiopsida)
סדרה Magnoliales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Malpighiales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Malvales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Marattiales (הורה: תת מחלקה Marattiidae)
סדרה Metteniusales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Myrtales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Nymphaeales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ophioglossales (הורה: תת מחלקה Ophioglossidae)
סדרה Osmundales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Oxalidales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Pandanales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Paracryphiales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Petrosaviales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Picramniales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Pinales (הורה: מחלקה Pinopsida)
סדרה Piperales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Poales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Polypodiales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Proteales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Psilotales (הורה: תת מחלקה Ophioglossidae)
סדרה Ranunculales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Rosales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Salviniales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Santalales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Sapindales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Saxifragales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Schizaeales (הורה: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Selaginellales (הורה: מחלקה Lycopodiopsida)
סדרה Solanales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Trochodendrales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Vahliales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Vitales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Welwitschiales (הורה: מחלקה Gnetopsida)
סדרה Zingiberales (הורה: מחלקה Liliopsida)
סדרה Zygophyllales (הורה: מחלקה Magnoliopsida)
משפחה Tiganophytaceae (הורה: סדרה Brassicales)

See https://www.inaturalist.org/flags/240790. POWO doesn't include nodes coarser than family

נוצר על־ידי loarie ב פברואר 4, 2020

סטיות במורד העץ עבור Acorales 2

סטיות במורד העץ עבור Petrosaviales 1

סטיות במורד העץ עבור Caryophyllales 1999

סטיות במורד העץ עבור Equisetales 39

סטיות במורד העץ עבור Fagales 477

סטיות במורד העץ עבור Polypodiidae 1725

סטיות במורד העץ עבור Angiospermae 46857

סטיות במורד העץ עבור Magnoliopsida 33674

סטיות במורד העץ עבור Welwitschiales 1

סטיות במורד העץ עבור Asterales 4302

סטיות במורד העץ עבור Pinopsida 329

סטיות במורד העץ עבור Ginkgoales 1

סטיות במורד העץ עבור Poales 4354

סטיות במורד העץ עבור Gunnerales 47

סטיות במורד העץ עבור Nymphaeales 3

סטיות במורד העץ עבור Aquifoliales 7

סטיות במורד העץ עבור Liliales 638

סטיות במורד העץ עבור Cucurbitales 1335

סטיות במורד העץ עבור Ranunculales 1033

סטיות במורד העץ עבור Crossosomatales 7

סטיות במורד העץ עבור Picramniales 1

סטיות במורד העץ עבור Zygophyllales 20

סטיות במורד העץ עבור Pandanales 18

סטיות במורד העץ עבור Equisetidae 39

סטיות במורד העץ עבור Vahliales 1

סטיות במורד העץ עבור Pinales 329

סטיות במורד העץ עבור Austrobaileyales 3

סטיות במורד העץ עבור Ophioglossales 40

סטיות במורד העץ עבור Gleicheniales 4

סטיות במורד העץ עבור Cycadales 4

סטיות במורד העץ עבור Saxifragales 1369

סטיות במורד העץ עבור Magnoliales 354

סטיות במורד העץ עבור Garryales 4

סטיות במורד העץ עבור Dipsacales 195

סטיות במורד העץ עבור Celastrales 6

סטיות במורד העץ עבור Amborellales 1

סטיות במורד העץ עבור Osmundales 1

סטיות במורד העץ עבור Salviniales 2

סטיות במורד העץ עבור Lycopodiopsida 291

סטיות במורד העץ עבור Buxales 1

סטיות במורד העץ עבור Icacinales 2

סטיות במורד העץ עבור Vitales 3

סטיות במורד העץ עבור Malvales 467

סטיות במורד העץ עבור Paracryphiales 1

סטיות במורד העץ עבור Cycadopsida 4

סטיות במורד העץ עבור Lamiales 3805

סטיות במורד העץ עבור Myrtales 641

סטיות במורד העץ עבור Brassicales 338

סטיות במורד העץ עבור Laurales 13

סטיות במורד העץ עבור Sapindales 379

סטיות במורד העץ עבור Polypodiales 1679

סטיות במורד העץ עבור Ophioglossidae 41

סטיות במורד העץ עבור Oxalidales 255

סטיות במורד העץ עבור Alismatales 299

סטיות במורד העץ עבור Piperales 782

סטיות במורד העץ עבור Liliopsida 13183

סטיות במורד העץ עבור Marattiidae 2

סטיות במורד העץ עבור Psilotales 1

סטיות במורד העץ עבור Boraginales 144

סטיות במורד העץ עבור Huerteales 4

סטיות במורד העץ עבור Gnetales 2

סטיות במורד העץ עבור Hymenophyllales 14

סטיות במורד העץ עבור Zingiberales 214

סטיות במורד העץ עבור Selaginellales 4

סטיות במורד העץ עבור Marattiales 2

סטיות במורד העץ עבור Solanales 502

סטיות במורד העץ עבור Polypodiopsida 1807

סטיות במורד העץ עבור Cyatheales 14

סטיות במורד העץ עבור Metteniusales 1

סטיות במורד העץ עבור Chloranthales 1

סטיות במורד העץ עבור Lycopodiales 285

סטיות במורד העץ עבור Dioscoreales 130

סטיות במורד העץ עבור Berberidopsidales 2

סטיות במורד העץ עבור Cornales 231

סטיות במורד העץ עבור Asparagales 7233

סטיות במורד העץ עבור Proteales 441

סטיות במורד העץ עבור Ericales 2764

סטיות במורד העץ עבור Santalales 339

סטיות במורד העץ עבור Dilleniales 32

סטיות במורד העץ עבור Ephedrales 2

סטיות במורד העץ עבור Trochodendrales 1

סטיות במורד העץ עבור Bruniales 33

סטיות במורד העץ עבור Canellales 2

סטיות במורד העץ עבור Gentianales 1073

סטיות במורד העץ עבור Schizaeales 11

סטיות במורד העץ עבור Gnetopsida 5

סטיות במורד העץ עבור Arecales 126

סטיות במורד העץ עבור Ginkgoopsida 1

סטיות במורד העץ עבור Ceratophyllales 1

סטיות במורד העץ עבור Rosales 1347

סטיות במורד העץ עבור Fabales 3921

סטיות במורד העץ עבור Commelinales 168

סטיות במורד העץ עבור Escalloniales 2

סטיות במורד העץ עבור Malpighiales 4212

סטיות במורד העץ עבור Isoetales 1

סטיות במורד העץ עבור Geraniales 412

סטיות במורד העץ עבור Apiales 358