פרטים טקסונומיים של שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

Relationship: סטייה

iNaturalist Israel Plants of the World Online
תת-מערכה Angiospermae (אב: פילום Tracheophyta) לא אקסטרנלי
מחלקה Cycadopsida (אב: פילום Tracheophyta)
מחלקה Ginkgoopsida (אב: פילום Tracheophyta)
מחלקה Gnetopsida (אב: פילום Tracheophyta)
מחלקה Liliopsida (אב: תת-מערכה Angiospermae)
מחלקה Lycopodiopsida (אב: פילום Tracheophyta)
מחלקה Magnoliopsida (אב: תת-מערכה Angiospermae)
מחלקה Pinopsida (אב: פילום Tracheophyta)
מחלקה Polypodiopsida (אב: פילום Tracheophyta)
תת מחלקה Equisetidae (אב: מחלקה Polypodiopsida)
תת מחלקה Marattiidae (אב: מחלקה Polypodiopsida)
תת מחלקה Ophioglossidae (אב: מחלקה Polypodiopsida)
תת מחלקה Polypodiidae (אב: מחלקה Polypodiopsida)
סדרה Acorales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Alismatales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Amborellales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Apiales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Aquifoliales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Arecales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Asparagales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Asterales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Austrobaileyales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Berberidopsidales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Boraginales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Brassicales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Bruniales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Buxales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Canellales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Caryophyllales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Celastrales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ceratophyllales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Chloranthales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Commelinales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Cornales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Crossosomatales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Cucurbitales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Cyatheales (אב: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Cycadales (אב: מחלקה Cycadopsida)
סדרה Dilleniales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Dioscoreales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Dipsacales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ephedrales (אב: מחלקה Gnetopsida)
סדרה Equisetales (אב: תת מחלקה Equisetidae)
סדרה Ericales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Escalloniales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Fabales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Fagales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Garryales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Gentianales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Geraniales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ginkgoales (אב: מחלקה Ginkgoopsida)
סדרה Gleicheniales (אב: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Gnetales (אב: מחלקה Gnetopsida)
סדרה Gunnerales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Huerteales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Hymenophyllales (אב: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Icacinales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Isoetales (אב: מחלקה Lycopodiopsida)
סדרה Lamiales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Laurales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Liliales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Lycopodiales (אב: מחלקה Lycopodiopsida)
סדרה Magnoliales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Malpighiales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Malvales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Marattiales (אב: תת מחלקה Marattiidae)
סדרה Metteniusales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Myrtales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Nymphaeales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Ophioglossales (אב: תת מחלקה Ophioglossidae)
סדרה Osmundales (אב: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Oxalidales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Pandanales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Paracryphiales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Petrosaviales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Picramniales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Pinales (אב: מחלקה Pinopsida)
סדרה Piperales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Poales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Polypodiales (אב: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Proteales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Psilotales (אב: תת מחלקה Ophioglossidae)
סדרה Ranunculales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Rosales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Salviniales (אב: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Santalales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Sapindales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Saxifragales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Schizaeales (אב: תת מחלקה Polypodiidae)
סדרה Selaginellales (אב: מחלקה Lycopodiopsida)
סדרה Solanales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Trochodendrales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Vahliales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Vitales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
סדרה Welwitschiales (אב: מחלקה Gnetopsida)
סדרה Zingiberales (אב: מחלקה Liliopsida)
סדרה Zygophyllales (אב: מחלקה Magnoliopsida)
משפחה Tiganophytaceae (אב: סדרה Brassicales)

See https://www.inaturalist.org/flags/240790. POWO doesn't include nodes coarser than family

Downstream deviations for Equisetidae 1

Downstream deviations for Equisetales 1

Downstream deviations for Schizaeales 3

Downstream deviations for Laurales 2

Downstream deviations for Zygophyllales 2

Downstream deviations for Ophioglossidae 39

Downstream deviations for Polypodiidae 1206

Downstream deviations for Myrtales 40

Downstream deviations for Polypodiales 1199

Downstream deviations for Santalales 3

Downstream deviations for Lycopodiales 286

Downstream deviations for Welwitschiales 1

Downstream deviations for Magnoliales 2

Downstream deviations for Gentianales 49

Downstream deviations for Asterales 88

Downstream deviations for Arecales 1

Downstream deviations for Poales 53

Downstream deviations for Boraginales 13

Downstream deviations for Apiales 16

Downstream deviations for Pinales 38

Downstream deviations for Selaginellales 1

Downstream deviations for Solanales 23

Downstream deviations for Brassicales 15

Downstream deviations for Alismatales 7

Downstream deviations for Magnoliopsida 886

Downstream deviations for Malvales 15

Downstream deviations for Asparagales 193

Downstream deviations for Malpighiales 63

Downstream deviations for Sapindales 9

Downstream deviations for Fagales 15

Downstream deviations for Geraniales 12

Downstream deviations for Commelinales 2

Downstream deviations for Aquifoliales 1

Downstream deviations for Dipsacales 11

Downstream deviations for Saxifragales 21

Downstream deviations for Ericales 46

Downstream deviations for Lamiales 98

Downstream deviations for Bruniales 1

Downstream deviations for Oxalidales 4

Downstream deviations for Celastrales 2

Downstream deviations for Cucurbitales 1

Downstream deviations for Fabales 64

Downstream deviations for Caryophyllales 127

Downstream deviations for Polypodiopsida 1246

Downstream deviations for Piperales 4

Downstream deviations for Proteales 33

Downstream deviations for Ophioglossales 39

Downstream deviations for Cornales 4

Downstream deviations for Zingiberales 7

Downstream deviations for Lycopodiopsida 290

Downstream deviations for Vitales 2

Downstream deviations for Ephedrales 2

Downstream deviations for Rosales 65

Downstream deviations for Liliales 32

Downstream deviations for Pinopsida 38

Downstream deviations for Angiospermae 1184

Downstream deviations for Ranunculales 33

Downstream deviations for Liliopsida 298

Downstream deviations for Garryales 2

Downstream deviations for Cyatheales 1

Downstream deviations for Gnetopsida 4

Downstream deviations for Cycadales 1

Downstream deviations for Cycadopsida 1

Downstream deviations for Hymenophyllales 3

Downstream deviations for Dioscoreales 2

Downstream deviations for Gnetales 1

Downstream deviations for Isoetales 2

Downstream deviations for Acorales 1

Downstream flagged taxa: 98
נוצר על־ידי loarie ב פברואר 04, 2020