פרטי טקסונומיה עבור בעלי חיים (ממלכה Animalia)

מערכת יחסים: התאמה

iNaturalist Israel Catalogue of Life
ממלכה Animalia (הורה: מצב צבירה Life) התאמה ממלכה Animalia (הורה: מצב צבירה Life)
נוצר על־ידי loarie ב נובמבר 2, 2021

מגדיר מסגרת טקסון עבור Animalia הנובעת מהמקור World Register of Marine Species

כיסוי במורד העץ הטקסונומי: דרגת סדרה

שלם: כן

מסגרות טקסון חופפות במורד העץ הטקסונומי: 53
טקסון מקושר דירוג דרגת כיסוי במורד העץ הטקסונומי: מקור
Mollusca פילום תת מין MolluscaBase
Tardigrada פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Echinodermata פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Chordata פילום מין Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist
Gnathifera פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Nemertea פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Cnidaria פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Platyhelminthes פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Dicyemida פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Placozoa פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Xenacoelomorpha פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Annelida פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Porifera פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Ctenophora פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Bryozoa פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Loricifera פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Priapulida פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Cycliophora פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Orthonectida פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Gnathostomulida פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Chaetognatha פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Acanthocephala פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Entoprocta פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Kinorhyncha פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Phoronida פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Hemichordata פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Gastrotricha פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Nematoda פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)
Rotifera פילום תת מין
Brachiopoda פילום תת מין World Register of Marine Species (WoRMS)

יחסי מסגרות טקסון: 87

חריגות: 7

אוצרות/אוצרי טקסון:

טקסונים מכוסים מסומנים: 6

הערות על מסגרת הטקסון:

iNaturalist is using the World Registry of Marine Species (WoRMs) for coarse level Animal taxonomy. There are several deviations to account for issues with WoRMs, generally gaps for mainly terrestrial groups such as Insects