פרטי טקסונומיה עבור חיים (חיים)

לא מכוסה על ידי אף מסגרת טקסון (מצב צבירה Life הוא השורש של העץ)

מגדיר מסגרת טקסון עבור Life הנובעת מהמקור Catalogue of Life

כיסוי במורד העץ הטקסונומי: דרגת פילום

שלם: כן

מסגרות טקסון חופפות במורד העץ הטקסונומי: 4
טקסון מקושר דירוג דרגת כיסוי במורד העץ הטקסונומי: מקור
Chromista ממלכה תת מין
Animalia ממלכה סדרה World Register of Marine Species
Fungi ממלכה תת מין
Viruses ממלכה תת מין

יחסי מסגרות טקסון: 57

חריגות: 2

מונה קשרים לא ידועים: 1

טקסונים מכוסים מסומנים: 1
טקסון שסומן
Fungi

הערות על מסגרת הטקסון:

iNaturalist follows Catalogue of Life down to Phylum