פרטי טקסונומיה עבור חיים

Not covered by any taxon frameworks (סוג חומר Life is the root of the tree)

Defines a Taxon Framework for Life sourced to Catalogue of Life

Downstream coverage: rank פילום

שלם: כן

Overlapping downstream Taxon Frameworks: 4
טקסון מקושר דירוג דרגת כיסוי במורד העץ הטקסונומי: מקור
Fungi ממלכה תת מין
Chromista ממלכה תת מין
Viruses ממלכה תת מין
Animalia ממלכה סדרה World Register of Marine Species

Taxon Framework Relationships: 57

חריגות: 2

הערות על מסגרת הטקסון:

iNaturalist follows Catalogue of Life down to Phylum