פרטים טקסונומיים של חיים

Not covered by any taxon frameworks (סוג חומר Life is the root of the tree)

Defines a Taxon Framework for Life sourced to Catalogue of Life

Downstream coverage: rank פילום

שלם: כן

Overlapping downstream Taxon Frameworks: 4
טקסון מקושר דירוג Downstream coverage rank מקור
Chromista ממלכה תת מין
Animalia ממלכה סדרה World Register of Marine Species
Viruses ממלכה תת מין
Fungi ממלכה תת מין

Taxon Framework Relationships: 58

Deviations: 2

Flagged covered taxa: 1
טקסון שסומן
Fungi

Taxon Framework notes:

iNaturalist follows Catalogue of Life down to Phylum