333-Actueel Hoogtebestand, waarop interactief hoogtegegevens van heel Nederland te vinden zijn, op een aanklikbare kaart


 • website van het waterschap Rijn en IJssel. Die verdient meer bekendheid. De sleutel naar deze schatkamer van de Nederlandse bodem is:

  https://wrij.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0ebbcc84f4354076b241e07745cff42f

  Wat is er anders? Met een slim algoritme zijn de makers er in geslaagd om de vegetatie en de bebouwing grotendeels weg te filteren. Blijft over: (bijna) puur het reliëf van het maaiveld, met alle informatie en schoonheid die daar inzit. Een schatkamer voor geomorgologen, hydrologen, archeologen, biologen. En ook nog eens heel mooi om te zien, veel van de kaartbeelden zou je zo aan de muur hangen, of er een kunstwerk van maken.

  De nieuwe viewer werkt in principe het zelfde als de oude: de legenda past zich aan aan de kaartuitsnede en het kleurverloop van het laagste naar het hoogste punt is altijd hetzelfde. Verder inzoomen betekent meestal dat je meer hoogteverschillen te zien krijgt. Opeens blijkt Nederland geen saai plat land meer, maar overal verschijnen kronkelige rivieren, heuvelgebieden, enorme zandruggen, schubbige dekzandruggen en sporen uit de ijstijd.

  Visueel gezien is Groningen één van de mooiste gebieden. Het land wordt naar het noorden toe hoger, deels doordat het langer opgeslibt is vanuit de Waddenzee. We zien hele reeksen van wierden. Veel percelen zijn in het midden hoger dan aan de randen, wat een mooi kleureffect geeft.


  https://data.overheid.nl/dataset/11513-actueel-hoogtebestand-nederland-3--ahn3-

  kaartlaag AHN3 DTM (of AHN4 DTM) aanzetten. DTM staat voor Digital Terrain Model. De nieuwere versie AHN4 is nog niet voor het hele land beschikbaar (Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, NOP ontbreekt).

  Nee, de kleurinstelling past zich steeds aan aan de uitsnede. De laagste plekken op de uitsnede zijn steeds blauw, en de hoogste zijn bruin, onafhankelijk van de absolute hoogte. Als je naar de oorspronkelijke site gaat kun je punten aanklikken en dan krijg je de hoogte te zien.

  https://wrij.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0ebbcc84f4354076b241e07745cff42f

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 (AHN3) zijn hoogtebestanden en hulpbestanden vervaardigd uit laseraltimetrie in de periode 2013-2018. Van de gemeten hoogtes (punten) zijn 3D-puntenwolken en rasters gemaakt. Het hoogtebestand AHN3 0,5 meter DTM maaiveldraster is het raster dat vervaardigd is door het classificeren van punten als "maaiveld" en deze op basis van een Squared IDW methode om te zetten naar een raster. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. Punten geclassificeerd als klasse niet-maaiveld zijn objecten als bomen, gebouwen, bruggen, water en andere objecten. Het hoogtebestand AHN3 0,5 meter DSM is het raster dat vervaardigd is uit alle punten met uitzondering van die die geclassificeerd zijn als "water" op basis van een Squared IDW methode. Het hoogtebestand AHN3 5 meter DTM maaiveldraster (niet opgevuld) is het raster dat vervaardigd is door het "maaiveld" te bepalen uit het AHN3 0,5 meter DTM op basis van ongewogen gemiddelde. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd. Meer informatie vindt u op www.ahn.nl.

  Bestemmingspagina: https://github.com/codefornl/INSPIRE  https://www.ahn.nl/kwaliteitsbeschrijving
  De eerste metingen aan het AHN zijn al in 1996 gedaan. In de tussentijd is er veel veranderd aan de techniek en de specificaties. De kenmerken en kwaliteit van het AHN is in al die jaren ontwikkeld. Wat de kwaliteit is van de verschillende AHN producten en wat de verschillen en overeenkomsten zijn staat hier beschreven.
  Het AHN1 is gemeten tussen 1996 en 2002, het AHN2 is gemeten tussen 2007 en 2012 en de AHN3 is gemeten tussen 2014 en 2019. De laatste twee dus in een cyclus van 6 jaar, waarbij niet altijd dezelfde inwinvolgorde is gebruikt. Afhankelijk van het gebied ligt het werkelijke tijdsverschil tussen het AHN2 en AHN3 tussen de vier en de tien jaar. Het AHN4 zal tussen 2020 en 2022 worden ingemeten, waardoor er voor heel Nederland sneller een update beschikbaar komt.
  Voor het AHN2,AHN3 en AHN4 geldt dat individueel gemeten punten in de puntenwolk een hoogtenauwkeurigheid van niet meer dan vijf centimeter standaardafwijking en niet meer dan vijf centimeter systematische afwijking bezitten. Dit zijn de maximale waarden. Dit resulteert in de onderstaande hoogtenauwkeurigheden.
 • free to access the article until 21st of October 2022

  What happens if we mow our urban lawns only 1-2x/year? Insects come back (of course), especially those that can fly 🐝🪲
  Interestingly, perceived 'pest' species do not benefit from this untidyness - on the contrary.

  Our new meta-analysis in now online:
  https://sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866722002576
  Urbanization is an important driver of global insect decline. Yet, recent studies have demonstrated the potential of greenspaces in cities to promote biodiversity conservation. One of many factors negatively affecting arthropods in urban areas are unsuitable habitats, as non-woody greenspaces predominantly consist of manicured lawns. Maintenance practices such as high mowing frequencies, can have direct and indirect negative impacts on the local flora and fauna. The present study examines the effects of different mowing regimes on arthropod abundance and diversity by conducting meta-analyses of studies assessing the effect of mowing on arthropod abundance (46 datasets) and taxa richness (23 datasets) in urban environments. Due to a geographical bias in the literature, only data from the temperate, northern hemisphere are analyzed. While our meta-analysis on arthropod abundance showed a medium positive effect (effect size: g = 0.54) of reduced mowing, the cumulative positive effect of reduced mowing on arthropod taxa richness was large (g = 1.25). Grouping the studies not only resulted in lower heterogeneity, but also showed that manicured lawns disproportionately favor the abundance of “pest” species as well as ground-dwelling arthropods. There was also a significantly higher abundance of winged insects on sites with reduced mowing as compared to arthropods without wings. Overall, the findings of the present meta-analysis strongly support the notion that a reduction in mowing frequencies in urban greenspaces benefits insect biodiversity.

  Researchers associated with a biodiversity project in Tübingen (Germany) found that a reduced mowing regime of urban grasslands had predominantly positive effects on the number and diversity of endangered or rare species of various taxa, such as wild bees (Wastian et al., 2016), locusts (Hiller & Betz, 2014), beetles (Ade et al., 2012), butterflies (Kricke et al., 2014) and true bugs (Unterweger et al., 2017). Based on the findings of these studies, Braun & Unterweger (2015) have recently suggested a more sustainable maintenance practice for urban greenspaces: reducing mowing frequency (ideally, no more than twice a year); using bar mowers instead of rotary mowers; and removing mown grass from the surface, thereby allowing existing plant communities to grow and diversify (Garbuzov et al., 2015, Lerman et al., 2018; Wastian et al., 2016). Urban vegetation areas resembling natural meadows could therefore be established with relatively little effort (Braun & Unterweger, 2015).

  free to access the article until 21st of October 2022


 • https://inaturalist.nz/pages/extra_fields_nz
  https://inaturalist.nz/pages/extra_fields_nz
 • Met Nerds om Tafel


  223 - Zonnepanelen en warmtepompen met Kristian Spek
  Wordt afgespeeld
  playlist_add_check
  Kristian Spek heeft de lockdown aangegerepen om zijn huis flink duurzaam en klimaatneutraal te maken. Tijdens zijn zoektocht kwam hij alles te weten over zonnepanelen, salderingsregelingen en warmtepompen. In deze aflevering vertelt hij wat wij kunnen doen om ons huis nog zuiniger en efficiënter te maken.

  In het dagelijks leven is Kristian ​​Senior Product Owner bij DPG Media en een bekend gezicht op onze Slack, waar we hem @Krisp noemen.

  Tijdschema

  00:00:00 Nerdbier is terug!

  00:02:37 Naakte vrouwen in Amsterdam

  00:07:01 Voorstellen: Kristian Spek

  00:09:34 Energiekenner in de late uurtjes

  00:15:06 Elektriciteit opwekken met zonnepanelen

  00:42:05 Auto’s laden en betalen

  00:47:50 Warmte in huis opwekken

  01:16:13 Vragen van de luisteraars

  01:53:36 Afkondiging

  Tips

  Jurian Ubachs

  Hades (game)
  Randal Peelen

  Clarkson’s Farm
  Russel Brand’s Under the Skin (mét abonnement)
  Minimal Consent
  Kristian Spek

  Dickinson op Apple TV+
  Mailmate
  80/60/40 regel van Lars Boelen
  Enelogic.com


 • 333-Actueel Hoogtebestand, waarop interactief hoogtegegevens van heel Nederland te vinden zijn, op een aanklikbare kaart
  Samenvatting: De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden. Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.
  https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015

  Andere atlassen

  1. https://www.birdatlas.bc.ca/downloadable-pdfs/
  2. https://www.researchgate.net/publication/262098036_THE_ATLAS_OF_BIRDS_DIVERSITY_BEHAVIOR_AND_CONSERVATION_by_Mike_Unwin
  3. https://birdcount.in/wp-content/uploads/2015/06/BirdAtlases-India-Kerala.pdf
  4. https://www.birdatlas.bc.ca/download/BC_Atlas_Chapters_en.pdf
  5. https://www.birdatlas.bc.ca/download/bcatlas_english_2.pdf
  6. https://www.birdatlas.bc.ca/download/bcatlas_english_4.pdf
  7. https://www.academia.edu/41285983/First_National_Atlas_of_the_Birds_of_Armenia
  8. https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/get-involved/campaigning/climate-change/birds-on-the-move.pdf
  9. https://www.dec.ny.gov/docs/remediation_hudson_pdf/hrlpbirdmapts.pdf
  10. https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/gtr/gtr_iitf_053.pdf
  11. https://www.pdfdrive.com/the-atlas-of-breeding-birds-in-britain-and-ireland-e188835179.html
   https://www.mba-aom.ca/jsp/map.jsp

  12. https://wgfd.wyo.gov/WGFD/media/content/PDF/Wildlife/Nongame/WILDLIFE_ANIMALATLAS.pdf
  13. https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/eccc/CW69-20-2-2018-eng.pdf
  14. https://www.vogelwarte.ch/en/atlas/home-page/
  15. https://www.vogelwarte.ch/assets/files/atlas/info_amtsstellen/Swiss%20Atlas%202013-2016_E_low.pdf
  16. https://www.ebcc.info/the-atlas-of-wintering-and-migratory-birds-of-portugal-a-new-tool-for-ornithologists/
  17. The Atlas is published in Portuguese and is available only online at http://bit.ly/atlas_aves
  18. https://www.ebcc.info/useful-reading/
  19. https://www.ebcc.info/monitoring/
  20. https://www.researchgate.net/publication/228665008_The_Catalan_Breeding_Bird_Atlas_CBBA_methodological_aspects_and_ecological_implications
  21. https://www.birdinginspain.com/free-birding-downloads.html
  22. https://archive.org/details/climaticatlasofe0000hunt

   A climatic atlas of european breeding birds : Huntley, Brian, 1952- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/climaticatlasofe0000hun

  23. The Whispers of Mary Anning and Other Women Geologist
   https://www.engieproject.eu/webinars/
   Geoscience Methodology Course for Teachers

  24. Samenvatting: De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden. Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.
   https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015

  25. Op maandagavond 14 maart organiseert de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, een online symposium over het belang van groene gemeenten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

   Vergroening van de gebouwde omgeving is gunstig voor mens en dier. Uit onderzoek blijkt dat het onder meer de biodiversiteit en de luchtkwaliteit versterkt en van groot belang is voor de waterberging en verkoeling op warme dagen. De laatste jaren dringt dit ook steeds meer door bij beleidsmakers en het grote publiek: groen is hip. Maar ondanks de toegenomen populariteit blijft natuur in de praktijk toch nog vaak het ondergeschoven kindje, in plaats van een vanzelfsprekend onderdeel van gemeenteplannen. Gemeenten zijn zich wel bewust van de energie- en mobiliteitstransitie, maar zien groen toch nog vooral als een kostenpost. Of ze leggen de nadruk vooral op natuur als een ecologische en recreatieve dienst voor mensen en vergeten daarbij de eigen waarde van dieren en natuur los van het nut voor de mens. Nieuwe woonwijken worden nog steeds gepland ten koste van dieren en natuur, zonder eisen te stellen aan bijvoorbeeld minimale percentages groen, wateropvangvoorzieningen en nestmogelijkheden. Er wordt zelfs natuur vernietigd voor woningbouw, met de belofte het groen elders te ‘compenseren’. En wanneer het wel lukt om groene plannen door te zetten, gaat het in de uitvoering of het onderhoud nog vaak genoeg mis.
   Het is duidelijk: het is de hoogste tijd voor een fundamentele koerswijziging.

   De sprekers van deze avond zijn Robbert Snep en Fabrice Ottburg. Zij zijn academici met een missie, die vanuit inhoud en passie zowel de natuur als de samenleving een stap verder willen helpen. Ze zullen de laatste kennis delen op het gebied van de voordelen en mogelijkheden van groene gemeenten, maar zullen ook de obstakels en valkuilen benoemen. Aan de hand van vragen uit het publiek zal Marianne Thieme, directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, verder met hen in gesprek gaan.

   ir. Robbert Snep
   Robbert Snep is senior onderzoeker Groene Steden bij Wageningen Environmental Research, WUR. Hij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de verduurzaming en vergroening van bebouwde gebieden en bedrijfsterreinen en weet alles van stedelijke biodiversiteit en ecosystemen, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

  26. Van stikstofoverschot tot biodiversiteitsverlies

   – Dinsdag 25 oktober 2022 –

   Provinciaal Natuurcentrum, Genk

   Vlaanderen heeft een stikstofoverschot: meer dan 80 % van onze (vaak Europees beschermde) natuur lijdt eronder. Vooral intensieve veeteelt is de oorzaak, naast de uitstoot van industrie, verkeer en huishoudens. De stikstofuitstoot heeft zware gevolgen voor de biodiversiteit: graslanden verarmen, bramen en netels overwoekeren de typische bosflora, bomen verzwakken en sterven af, de paarse heide kleurt bruin, waterplassen lijden onder zuurstoftekort.

   Deze lezing gaat dieper in op de problematiek van het stikstofoverschot, de gevolgen ervan voor de biodiversiteit en mogelijke oplossingen.

  27. https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/huis-tuin-hobby/5-handige-gratis-apps-om-planten-en-dieren-te-herkennen/
  28. Thought this recent paper might be of interest to this group: Deriving indicators of biodiversity change from unstructured community-contributed data 4. It’s pretty much about how to overcome the biases and “messiness” of iNat data to find patterns and see change through time. I apologize that it’s not open-access - Wiley’s OA fees are prohibitive, and since this was grant-funded work we couldn’t afford it. Our co-author did a nice tweet-summary 4 of it where you can see some of the figures describing the work. I’m also more than happy to send the pdf to anyone who’s interested in reading the whole thing!
   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.08215
   https://forum.inaturalist.org/t/biases-in-inat-data/23943/84

  29. Opportunistic and unstructured observations of biodiversity crowdsourced from volunteers, community, and citizen scientists make up an increasingly large proportion of our global biodiversity knowledge. This incredible wealth of information exists in real time at both high resolutions and large extents of space, time, and taxonomy, thus holding huge potential to fill gaps in global biodiversity monitoring coverage in a cost-effective way. Yet, the full potential of these data to provide essential indicators of biodiversity change for both research and management remains mostly unrealized, in large part due to the prevailing perception that the lack of standardization presents an unsurmountable barrier. In this paper, we provide an overview of the main challenges of working with unstructured community-contributed data and synthesize the four fundamental approaches to overcome these challenges and extract useful inferences of biodiversity change, namely: 1) reverse-engineering survey structure; 2) borrowing strength across taxa; 3) modeling the observation process, and; 4) integrating standardized data sources. To illustrate each of these approaches, we provide examples comparing community-contributed observations crowdsourced via iNaturalist with long-term standardized monitoring surveys for a subset of rocky intertidal organisms on the California coast from 2010 to 2019. We conclude by highlighting ways forward for the successful integration of unstructured community-contributed observations within the global ecosystem of biodiversity change monitoring tools. Our ultimate goal is to update the prevailing perception among researchers and practitioners that unstructured community-contributed observations of biodiversity are too noisy to use, and help establish this data stream as a key tool for research and management.
   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.08215
   https://forum.inaturalist.org/t/biases-in-inat-data/23943/84

  30. The Whispers of Mary Anning and Other Women Geologist
   https://www.engieproject.eu/webinars/
   Geoscience Methodology Course for Teachers

 • הועלה ב-ספטמבר 5, 2022 10:13 לפנה"צ על ידי ahospers ahospers

  תגובות

  לא קיימות הערות בינתיים

  הוספת תגובה

  כניסה או הרשמה להוספת הערות