אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

ינואר 24, 2021 11:11 AM AWST

תיאור

Feeding on nectar from Scholtzia involucrata flowers.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hortje

תאריך

ינואר 22, 2021 10:51 AM AWST

תגיות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hortje

תאריך

ינואר 22, 2021 10:48 AM AWST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

ינואר 21, 2021 03:46 PM AWST

תיאור

Male wasp

We have seen three of of these wasps which land on the Scholtzia and Verticordia flowers to feed quickly and almost immediately fly away with a loud buzz.

The male has a large projection under his abdomen.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

ינואר 21, 2021 03:02 PM AWST

תיאור

Female wasp

We have seen three of of these wasps which land on the Scholtzia and Verticordia flowers to feed quickly and almost immediately fly away with a loud buzz.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

ינואר 22, 2021 10:54 AM AWST

תיאור

Asilidae were sitting on flowers waiting for other insects to land and feed.
These Asilidae had brown on the sides of the thorax.
Some Asilidae had blue eyes and silver on side of thorax, photos posted in a different post.

Many insects were visiting the flowers including Diptera - Apiocera, wasps and native bees. Occasional tiny bee flies were visible in the area.

Temperature: 37+C

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

ינואר 22, 2021 11:24 AM AWST

תיאור

Asilidae were sitting on flowers waiting for other insects to land and feed.
This Asilidae caught a fly.
Some Asilidae had blue eyes and silver on side of thorax. Others were brown, photos posted in a different post.

Temperature: 37+C

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

ינואר 3, 2021 04:43 PM AWST

תיאור

Boodadong Nature Reserve. Flies were feeding on Babingtonia triandra.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:12 PM AWST

תיאור

Feeding on Leptospermum erubescens

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:08 PM AWST

תיאור

Wasp was feeding on Leptospermum erubescens flowers.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:14 PM AWST

תיאור

The wasp was feeding on Leptospermum erubescens

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:06 PM AWST

תיאור

The wasp was feeding on Leptospermum erubescens flowers.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:40 PM AWST

תיאור

Fly was feeding on Leptospermum erubescens flowers.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:14 PM AWST

תיאור

Fly was walking and feeding on Leptospermum erubescens flowers.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

נובמבר 19, 2020 11:27 AM AWST

תיאור

The bee flies were feeding from the Verticordia densiflora flowers.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

נובמבר 19, 2020 11:41 AM AWST

תיאור

A fast bee fly feeding, often on the sides of the flower heads.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

נובמבר 19, 2020 01:10 PM AWST

תיאור

A small and fast bee fly feeding from the flowers.

תגיות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hortje

תאריך

נובמבר 11, 2020 03:15 PM AWST

תיאור

Feeding on Ericomyrtus flowers

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

נובמבר 21, 2020 11:41 AM AWST

תיאור

Feeding on Lechenaultia floribunda

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

ספטמבר 13, 2020 12:58 PM AWST

תיאור

Bzzz! Large Jewel beetles make a loud buzzing sound as they fly. This beetle is 50mm and landed near us in Moore River National Park.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:05 PM AWST

תמונות/קולות

Square

מה

צרתיקניים משפחה Evaniidae

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:04 PM AWST

תמונות/קולות

Square

מה

צרתיקניים משפחה Evaniidae

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:04 PM AWST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 7, 2020 03:07 PM AWST

תיאור

Wasps were feeding on Leptosperma erubescens flowers

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 14, 2020 02:03 PM AWST

תיאור

Sitting on trunk of Eucalyptus wandoo

תמונות/קולות

מה

ציקדיים משפחה Cicadidae

מתצפת/ת

hortje

תאריך

נובמבר 11, 2020 02:08 PM AWST

תיאור

Cicada was sitting on Eucalyptus wandoo tree branchlet

תגיות

תמונות/קולות

Square

מה

ציקדיים משפחה Cicadidae

מתצפת/ת

hortje

תאריך

נובמבר 11, 2020 02:08 PM AWST

תיאור

Cicada was sitting on Eucalyptus wandoo tree branchlet

תגיות

תמונות/קולות

Square

מה

ציקדיים משפחה Cicadidae

מתצפת/ת

hortje

תאריך

נובמבר 11, 2020 02:08 PM AWST

תיאור

Cicada was sitting on Eucalyptus wandoo tree branchlet

תגיות

תמונות/קולות

Square

מה

מרושתי-כנף סדרה Neuroptera

מתצפת/ת

hortje

תאריך

דצמבר 11, 2020 11:10 AM AWST

תיאור

Photo: Stephen Buckle
Written permission given

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hortje

תאריך

נובמבר 20, 2020

תיאור

Fly feeding on Lechenaultia multiflora

פיידים: אטום