תמונות/קולות

מתצפת.ת

kaylene77

תאריך

מאי 18, 2024 08:35 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 5, 2024 11:32 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 5, 2024 11:32 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 7, 2024 07:41 אחה"צ EDT

תיאור

DoR

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 7, 2024 07:19 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 7, 2024 10:57 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 8, 2024 12:02 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 8, 2024 09:36 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 8, 2024 12:01 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 7, 2024 11:58 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

מאי 8, 2024 12:00 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

מאי 7, 2024 01:43 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

אפריל 30, 2024 06:29 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

מאי 1, 2024 03:28 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanistbob

תאריך

אוקטובר 9, 2022 02:07 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tysonisles

תאריך

נובמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

פברואר 25, 2024 09:48 לפנה"צ EST

תיאור

What is going on here?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fayearcaro1

תאריך

פברואר 13, 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sh3lli3

תאריך

דצמבר 2023

תיאור

Location: Blue Mountains, NSW, Australia

An incredibly tiny fly that flew from flower to flower to feed from it.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zosterops99

תאריך

ינואר 23, 2024 12:52 אחה"צ AEDT

תיאור

Photobombed by an intensely interested dog. The case was filled with sand

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alisonpearson

תאריך

ינואר 2024

תיאור

Hatched 6 days after female laid eggs in the plastic glass.
Female caught on the wing as she flew clumsily through the dry rainforest understory. Rainforest Patch.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

ינואר 11, 2024 12:46 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

ינואר 10, 2024 08:46 לפנה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

דצמבר 31, 2023 11:57 לפנה"צ HKT

תיאור

Differentiated from D. acalis by diffuse markings on forewing?

תמונות/קולות

מה

ארינמל (משפחה Myrmeleontidae)

מתצפת.ת

kaylene77

תאריך

אוגוסט 24, 2022 09:41 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

דצמבר 29, 2023 12:35 אחה"צ HKT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kaylene77

תאריך

יולי 25, 2023 12:07 אחה"צ +07

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

אוקטובר 22, 2023 12:37 אחה"צ AWST

מקום

Eganu, WA, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

דצמבר 17, 2023 02:12 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

דצמבר 5, 2023 12:04 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

נובמבר 19, 2023 01:46 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

נובמבר 14, 2023 01:19 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

נובמבר 10, 2023 05:13 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

נובמבר 13, 2023 06:49 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

נובמבר 8, 2023 10:41 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מה

קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

אוקטובר 7, 2023 06:30 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

huttonia

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תיאור

Distinguished from P. phalangioides by the dark stripes on the clypeus (area between the eyes and chelicerae), e.g., in photo #12.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osmunda

תאריך

ספטמבר 3, 2023 01:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntjennings

תאריך

אוגוסט 21, 2023 11:27 לפנה"צ ACST

תיאור

A nice clump.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanistbob

תאריך

אוגוסט 19, 2023 01:36 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntjennings

תאריך

מאי 26, 2000 01:16 אחה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fayearcaro1

תאריך

ינואר 1, 2019 02:40 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fayearcaro1

תאריך

יולי 17, 2023 01:47 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gum_leaf

תאריך

ספטמבר 8, 2021 01:22 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

myelaphus

תאריך

אוגוסט 29, 2022 06:44 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

מאי 20, 2023 04:50 אחה"צ CDT

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

כיסנאי דואה (Petaurus breviceps)

מתצפת.ת

alisonpearson

תאריך

מאי 2023

תיאור

This specimen observed high up in a Fig Tree, Rainforest Patch.
There were 3 calling, 2 in the fig tree and one further up the gully. Haven’t observed them here before this.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maratusmad

תאריך

מרץ 9, 2021 01:51 אחה"צ AWST

תיאור

Mating pair seen on Acacia on beach access approx 8pm, 10 March 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donna391

תאריך

מאי 14, 2023 03:14 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donna391

תאריך

מאי 14, 2023 01:30 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanistbob

תאריך

מרץ 29, 2023 02:48 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

מאי 10, 2023 08:45 לפנה"צ CDT

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

מאי 7, 2023 12:09 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

אפריל 14, 2023 06:57 אחה"צ CDT

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

אפריל 8, 2023 03:56 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benjc

תאריך

אוגוסט 14, 2021 10:42 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

אפריל 1, 2023 12:41 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

אפריל 1, 2023 01:00 אחה"צ AWST

תיאור

Extra photos carrying prey OR are they mating ?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

מרץ 29, 2023 01:25 אחה"צ CDT

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

מרץ 4, 2023 05:52 אחה"צ CST

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תיאור

Mimophytum alienoides

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

מרץ 13, 2023 01:35 אחה"צ CDT

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

מרץ 4, 2023 04:25 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

קיא הכלב (Fuligo septica)

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

מרץ 7, 2023 09:07 לפנה"צ CST

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פשחוריים (משפחה Geocoridae)

מתצפת.ת

lorree

תאריך

מרץ 7, 2023 02:25 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zosterops99

תאריך

ינואר 9, 2023 09:30 אחה"צ AEDT

תיאור

Part of the Psychoda alternata complex. Finally something a bit more interesting! And Floofy, Attracted to light.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanistbob

תאריך

אוגוסט 3, 2018 09:13 לפנה"צ AWST

תיאור

Specimen vouchered PERTH 08169810

תמונות/קולות

מתצפת.ת

babyfoot

תאריך

ינואר 21, 2023 06:16 אחה"צ AWST

תיאור

Saved from paddling pool. It did survive and fly away after it dried out its wings. Perhaps 5mm long, long body, striped.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

ינואר 16, 2023 12:18 אחה"צ AWST

תיאור

Mating pair

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fayearcaro1

תאריך

מרץ 13, 2017 03:12 אחה"צ AWST

תגיות

fly

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hugo_innes

תאריך

נובמבר 28, 2022 07:17 לפנה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fayearcaro1

תאריך

דצמבר 29, 2022 02:15 אחה"צ AWST

תיאור

One of the smaller masked bees found here.Whit/cream markings on face, legs, neck area.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donna391

תאריך

דצמבר 14, 2022 03:44 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony_d

תאריך

דצמבר 16, 2022 10:29 לפנה"צ AEDT

תיאור

Later instar ochterid nymph. Body length approx. 4mm.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fayearcaro1

תאריך

דצמבר 27, 2021 01:23 אחה"צ AWST

תיאור

Triclista singularis IDed by Jean Hort

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

נובמבר 16, 2022 11:36 לפנה"צ CST

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

נובמבר 15, 2022 03:00 אחה"צ CST

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

נובמבר 14, 2022 10:27 לפנה"צ CST

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

periplaneta

תאריך

נובמבר 9, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

נובמבר 11, 2022 12:46 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greg_hort

תאריך

אוקטובר 24, 2022 09:13 לפנה"צ CDT

מקום

Del Rio (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lorrainecphelan

תאריך

אוקטובר 18, 2022 01:06 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lorrainecphelan

תאריך

אוקטובר 17, 2022 09:33 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מה

גדותאים (סדרה Plecoptera)

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

אוקטובר 14, 2022 12:56 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

אוקטובר 12, 2022 12:11 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

אוקטובר 7, 2022 04:28 אחה"צ AWST

תיאור

Darwinia sp. Ravensthorpe

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

אוקטובר 7, 2022 03:57 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scarletrobin

תאריך

אוקטובר 8, 2019 10:45 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

ספטמבר 26, 2022 02:13 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

ספטמבר 2022

תיאור

Phrase name Darwinia sp. Morawa

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

ספטמבר 25, 2022 03:43 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

ספטמבר 2022

תיאור

Darwinia sphaerica

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patyagonia

תאריך

ספטמבר 1, 2022 12:54 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donna391

תאריך

אוגוסט 29, 2022 07:15 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sh3lli3

תאריך

אוגוסט 16, 2022 03:14 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kingia

תאריך

יולי 2014

תיאור

Collected by D. Knowles

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanistbob

תאריך

יולי 23, 2022 12:45 אחה"צ AWST

תיאור

Vouchered, RD 14090

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanistbob

תאריך

יולי 24, 2022 08:50 לפנה"צ AWST

תיאור

Now Lysiandra scaber.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanistbob

תאריך

אוגוסט 6, 2022 09:47 לפנה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

babyfoot

תאריך

אוגוסט 6, 2022 03:20 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sh3lli3

תאריך

יולי 24, 2022 11:42 לפנה"צ AEST

תיאור

Many of these plants around.