ינואר 29, 2021

Backyard birds during COVID shelter-in-place

Great horned owl
Common raven
Red-shouldered hawk
Audubon’s warbler
Townsend’s warbler
Orange-crowned warbler
California scrub jay
Bushtit
Chestnut-backed chickadee
Pine Siskin
Dark-eyed junko
Golden-crowned sparrow
White-crowned sparrow
House finch

הועלה ב-ינואר 29, 2021 04:55 לפנה"צ על ידי metsa metsa | 0 תגובות | הוספת תגובה

ארכיונים