תמונות/קולות

מתצפת.ת

janbisco

תאריך

מאי 30, 2024 04:06 אחה"צ EDT
Ampelopsis glandulosa - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של vilseskog: Ampelopsis glandulosa, שייך ל גפניים (משפחה Vitaceae)
נוסף בתאריך יוני 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

יערה יפנית (Lonicera japonica)

מתצפת.ת

janbisco

תאריך

מאי 30, 2024 07:34 אחה"צ EDT
יערה יפנית - Photo (c) Cerlin Ng, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של vilseskog: יערה יפנית (Lonicera japonica)
נוסף בתאריך יוני 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janbisco

תאריך

מאי 30, 2024 07:35 אחה"צ EDT
Erechtites hieraciifolius - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sequoia Janirella Wrens
הזיהוי של vilseskog: Erechtites hieraciifolius, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יוני 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מאי 12, 2024 02:03 אחה"צ EDT
Wisteria - Photo (c) Karen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של vilseskog: סוג Wisteria, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מאי 12, 2024 02:09 אחה"צ EDT
Osmorhiza longistylis - Photo (c) James E Wilson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James E Wilson
הזיהוי של vilseskog: Osmorhiza longistylis, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מאי 12, 2024 02:19 אחה"צ EDT
Flavoparmelia - Photo (c) Paul Morris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של vilseskog: סוג Flavoparmelia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ערער וירג'יני (Juniperus virginiana)

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מאי 9, 2024 05:14 אחה"צ EDT
ערער וירג'יני - Photo (c) Steven Severinghaus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של vilseskog: ערער וירג'יני (Juniperus virginiana)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מאי 8, 2024 02:55 אחה"צ EDT
Vinca minor - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של vilseskog: Vinca minor, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מאי 8, 2024 03:33 אחה"צ EDT
Syringa vulgaris - Photo (c) drweltschmerz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של vilseskog: Syringa vulgaris, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מרץ 7, 2024 09:57 לפנה"צ EST
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Holger Krisp, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של vilseskog: Leptoglossus occidentalis, שייך ל גלדניים (משפחה Coreidae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מרץ 3, 2024 02:38 אחה"צ EST
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של vilseskog: סוג Trametes, שייך ל בְּהוּקִיתִיִּים (משפחה Polyporaceae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מרץ 8, 2024 05:08 אחה"צ EST
Ceratodon - Photo (c) Tatyana Zarubo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tatyana Zarubo
הזיהוי של vilseskog: סוג Ceratodon, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מאי 8, 2024 02:59 אחה"צ EDT
Barbarea vulgaris - Photo (c) amlambert11, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי amlambert11
הזיהוי של vilseskog: Barbarea vulgaris, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayxmontoya

תאריך

מאי 11, 2024 02:30 אחה"צ EDT
Viola sororia priceana - Photo (c) wanderingmogwai, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי wanderingmogwai
הזיהוי של vilseskog: Viola sororia priceana, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarcasticsnail

תאריך

מאי 12, 2024 02:09 אחה"צ EDT
Houstonia caerulea - Photo (c) James Ellison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של vilseskog: Houstonia caerulea, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pffoster

תאריך

מאי 14, 2024 08:02 אחה"צ CST
Merinthopodium neuranthum - Photo (c) Lena Struwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Lena Struwe
הזיהוי של vilseskog: Merinthopodium neuranthum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

קרדמין שעיר (Cardamine hirsuta)

מתצפת.ת

sedgequeen

תאריך

מרץ 14, 2024 01:39 אחה"צ PDT
קרדמין שעיר - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של vilseskog: קרדמין שעיר (Cardamine hirsuta)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sedgequeen

תאריך

מרץ 14, 2024 01:42 אחה"צ PDT
Rosa multiflora - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של vilseskog: Rosa multiflora, שייך ל ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sedgequeen

תאריך

אפריל 26, 2024 04:16 אחה"צ PDT
Armillaria - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של vilseskog: סוג Armillaria, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

honeymushroom

תאריך

יוני 30, 2023 10:00 לפנה"צ CST

תיאור

'

Merinthopodium neuranthum - Photo (c) Lena Struwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Lena Struwe
הזיהוי של vilseskog: Merinthopodium neuranthum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

codylimber

תאריך

ינואר 5, 2024 08:52 אחה"צ CST
Merinthopodium neuranthum - Photo (c) Lena Struwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Lena Struwe
הזיהוי של vilseskog: Merinthopodium neuranthum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

axel_hochkirch

תאריך

מאי 5, 2024 07:16 אחה"צ CST
Merinthopodium neuranthum - Photo (c) Lena Struwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Lena Struwe
הזיהוי של vilseskog: Merinthopodium neuranthum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lissym0309

תאריך

אפריל 29, 2024 06:45 לפנה"צ CST
Merinthopodium neuranthum - Photo (c) Lena Struwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Lena Struwe
הזיהוי של vilseskog: Merinthopodium neuranthum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matango

תאריך

מרץ 8, 2024 07:35 אחה"צ CST
Merinthopodium neuranthum - Photo (c) Lena Struwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Lena Struwe
הזיהוי של vilseskog: Merinthopodium neuranthum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cco0019

תאריך

מרץ 8, 2024 07:35 אחה"צ CST
Merinthopodium neuranthum - Photo (c) Lena Struwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Lena Struwe
הזיהוי של vilseskog: Merinthopodium neuranthum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mgochfeld

תאריך

אפריל 7, 2024 02:07 אחה"צ EDT
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Melissa Hutchison
הזיהוי של vilseskog: מחלקה Lecanoromycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mgochfeld

תאריך

אפריל 15, 2024 09:31 לפנה"צ EDT
Bambusoideae - Photo (c) Zoe Thierfelder, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Zoe Thierfelder
הזיהוי של vilseskog: תת משפחה Bambusoideae, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
מוביל.ה
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת.ת

lenrely

תאריך

אפריל 2024

תיאור

doghobble leaf spot

פטריות - Photo (c) chofungi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של vilseskog: פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צינוראים (סדרה Lamiales)

מתצפת.ת

lenrely

תאריך

אפריל 2024
צינוראים - Photo (c) Alexander Yakovlev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexander Yakovlev
הזיהוי של vilseskog: צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
מוביל.ה
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

srall

תאריך

אפריל 29, 2024 01:54 אחה"צ EDT
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של vilseskog: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 31153