תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

מאי 15, 2024 01:22 אחה"צ EDT

תיאור

Last day the owlet was observed.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 14, 2024

תיאור

Trail from La Selva Station to Arboretum or in the Arboretum.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanylicious

תאריך

אפריל 28, 2024 04:18 אחה"צ EDT

תיאור

Photos taken on or near the Cliatt Creek Trail - from camera with no GPS, will try to match locations with photos from phone that have GPS later.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 8, 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

אפריל 17, 2024 08:15 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ירוקיות (פילום Chlorophyta)

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

אפריל 12, 2024 08:57 אחה"צ EDT

תיאור

"Jane's Pond". freshwater pond, plankton samples.

I know this is a mixture of several kinds of green algae, I am planning to divide up this observation into several.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

מאי 1, 2021 02:28 אחה"צ UTC

תיאור

Pollinating Nuphar (pond-lily) flowers as described in "Field Guide to the Flower Flies of Northeastern North America" by Skevington and Locke 2019.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 30, 2024

תיאור

plankton sample with plankton net, oligotrophic, tannin-rich freshwater

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 30, 2024

תיאור

freshwater plankton sample, oligotrophic tannin-rich water in Pine Barrens.

Observation is of the little tiny organisms that are attached to the Tabellaria diatom.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 30, 2024 01:09 אחה"צ EDT

תיאור

ocean-near saltwater marsh, tidal

תגיות

תמונות/קולות

מה

צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 30, 2024

תיאור

Plankton sample from ocean water at Barnegat Lighthouse, New Jersey.

תגיות

תמונות/קולות

מה

אדומיות (פילום Rhodophyta)

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 30, 2024

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 30, 2024

תיאור

Plankton sample from ocean water at Barnegat Lighthouse, New Jersey.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

אוקטובר 20, 2023 12:47 אחה"צ EDT

תיאור

On a log.
DNA sequencing completed.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

אוקטובר 20, 2023 01:02 אחה"צ EDT

תיאור

On a dead or dying Ailanthus,.
Old mushroom.
The tree has the label '028' (picture 2).

This observation is particularly interesting because few mushrooms species grow on dead Ailanthus.

This tree is in a group of Ailanthuses previously infested with lanternflies and then covered with black mold.

The specimen was damaged by worms. DNA sequencing was completed

תמונות/קולות

מתצפת.ת

madisonvorona

תאריך

מרץ 15, 2024 07:55 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarcasticsnail

תאריך

מרץ 14, 2024 09:38 לפנה"צ CST

תיאור

Found at la selva

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarcasticsnail

תאריך

מרץ 14, 2024 09:50 לפנה"צ CST

תיאור

Found at la selva

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ljs1

תאריך

מרץ 15, 2024 10:29 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

עצלן דו-אצבע של הופמן (Choloepus hoffmanni)

מתצפת.ת

aidanroberts

תאריך

מרץ 16, 2024 08:30 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarcasticsnail

תאריך

מרץ 12, 2024 08:10 אחה"צ CST

תיאור

Found at la selva

תמונות/קולות

מתצפת.ת

madisonvorona

תאריך

מרץ 14, 2024 11:07 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarcasticsnail

תאריך

מרץ 3, 2024 03:58 אחה"צ EST

תיאור

Found growing on tree bark in Skillman after a rainy period of days- microscope pictures included, oil bodies are visible!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarcasticsnail

תאריך

מרץ 3, 2024 03:38 אחה"צ EST

תיאור

Bright red insect (?) larvae found on shelf fungus- super neat! Looking under a dissection scope they have 6 legs and some sort of pincer on their butt.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

ינואר 16, 2023 02:42 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

מודדיים (משפחה Geometridae)

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

ינואר 16, 2023 03:29 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

פברואר 3, 2024 11:18 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cdmar10

תאריך

מרץ 9, 2015 03:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

יוני 24, 2018 11:39 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 10, 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apipa

תאריך

אוגוסט 20, 2023 05:29 אחה"צ -05

מקום

Finca de muscua (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vmayers

תאריך

אוקטובר 26, 2023 12:13 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarcasticsnail

תאריך

אוקטובר 8, 2023 11:40 לפנה"צ EDT

תיאור

Found growing alongside reindeer moss in Webb’s mill bog.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

ספטמבר 22, 2023 04:19 אחה"צ EDT

תיאור

On Persian ironwoood (Parrotia persica), witchhazel family.

Leafminer
4 circular overwintering chambers with 1 larva in each
On this tree:
https://www.inaturalist.org/observations?place_id=132720&q=RG_02&subview=grid&verifiable=any

https://www.inaturalist.org/observations/187613452

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 16, 2023 10:38 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

אוקטובר 13, 2023 01:42 אחה"צ EDT

תיאור

On old oak

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmcmullen

תאריך

אוקטובר 6, 2023 09:19 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 10, 2016 08:59 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מאי 7, 2021 05:27 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

אוגוסט 29, 2023 07:49 לפנה"צ EDT

תיאור

On persimmon leaves.

I wrapped the branch having the caterpillars in a mesh bag. The first day, they consumed almost all the leaves in the bag. Every day, I add fresh leaves in the bag.

Observations of the same colony (grid view)
https://www.inaturalist.org/observations?order_by=observed_on&place_id=51&q=RHCM_2023_HB_1&search_on=tags&subview=grid

Addendum:
Many years ago, I raised silkworms, from my entomology classes, in my dorm room.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

אוגוסט 24, 2023 12:51 אחה"צ EDT

תיאור

Small tree.
Planted.
No ID label was found on the plant.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jakelly

תאריך

יוני 27, 2003 05:51 אחה"צ HST

תיאור

Packaraima Mountains, Guyana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crx2aj3

תאריך

דצמבר 26, 2021 11:47 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martinwettges

תאריך

יולי 2, 2022 03:56 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterhma

תאריך

פברואר 19, 2016 08:38 לפנה"צ EST

תיאור

Cloud forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avocat

תאריך

יולי 2, 2022 12:56 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomaszwilk

תאריך

נובמבר 14, 2007 05:59 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pfaucher

תאריך

מרץ 10, 2005 08:00 אחה"צ -04

תיאור

vz06_17.jpg

תגיות

RVP

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jwm57

תאריך

דצמבר 29, 2021 01:25 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aeleon

תאריך

אוקטובר 31, 2011 08:39 לפנה"צ -05

מקום

08680, Peru (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thibaudaronson

תאריך

אוגוסט 4, 2020 11:12 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

breiner_tarazona

תאריך

ינואר 25, 2021 02:25 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

מאי 15, 2023 09:56 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanylicious

תאריך

מרץ 2023

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

מאי 2023

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תיאור

Bark mine on Quercus palustris.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 16, 2023 12:46 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

אפריל 18, 2023 06:21 אחה"צ EDT

תיאור

will key later. no pollen

תמונות/קולות

מה

דולפין מצוי (Delphinus delphis)

מתצפת.ת

greenwoods

תאריך

אפריל 11, 2023 05:30 אחה"צ EDT

תיאור

Took a wrong turn and here they are. Observed from the shore just under the Albany street bridge

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chrysoptera

תאריך

אוגוסט 26, 2022 06:03 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 16, 2023 01:07 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

מרץ 26, 2023 04:35 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

מרץ 26, 2023 04:41 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

מרץ 26, 2023 04:50 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

מרץ 26, 2023 04:53 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

כדרורון השפלה (Armadillidium vulgare)

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

מרץ 26, 2023 04:56 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

מרץ 26, 2023 04:53 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 4, 2017 06:00 אחה"צ EST

תיאור

(seen at the home of K & R Arras)

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת.ת

neeks-geeks

תאריך

מרץ 13, 2023 06:52 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilyaraskin

תאריך

יולי 29, 2019 02:55 לפנה"צ CAT

מקום

Namibia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

יען אדום צוואר (Struthio camelus)

מתצפת.ת

ilyaraskin

תאריך

יולי 17, 2019 12:23 אחה"צ CAT

מקום

Namibia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilyaraskin

תאריך

יולי 23, 2019 06:40 לפנה"צ CAT

מקום

Botswana (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilyaraskin

תאריך

יולי 24, 2019 04:24 אחה"צ CAT

מקום

Namibia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilyaraskin

תאריך

יולי 23, 2021 04:00 אחה"צ SAST

מקום

South Africa (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilyaraskin

תאריך

יולי 2009

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilyaraskin

תאריך

יולי 2009

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilyaraskin

תאריך

אוגוסט 23, 2020 04:49 לפנה"צ AKDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilyaraskin

תאריך

יולי 20, 2021 03:53 אחה"צ SAST

מקום

South Africa (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

מאי 2022

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 16, 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

srall

תאריך

ספטמבר 20, 2020 02:21 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

srall

תאריך

אוקטובר 20, 2020 02:15 אחה"צ EDT

תיאור

maybe? in a small pond with fountains

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmccarthy98

תאריך

יוני 16, 2021 12:12 אחה"צ EDT

תיאור

Makes sense considering this water must be chock full of minerals

תמונות/קולות

מתצפת.ת

devind3335

תאריך

יוני 11, 2021 07:45 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

polarblairx

תאריך

יולי 14, 2021 06:35 אחה"צ UTC

תיאור

Growing on concrete in alleyway, forming a filamentous mesh. Desiccation and cold-resistance leads me to believe it is most likely to be a Klebsormidium sp., 1st and 2nd are wetted, 3rd is dry.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

מאי 30, 2020 03:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnbotany

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

srall

תאריך

אוגוסט 14, 2022 03:49 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thepigeongirl

תאריך

ינואר 1, 2023 12:34 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

ינואר 5, 2023 10:21 לפנה"צ CST

תיאור

On Sphingidae

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

ינואר 5, 2023 12:39 אחה"צ CST

תיאור

These ants live inside a white fungus hanging on the underside of tree trunk in shade rainforest. What is the species? Never seen it before.

תמונות/קולות

מה

ורד (סוג Rosa)

מתצפת.ת

belinda61

תאריך

מאי 14, 2020 05:28 אחה"צ UTC

תיאור

China Rose- Mother's Day Bouquet

תמונות/קולות

מתצפת.ת

etantrah

תאריך

דצמבר 11, 2022 02:38 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botanylicious

תאריך

אוקטובר 29, 2022

תיאור

This might be the same plant that was observed at 5:42pm, but I'm not 100% sure so I am making a separate observation. (It was an out and back trail - this might have been the same plant photographed earlier in the day.)

תמונות/קולות

מה

צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

אוקטובר 23, 2022

תיאור

Little pond near coast, in coastal marshland

תמונות/קולות

מתצפת.ת

polarblairx

תאריך

אוקטובר 16, 2022 12:15 אחה"צ EDT

תיאור

Found growing on disturbed soil next to a trail in the Great Swamp

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mertensia

תאריך

אוקטובר 16, 2022 12:26 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

אוקטובר 13, 2022

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

ספטמבר 29, 2022 01:30 אחה"צ EDT

תיאור

In stagnant freshwater pond, making thick floating masses of filamentous algae.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

ספטמבר 29, 2022 01:35 אחה"צ EDT

תיאור

no visible cell walls, thick separate dark sporangia (?), filaments a lot thicker than Oedogonium. In stagnant freshwater pond, from surface covered in filamentous algae, Native Plant Garden at Rutgers Garden

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

ספטמבר 27, 2022 08:25 לפנה"צ EDT

תיאור

From a distance, it looks like sawdust.
Under a lanternfly-infested Ailanthus.
Everything else on the ground is covered with black mold, which is feeding on lanternfly honeydew.

https://www.inaturalist.org/observations/139331818 (3 weeks later, it is black)