תמונות/קולות

מתצפת.ת

axel91618

תאריך

חסר תאריך
Myrtillocactus geometrizans - Photo (c) Raúl Peralta Pardo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Raúl Peralta Pardo
הזיהוי של ug56bdi: Myrtillocactus geometrizans, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sofi_ortiz

תאריך

אפריל 17, 2024 08:54 לפנה"צ CST
Myrtillocactus geometrizans - Photo (c) Raúl Peralta Pardo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Raúl Peralta Pardo
הזיהוי של ug56bdi: Myrtillocactus geometrizans, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarahz22

תאריך

אפריל 17, 2024 10:50 לפנה"צ CST
Myrtillocactus geometrizans - Photo (c) Raúl Peralta Pardo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Raúl Peralta Pardo
הזיהוי של ug56bdi: Myrtillocactus geometrizans, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesus66541

תאריך

אפריל 17, 2024 10:57 לפנה"צ CST
Myrtillocactus geometrizans - Photo (c) Raúl Peralta Pardo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Raúl Peralta Pardo
הזיהוי של ug56bdi: Myrtillocactus geometrizans, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diego_cordero

תאריך

אפריל 1, 2024 06:48 אחה"צ CST
Myrtillocactus geometrizans - Photo (c) Raúl Peralta Pardo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Raúl Peralta Pardo
הזיהוי של ug56bdi: Myrtillocactus geometrizans, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iliana38

תאריך

אוקטובר 23, 2021 10:18 אחה"צ UTC
Pilosocereus lanuginosus - Photo (c) Jeremy Collison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeremy Collison
הזיהוי של ug56bdi: Pilosocereus lanuginosus, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_mexican_violetear

תאריך

מרץ 14, 2024 08:50 לפנה"צ CDT
Opuntia lindheimeri - Photo (c) Marc Riera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Marc Riera
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia lindheimeri, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צבר (סוג Opuntia)

מתצפת.ת

joy00mmvi

תאריך

אוקטובר 27, 2023 02:50 אחה"צ IST
צבר - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי José Belem Hernández Díaz
הזיהוי של ug56bdi: צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lavenderflora

תאריך

דצמבר 26, 2022 02:40 אחה"צ PST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jorge_alonso

תאריך

חסר תאריך
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sinaloasilvestre

תאריך

אוקטובר 31, 2023 03:33 אחה"צ CST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ilop7

תאריך

נובמבר 1, 2023 05:10 אחה"צ CET
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 2, 2023 12:03 אחה"צ SAST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 2, 2023 12:04 אחה"צ SAST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 2, 2023 12:04 אחה"צ SAST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 2, 2023 12:04 אחה"צ SAST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 2, 2023 12:04 אחה"צ SAST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 2, 2023 12:04 אחה"צ SAST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 2, 2023 12:04 אחה"צ SAST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 2, 2023 12:04 אחה"צ SAST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ulises_pinedo51

תאריך

ספטמבר 20, 2023 01:27 אחה"צ CST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ulises_pinedo51

תאריך

ספטמבר 20, 2023 04:25 אחה"צ CST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ulises_pinedo51

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:02 אחה"צ CST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צבר (סוג Opuntia)

מתצפת.ת

pablo_alberto2

תאריך

ספטמבר 8, 2019 05:34 אחה"צ -03
צבר - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי José Belem Hernández Díaz
הזיהוי של ug56bdi: צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

salvmell

תאריך

נובמבר 4, 2023 02:10 אחה"צ PDT
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צבר (סוג Opuntia)

מתצפת.ת

edenfish

תאריך

נובמבר 5, 2023 11:27 לפנה"צ PST
צבר - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי José Belem Hernández Díaz
הזיהוי של ug56bdi: צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צבר (סוג Opuntia)

מתצפת.ת

anthony74091

תאריך

נובמבר 7, 2023 11:55 לפנה"צ PST

מקום

חסר מיקום
צבר - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי José Belem Hernández Díaz
הזיהוי של ug56bdi: צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צבר (סוג Opuntia)

מתצפת.ת

anthony74091

תאריך

נובמבר 7, 2023 11:55 לפנה"צ PST

מקום

חסר מיקום
צבר - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי José Belem Hernández Díaz
הזיהוי של ug56bdi: צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 17, 2023 08:25 לפנה"צ SAST
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ana_maria18966

תאריך

נובמבר 17, 2023 10:11 אחה"צ -03
Opuntia leucotricha - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Nájera Quezada
הזיהוי של ug56bdi: Opuntia leucotricha, שייך ל צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 409134