תמונות/קולות

מתצפת.ת

pierre-glez

תאריך

ינואר 2023

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pierre-glez

תאריך

אפריל 2021

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marumg

תאריך

יולי 27, 2023 06:06 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edgarsalmeronbarrera

תאריך

יולי 2021

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anschieber

תאריך

פברואר 24, 2014

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vanguiano

תאריך

נובמבר 4, 2020 10:26 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sierraeco

תאריך

פברואר 24, 2020 01:52 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danieltorres23

תאריך

נובמבר 24, 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliebwalters

תאריך

מרץ 11, 2020 01:00 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

uzun

תאריך

אוגוסט 1, 2019 08:51 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hankjorgensen

תאריך

מרץ 21, 2014 02:18 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

najera_tutor

תאריך

מרץ 2016

תמונות/קולות

מתצפת.ת

barbs

תאריך

אפריל 9, 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dkaposi

תאריך

מרץ 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tcurry

תאריך

אוקטובר 2016

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Family Cactaceae (Cactus Family)

Native to Lower 48 States

Pg 36

Collected by T.Curry