תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 12:59 אחה"צ CDT
Verbesina helianthoides - Photo (c) geBrown, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי geBrown
הזיהוי של tallpaultheforester: Verbesina helianthoides, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:00 אחה"צ CDT
Scutellaria integrifolia - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Scutellaria integrifolia, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:03 אחה"צ CDT
Aletris farinosa - Photo (c) Tom Potterfield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Aletris farinosa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:06 אחה"צ CDT
Echinacea pallida - Photo (c) Joseph D Kurtz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joseph D Kurtz
הזיהוי של tallpaultheforester: Echinacea pallida, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:12 אחה"צ CDT
Lysimachia lanceolata - Photo (c) Eric Hunt, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tallpaultheforester: Lysimachia lanceolata, שייך ל מרגנית (סוג Lysimachia)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:31 אחה"צ CDT
Liatris pycnostachya lasiophylla - Photo (c) Mike Farley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mike Farley
הזיהוי של tallpaultheforester: Liatris pycnostachya var. lasiophylla, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:32 אחה"צ CDT
Scutellaria integrifolia - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Scutellaria integrifolia, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:45 אחה"צ CDT
Polygala mariana - Photo (c) Fritz Flohr Reynolds, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Polygala mariana, שייך ל קטניתאים (סדרה Fabales)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:52 אחה"צ CDT
Lobelia appendiculata - Photo (c) Cherrie-lee P. Phillip, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Cherrie-lee P. Phillip
הזיהוי של tallpaultheforester: Lobelia appendiculata, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:56 אחה"צ CDT
Orbexilum simplex - Photo (c) Eric Hunt, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tallpaultheforester: Orbexilum simplex, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:56 אחה"צ CDT
Polygala sanguinea - Photo (c) dogtooth77, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Polygala sanguinea, שייך ל קטניתאים (סדרה Fabales)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 01:58 אחה"צ CDT
Aletris farinosa - Photo (c) Tom Potterfield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Aletris farinosa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 02:01 אחה"צ CDT
Helenium campestre - Photo (c) Cherrie-lee P. Phillip, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Cherrie-lee P. Phillip
הזיהוי של tallpaultheforester: Helenium campestre, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 20, 2024 02:03 אחה"צ CDT
Cicuta maculata - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Cicuta maculata, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

יוני 19, 2023 09:30 לפנה"צ CDT
Acalypha persimilis - Photo (c) Matthias Buchmeier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Acalypha persimilis, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 15, 2024 07:57 לפנה"צ CDT
Aletris farinosa - Photo (c) Tom Potterfield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Aletris farinosa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך מאי 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 15, 2024 08:14 לפנה"צ CDT
Isotria verticillata - Photo (c) biomania, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי biomania
הזיהוי של tallpaultheforester: Isotria verticillata, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך מאי 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 15, 2024 08:16 לפנה"צ CDT
Osmundastrum cinnamomeum - Photo (c) alicalynn, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tallpaultheforester: Osmundastrum cinnamomeum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך מאי 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 15, 2024 08:45 לפנה"צ CDT
Drosera brevifolia - Photo (c) Michelle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Michelle
הזיהוי של tallpaultheforester: Drosera brevifolia, שייך ל ציפורנאים (סדרה Caryophyllales)
נוסף בתאריך מאי 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 15, 2024 08:46 לפנה"צ CDT
Aletris farinosa - Photo (c) Tom Potterfield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Aletris farinosa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך מאי 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 15, 2024 08:48 לפנה"צ CDT
Tephrosia virginiana - Photo (c) Marsh Maiden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marsh Maiden
הזיהוי של tallpaultheforester: Tephrosia virginiana, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך מאי 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

מאי 2024

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)
Asclepias purpurascens - Photo (c) jawinget, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי jawinget
הזיהוי של tallpaultheforester: Asclepias purpurascens, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך מאי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

יולי 24, 2022 02:12 אחה"צ CDT
Rudbeckia alismifolia - Photo (c) theo_witsell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי theo_witsell
הזיהוי של tallpaultheforester: Rudbeckia alismifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 9, 2024 08:24 לפנה"צ CDT
Nemastylis nuttallii - Photo (c) Lee Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Lee Elliott
הזיהוי של tallpaultheforester: Nemastylis nuttallii, שייך ל אירוסיים (משפחה Iridaceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 7, 2024 08:12 לפנה"צ CDT
Coreopsis grandiflora harveyana - Photo (c) Mary Johnson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mary Johnson
הזיהוי של tallpaultheforester: Coreopsis grandiflora var. harveyana, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 7, 2024 08:29 לפנה"צ CDT
Potentilla simplex - Photo (c) Charles Wohlers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של tallpaultheforester: Potentilla simplex, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 8, 2024 10:13 לפנה"צ CDT
Houstonia longifolia - Photo (c) Joshua Mayer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tallpaultheforester: Houstonia longifolia, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 8, 2024 10:17 לפנה"צ CDT
Monarda russeliana - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של tallpaultheforester: Monarda russeliana, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 8, 2024 10:25 לפנה"צ CDT
Coreopsis grandiflora harveyana - Photo (c) Mary Johnson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mary Johnson
הזיהוי של tallpaultheforester: Coreopsis grandiflora var. harveyana, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 8, 2024 10:26 לפנה"צ CDT
Houstonia purpurea purpurea - Photo (c) Evan M. Raskin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Evan M. Raskin
הזיהוי של tallpaultheforester: Houstonia purpurea var. purpurea, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 2954