תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 5, 2021 08:22 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

Growing in mud on edge of water.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 20, 2021 08:39 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 2021

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

ספטמבר 14, 2020 02:43 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 25, 2020 08:07 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 8, 2020 03:19 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 15, 2020 08:48 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 24, 2020 10:42 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 19, 2019 11:27 לפנה"צ UTC

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 12, 2017

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 21, 2018

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 8, 2020 02:34 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 10, 2018 04:13 אחה"צ UTC

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוקטובר 24, 2020 01:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 8, 2020 03:27 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 31, 2020 10:50 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

ספטמבר 14, 2019 09:14 לפנה"צ UTC

תגיות

Red

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

Hundreds of plants in gravelly east facing steep hillside with multiple seeps which are more like springs. Only about half dozen currently in bloom.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

ספטמבר 18, 2020 10:48 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוקטובר 13, 2019 12:09 אחה"צ UTC

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוגוסט 2, 2019 04:47 אחה"צ UTC

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוגוסט 8, 2020 12:02 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 5, 2020 12:24 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 25, 2020 03:20 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 10, 2020 01:40 אחה"צ CDT

תגיות

Red

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

Red

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

United States (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

United States (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוגוסט 10, 2019 07:56 לפנה"צ UTC

מקום

Frisco, TX, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מה

סולנום זיתני (Solanum elaeagnifolium)

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 24, 2020 10:22 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 4, 2019 04:38 אחה"צ UTC

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 15, 2019 12:07 אחה"צ UTC

תגיות

Red

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

Leaves all or mostly all basal, stems unbranched with Single flower head per stem

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 2019

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

Red

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוקטובר 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

Marshy area. Strong sweet scent could smell 10+ ft away. Basal leaves and leaves up stem present. Lateral sepals spreading

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוקטובר 2020

תיאור

Strong vanilla scent.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 5, 2017

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אוגוסט 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

Upper and lower surface of leaves glabrous.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 2019

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

Location obscured

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מרץ 20, 2020 09:52 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 16, 2020 01:28 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מרץ 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מרץ 20, 2020 09:16 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

United States (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מה

Iris fulva

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 13, 2020 01:12 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

Some plants almost 2’ tall, the labellum has very distinct green veins in the throat

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 13, 2020 01:52 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 9, 2020 10:17 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

United States (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מרץ 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

פברואר 16, 2020 02:36 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

נובמבר 2019

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

after closer inspection the plant was identified as P. grandifolia.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 9, 2020 08:52 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

אפריל 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

In a seep that stays wet year around. Colony of 5 plants 2 with blooms

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2019

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

location obscured-protected species. over 50 plants scattered along creek bottomland

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

Small Yellow Ladys Slipper. Slipper under 1” long, dark yellow

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יולי 2019

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תיאור

location obscured-protected species

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

מאי 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tallpaultheforester

תאריך

יוני 2020

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)