תמונות/קולות

מתצפת/ת

natanhalinowski

תאריך

אוגוסט 2, 2022 10:54 PM EEST
Tarentola mauritanica - Photo (c) Flight69, כל הזכויות שמורות, uploaded by Flight69
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Tarentola mauritanica, שייך ל שממית החומות (סוג Tarentola)
נוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

soenkebonde

תאריך

יוני 19, 2022 12:40 PM EEST
Anatololacerta pelasgiana - Photo (c) Thor Håkonsen, כל הזכויות שמורות, uploaded by Thor Håkonsen
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Anatololacerta pelasgiana, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rootie1

תאריך

מאי 29, 2022 11:25 AM EEST
Stellagama stellio cypriaca - Photo (c) Alex Lees, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Alex Lees
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Stellagama stellio ssp. cypriaca, שייך ל חרדון מצוי (Stellagama stellio)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

צפרדע נחלים (Pelophylax bedriagae)

מתצפת/ת

mibakas

תאריך

יולי 20, 2022 08:09 AM EEST
צפרדע נחלים - Photo (c) Petra & Wilfried, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stamatiskalogiannis: צפרדע נחלים (Pelophylax bedriagae)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

צב-יבשה מצוי (Testudo graeca)

מתצפת/ת

mibakas

תאריך

מאי 2022
צב-יבשה מצוי - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
הזיהוי של stamatiskalogiannis: צב-יבשה מצוי (Testudo graeca)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

עין נחש (Ophisops elegans)

מתצפת/ת

mibakas

תאריך

מאי 28, 2022 09:02 AM EEST
עין נחש - Photo (c) mattberry, כל הזכויות שמורות, uploaded by mattberry
הזיהוי של stamatiskalogiannis: עין נחש (Ophisops elegans)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

קרפדה ירוקה (Bufotes sitibundus)

מתצפת/ת

mibakas

תאריך

מאי 28, 2022 10:42 AM EEST
קרפדה ירוקה - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של stamatiskalogiannis: קרפדה ירוקה (Bufotes sitibundus)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

עין נחש (Ophisops elegans)

מתצפת/ת

mibakas

תאריך

אפריל 10, 2022 09:45 AM EEST
עין נחש - Photo (c) mattberry, כל הזכויות שמורות, uploaded by mattberry
הזיהוי של stamatiskalogiannis: עין נחש (Ophisops elegans)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

צפרדע נחלים (Pelophylax bedriagae)

מתצפת/ת

mibakas

תאריך

אפריל 22, 2022 12:15 PM EEST
צפרדע נחלים - Photo (c) Petra & Wilfried, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stamatiskalogiannis: צפרדע נחלים (Pelophylax bedriagae)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

נחשיל (Xerotyphlops vermicularis)

מתצפת/ת

mo108

תאריך

יולי 22, 2022 10:48 PM EEST
נחשיל - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של stamatiskalogiannis: נחשיל (Xerotyphlops vermicularis)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jett24

תאריך

יולי 21, 2022 05:18 PM EEST
Anatololacerta pelasgiana - Photo (c) Thor Håkonsen, כל הזכויות שמורות, uploaded by Thor Håkonsen
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Anatololacerta pelasgiana, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heinerziegler

תאריך

אפריל 2007
Testudo hermanni - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Testudo hermanni, שייך ל צבים (סדרה Testudines)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heinerziegler

תאריך

אפריל 19, 2007 11:04 AM EEST
Testudo marginata - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Testudo marginata, שייך ל צבים (סדרה Testudines)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heinerziegler

תאריך

אפריל 2007

מקום

Greece (Google, OSM)
Testudo hermanni - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Testudo hermanni, שייך ל צבים (סדרה Testudines)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

צב-יבשה מצוי (Testudo graeca)

מתצפת/ת

heinerziegler

תאריך

אפריל 2010

מקום

Aegean, GR (Google, OSM)
צב-יבשה מצוי - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
הזיהוי של stamatiskalogiannis: צב-יבשה מצוי (Testudo graeca)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heinerziegler

תאריך

יוני 2015
Testudo hermanni boettgeri - Photo (c) Bart, כל הזכויות שמורות, uploaded by BJ Smit
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Testudo hermanni ssp. boettgeri, שייך ל צבים (סדרה Testudines)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heinerziegler

תאריך

יוני 3, 2009 12:30 PM EEST
Testudo marginata - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Testudo marginata, שייך ל צבים (סדרה Testudines)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heinerziegler

תאריך

יוני 2015
Testudo hermanni - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Testudo hermanni, שייך ל צבים (סדרה Testudines)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreaang

תאריך

יולי 17, 2022 05:29 PM EEST
Podarcis peloponnesiacus - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Podarcis peloponnesiacus, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreaang

תאריך

יולי 17, 2022 09:24 PM EEST
Tarentola mauritanica - Photo (c) Flight69, כל הזכויות שמורות, uploaded by Flight69
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Tarentola mauritanica, שייך ל שממית החומות (סוג Tarentola)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreaang

תאריך

יולי 17, 2022 09:26 PM EEST
Tarentola mauritanica - Photo (c) Flight69, כל הזכויות שמורות, uploaded by Flight69
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Tarentola mauritanica, שייך ל שממית החומות (סוג Tarentola)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreaang

תאריך

יולי 17, 2022 09:26 PM EEST
Tarentola mauritanica - Photo (c) Flight69, כל הזכויות שמורות, uploaded by Flight69
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Tarentola mauritanica, שייך ל שממית החומות (סוג Tarentola)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreaang

תאריך

יולי 17, 2022 09:26 PM EEST
Tarentola mauritanica - Photo (c) Flight69, כל הזכויות שמורות, uploaded by Flight69
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Tarentola mauritanica, שייך ל שממית החומות (סוג Tarentola)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

panagiotisd

תאריך

יולי 2022
Pelophylax kurtmuelleri - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Pelophylax kurtmuelleri, שייך ל צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

Bufo bufo

מתצפת/ת

cleeb

תאריך

יוני 29, 2022 12:33 PM EEST
Bufo bufo - Photo (c) Korall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Bufo bufo, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gpantakis

תאריך

מאי 10, 2019 10:28 AM EEST
Pelophylax kurtmuelleri - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Pelophylax kurtmuelleri, שייך ל צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andreaang

תאריך

יולי 22, 2022 10:07 AM EEST
Podarcis peloponnesiacus thais - Photo (c) Clo, כל הזכויות שמורות, uploaded by Clo
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Podarcis peloponnesiacus ssp. thais, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

panagiotisd

תאריך

יולי 2022
Pelophylax kurtmuelleri - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Pelophylax kurtmuelleri, שייך ל צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maretina

תאריך

יולי 9, 2022 03:21 PM EEST

מקום

Plakias (Google, OSM)

תיאור

Dead

Hierophis gemonensis - Photo (c) Clo, כל הזכויות שמורות, uploaded by Clo
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Hierophis gemonensis, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cleeb

תאריך

יוני 29, 2022 11:56 AM EEST
Podarcis peloponnesiacus - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
הזיהוי של stamatiskalogiannis: Podarcis peloponnesiacus, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 25204