תמונות/קולות

מתצפת/ת

opisska

תאריך

יוני 4, 2017 07:57 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kavourinou_st_alka

תאריך

מרץ 2022

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bruce_carlisle

תאריך

פברואר 1, 2021 01:38 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

laurentbarthe

תאריך

אפריל 24, 2016 03:12 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dyakonzhora

תאריך

ספטמבר 27, 2021 10:42 AM +03

תיאור

Молодая особь пожирает своего соплеменника

תמונות/קולות

מתצפת/ת

antoine-reboul

תאריך

אפריל 7, 2021 12:08 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nikolayskobelev

תאריך

אוקטובר 3, 2021 02:48 PM EEST

תמונות/קולות

מה

קמטן החורש (Pseudopus apodus)

מתצפת/ת

skopelostrails

תאריך

נובמבר 6, 2021 12:16 PM EET

תיאור

Skiathos

תמונות/קולות

מתצפת/ת

olexandr_ghryb

תאריך

מאי 10, 2020 12:11 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pluvierdodu

תאריך

ספטמבר 28, 2021 05:03 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

manuel_ruedi

תאריך

אפריל 18, 2014 04:17 PM CEST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

plemos

תאריך

מאי 2017

מקום

Portugal (Google, OSM)

תיאור

I usually find Psammodromus algirus active at night, sometimes even at low temperatures and moonless nights. They are probably guided by their sense of smell and hearing to find caterpillars, their favorite foods and most active at night. Here is proof that this carries some risks...
The young Strix flew from the ground at the edge of a path, found and picked up the animal alone. It was not given by the parents.

תמונות/קולות

מה

ארבע קו מצרי (Psammophis aegyptius)

מתצפת/ת

salmaz

תאריך

ספטמבר 18, 2021 03:48 PM EET

תמונות/קולות

מתצפת/ת

antonjo

תאריך

ספטמבר 20, 2021 11:15 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

erendis

תאריך

ספטמבר 19, 2021 02:46 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dimitra_v

תאריך

מאי 30, 2020 07:38 PM UTC

תמונות/קולות

מה

תלום קשקשים מצוי (Malpolon insignitus)

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

ספטמבר 1, 2021 07:01 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

martavilla2

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Italy (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yotis

תאריך

אוגוסט 2, 2021 10:28 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

אוגוסט 2021

תיאור

Really cool blue tailed youngster!

תמונות/קולות

מה

תלום קשקשים מצוי (Malpolon insignitus)

מתצפת/ת

manuel_ruedi

תאריך

יולי 9, 2021 11:15 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

manuel_ruedi

תאריך

יולי 2021

תמונות/קולות

מה

Bufo bufo

מתצפת/ת

denisbrannay

תאריך

אוגוסט 28, 2007 03:26 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marieta55

תאריך

יוני 27, 2021 06:50 PM +03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kristianleahy

תאריך

יוני 2018

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karakaxa

תאריך

מאי 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

merlu

תאריך

אפריל 25, 2021 12:41 PM MSK

תמונות/קולות

מתצפת/ת

xavier_heckmann

תאריך

מרץ 2021

מקום

Alsace, FR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andrzej_oleksa

תאריך

מרץ 31, 2021 04:00 PM CEST

תיאור

In amplexus with Pelobates fuscus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gatama

תאריך

נובמבר 7, 2020 11:30 AM GMT

תמונות/קולות

מה

שממית החרמון (Mediodactylus amictopholis)

מתצפת/ת

herpinglebanon

תאריך

נובמבר 2020

מקום

Lebanon (Google, OSM)

תיאור

3 individuals were found in the cracks on the same rock

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kseniiamarianna

תאריך

מרץ 20, 2021 07:44 PM +03

תיאור

I was really excited to find this gecko today! Asaccus barani is the only species of Phyllodactylidae family known to occur in Turkey and can only be found in Southeastern Anatolia region.

תמונות/קולות

מה

זעמן זיתני (Platyceps collaris)

מתצפת/ת

youness_chreim

תאריך

נובמבר 28, 2020 08:16 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

micio

תאריך

אוגוסט 27, 2015 09:50 AM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdubois

תאריך

מרץ 1, 2014 10:11 PM CET

תיאור

with Bufo spinosus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdubois

תאריך

אפריל 21, 2015 01:49 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

petrhamernik

תאריך

מאי 2, 2019 01:51 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pevel65

תאריך

מאי 16, 2014 07:45 AM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

frankielee91

תאריך

נובמבר 2020

מקום

Sachsen, DE (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beatriz_nunes

תאריך

יוני 16, 2020 05:23 PM BST

תיאור

Casal

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ilias_strachinis

תאריך

אפריל 2020

תיאור

Bufotes viridis dionysi ssp. novo.
Also sitibundus is now a subspecies of B. viridis. Check the paper here: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1749-4877.12494

תמונות/קולות

מתצפת/ת

siegfriedtroidl

תאריך

ספטמבר 2020

תיאור

Paros island

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gentoo

תאריך

אוקטובר 30, 2018 09:45 AM GMT

תיאור

Kotschys gecko
Psathoura, Sporades, Aegean Sea, Greece

תמונות/קולות

מתצפת/ת

konstakal

תאריך

מאי 2017

מקום

Turkey (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

נחש מים (Natrix tessellata)

מתצפת/ת

konstakal

תאריך

אוקטובר 23, 2016 02:27 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gillbsydney

תאריך

ספטמבר 19, 2015 01:08 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gjverspui

תאריך

מאי 3, 2013 05:52 PM CEST

תיאור

Female, hornless found at 1800 m absl
Second photo is in situ.
This viper was found searching for Vipera greaca

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ilias_strachinis

תאריך

פברואר 2016

תיאור

Karpathos isl.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

criptos

תאריך

אוגוסט 22, 2020 09:51 AM SAST

תיאור

Credit: Alessandra Di Cesare

תמונות/קולות

מתצפת/ת

neymark

תאריך

יולי 29, 2020 08:50 PM MSK

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ilias_strachinis

תאריך

מאי 2019

מקום

Greece (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sergioprtr

תאריך

יוני 3, 2019 12:11 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

neymark

תאריך

מאי 20, 2015 07:10 PM MSK

תמונות/קולות

מתצפת/ת

llamallover

תאריך

יולי 22, 2020 08:28 PM SAST

תיאור

One snake appears to have bitten the other snake!

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gentoo

תאריך

יוני 9, 2020 05:20 AM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gentoo

תאריך

מאי 29, 2020 07:39 AM BST