תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אפריל 9, 2024 10:28 אחה"צ EDT
Cladara limitaria - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של sgalick: Cladara limitaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 9, 2024 09:02 אחה"צ EDT
Psaphida resumens - Photo (c) David Kaposi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Kaposi
הזיהוי של sgalick: Psaphida resumens, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אפריל 9, 2024 08:41 אחה"צ EDT
Phaeoura quernaria - Photo (c) Alain Hogue, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Alain Hogue
הזיהוי של sgalick: Phaeoura quernaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אפריל 9, 2024 09:38 אחה"צ EDT
Argyrotaenia velutinana - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של sgalick: Argyrotaenia velutinana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אפריל 9, 2024 09:07 אחה"צ EDT
Egira alternans - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של sgalick: Egira alternans, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אפריל 9, 2024 09:51 אחה"צ EDT
Pero ancetaria - Photo (c) Bill Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של sgalick: Pero ancetaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אפריל 9, 2024 09:51 אחה"צ EDT
Sereda tautana - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של sgalick: Sereda tautana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אפריל 9, 2024 10:27 אחה"צ EDT
Psaphida rolandi - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של sgalick: Psaphida rolandi, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אפריל 9, 2024 09:19 אחה"צ EDT
Feralia major - Photo (c) Michael H. King, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של sgalick: Feralia major, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 9, 2024 09:58 אחה"צ EDT
Symmerista albifrons - Photo (c) kcook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kcook
הזיהוי של sgalick: תחום Symmerista albifrons, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 9, 2024 09:59 אחה"צ EDT
Phoberia atomaris - Photo (c) Seabrooke Leckie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sgalick: Phoberia atomaris, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 9, 2024 10:04 אחה"צ EDT
Symmerista albifrons - Photo (c) kcook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kcook
הזיהוי של sgalick: תחום Symmerista albifrons, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 9, 2024 10:09 אחה"צ EDT
Nemoria bistriaria - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של sgalick: Nemoria bistriaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 9, 2024 10:09 אחה"צ EDT
Egira alternans - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של sgalick: Egira alternans, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 9, 2024 10:11 אחה"צ EDT
Cladara limitaria - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של sgalick: Cladara limitaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 9, 2024 10:15 אחה"צ EDT
Melanolophia canadaria - Photo (c) Anita Gould, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Anita Gould
הזיהוי של sgalick: Melanolophia canadaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 9, 2024 10:15 אחה"צ EDT
Cladara limitaria - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של sgalick: Cladara limitaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

עשית המצליבים (Plutella xylostella)

מתצפת.ת

jstippick

תאריך

אפריל 10, 2024 10:02 אחה"צ EDT
עשית המצליבים - Photo (c) Lucas Rubio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Lucas Rubio
הזיהוי של sgalick: עשית המצליבים (Plutella xylostella)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jstippick

תאריך

אפריל 10, 2024 10:03 אחה"צ EDT
Egira alternans - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של sgalick: Egira alternans, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 10, 2024 09:14 אחה"צ EDT
Ilexia intractata - Photo (c) Timothy Reichard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Timothy Reichard
הזיהוי של sgalick: Ilexia intractata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 10, 2024 08:26 אחה"צ EDT
Egira alternans - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של sgalick: Egira alternans, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nilshelstrom

תאריך

אפריל 10, 2024 11:56 אחה"צ EDT
Proteoteras aesculana - Photo (c) Isabel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Isabel
הזיהוי של sgalick: Proteoteras aesculana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nilshelstrom

תאריך

אפריל 10, 2024 11:56 אחה"צ EDT
Cleora sublunaria - Photo (c) Seabrooke Leckie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sgalick: Cleora sublunaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אפריל 10, 2024 10:06 אחה"צ EDT
Agrotis ipsilon - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sgalick: Agrotis ipsilon, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jstippick

תאריך

אפריל 10, 2024 09:18 אחה"צ EDT
Nemoria bistriaria - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של sgalick: Nemoria bistriaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

אפריל 9, 2024 08:43 אחה"צ EDT
Amorbia humerosana - Photo (c) kestrel360, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sgalick: Amorbia humerosana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

אפריל 9, 2024 08:42 אחה"צ EDT
Phyllodesma americana - Photo (c) Faith Reaves, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Faith Reaves
הזיהוי של sgalick: Phyllodesma americana, שייך ל הטוואים (משפחה Lasiocampidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

אפריל 9, 2024 08:33 אחה"צ EDT
Cladara limitaria - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של sgalick: Cladara limitaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

אפריל 9, 2024 08:54 אחה"צ EDT
Iodopepla u-album - Photo (c) Michael Butler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michael Butler
הזיהוי של sgalick: Iodopepla u-album, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

evelyntomology

תאריך

אפריל 9, 2024 08:54 אחה"צ EDT
Cissusa spadix - Photo (c) Stott Noble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stott Noble
הזיהוי של sgalick: Cissusa spadix, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 16, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 12435