תמונות/קולות

מתצפת.ת

nilshelstrom

תאריך

אוקטובר 3, 2023 10:37 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nilshelstrom

תאריך

אוקטובר 3, 2023 10:36 אחה"צ EDT

תיאור

Note the thin white line around the reniform spot, which is a field mark differentiating A. precationis from the similar Chrysodeixis includens (Soybean Looper).

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgalick

תאריך

אוגוסט 18, 2023 11:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אוגוסט 1, 2022 08:50 אחה"צ EDT

מקום

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)

תיאור

Bait was better than the lights last night

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

אוגוסט 9, 2021 09:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dwelch477

תאריך

יולי 20, 2021 07:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bkfj

תאריך

מאי 1, 2021 08:33 אחה"צ EDT

מקום

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gnatcatcher

תאריך

יולי 15, 2019 08:12 לפנה"צ EDT

תיאור

Found resting on a car

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dwelch477

תאריך

אפריל 7, 2019 09:16 אחה"צ EDT