תמונות/קולות

מתצפת.ת

lcreed

תאריך

פברואר 2024
Locris transversa - Photo (c) Sally Adam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sally Adam
הזיהוי של psyllidhipster: Locris transversa, שייך ל קצפיות (משפחה Cercopidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewdeacon

תאריך

מרץ 15, 2023 09:03 לפנה"צ CAT
Penthimia - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של psyllidhipster: סוג Penthimia, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tangshuiyouling

תאריך

פברואר 20, 2024 01:13 אחה"צ EAT
Belbina madagascariensis - Photo (c) Frank Deschandol, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Frank Deschandol
הזיהוי של psyllidhipster: Belbina madagascariensis, שייך ל עפרוניתים (משפחת על Fulgoroidea)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

hannes_oehm

תאריך

אפריל 27, 2016 05:38 אחה"צ CEST

מקום

German Fort (Google, OSM)
ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hannes_oehm

תאריך

אפריל 25, 2016 11:13 לפנה"צ CEST
Cicadoidea - Photo (c) Stéphane De Greef, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Stéphane De Greef
הזיהוי של psyllidhipster: משפחת על Cicadoidea, שייך ל ציקדות (תת-סדרה Auchenorrhyncha)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

albertoborges

תאריך

מרץ 27, 2020 05:05 אחה"צ +03

מקום

Ruai, Kenya (Google, OSM)

תיאור

Looks like an insect that has recently molted. See images. Aphids didn't see to bother it

ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

cliffdorse

תאריך

אפריל 25, 2020 10:56 לפנה"צ SAST

תיאור

CNC lockdown edition. Grasshopper exuviae?

ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avid607

תאריך

פברואר 23, 2018 10:41 אחה"צ IST

תגיות

Coloborrhis - Photo (c) william van Niekerk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי william van Niekerk
הזיהוי של psyllidhipster: סוג Coloborrhis, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שוני-כנף (סדרה Hemiptera)

מתצפת.ת

thbecker

תאריך

אוגוסט 29, 2020 05:52 אחה"צ EAT
Pentatomomorpha - Photo (c) Kostas Zontanos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kostas Zontanos
הזיהוי של psyllidhipster: אנפרא-סדרה Pentatomomorpha, שייך ל פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

mina_deco

תאריך

דצמבר 11, 2021 08:20 אחה"צ UTC
ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

rslhaupt

תאריך

ינואר 11, 2021 11:38 לפנה"צ SAST

תיאור

The whitish marks on leaf is dried paint from wall next to leaves.

ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדות (תת-סדרה Auchenorrhyncha)

מתצפת.ת

annari-du-plessis

תאריך

נובמבר 14, 2021 07:20 אחה"צ SAST
ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

nicolas_madagascar

תאריך

מרץ 6, 2010 02:54 אחה"צ EAT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של psyllidhipster: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markusgmeiner

תאריך

מאי 31, 2023 11:35 לפנה"צ WAT
Cicadoidea - Photo (c) Stéphane De Greef, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Stéphane De Greef
הזיהוי של psyllidhipster: משפחת על Cicadoidea, שייך ל ציקדות (תת-סדרה Auchenorrhyncha)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדות (תת-סדרה Auchenorrhyncha)

מתצפת.ת

trevor43876

תאריך

דצמבר 14, 2023 07:24 אחה"צ SAST
ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lcreed

תאריך

ינואר 2024
Penthimiola bella - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של psyllidhipster: Penthimiola bella, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klimmi

תאריך

ינואר 26, 2024 05:58 אחה"צ EAT
Coloborrhis - Photo (c) william van Niekerk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי william van Niekerk
הזיהוי של psyllidhipster: סוג Coloborrhis, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karooicus

תאריך

אוגוסט 2, 2023 04:33 אחה"צ SAST
הזיהוי של psyllidhipster: סוג Cordia, שייך ל קיצפיתים (משפחת על Cercopoidea)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jandrevanzyl

תאריך

מאי 26, 2022 03:30 אחה"צ SAST
Aphrophoridae - Photo (c) David Renoult, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Renoult
הזיהוי של psyllidhipster: משפחה Aphrophoridae, שייך ל קיצפיתים (משפחת על Cercopoidea)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

parc-de-la-lekedi

תאריך

ינואר 30, 2023 12:26 אחה"צ WAT
ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

עפרוניתיים (משפחה Flatidae)

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

אפריל 8, 2023 08:19 לפנה"צ SAST
עפרוניתיים - Photo (c) Frank Deschandol, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Frank Deschandol
הזיהוי של psyllidhipster: עפרוניתיים (משפחה Flatidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

vincent-vicente

תאריך

יולי 21, 2023 10:51 לפנה"צ WAT
ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katebraunsd

תאריך

נובמבר 24, 2023
Machaerotidae - Photo (c) David Akers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי David Akers
הזיהוי של psyllidhipster: משפחה Machaerotidae, שייך ל קיצפיתים (משפחת על Cercopoidea)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

קיצפיתים (משפחת על Cercopoidea)

מתצפת.ת

botswanabugs

תאריך

אוגוסט 6, 2021

מקום

Serowe Botswana (Google, OSM)

תיאור

Tremapterus - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Botswanabugs
הזיהוי של psyllidhipster: סוג Tremapterus, שייך ל קיצפיתים (משפחת על Cercopoidea)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

קיצפיתים (משפחת על Cercopoidea)

מתצפת.ת

bernard_kipchumba

תאריך

נובמבר 25, 2023 01:40 אחה"צ EAT
קיצפיתים - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של psyllidhipster: קיצפיתים (משפחת על Cercopoidea)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פנדוריים (משפחה Lygaeidae)

מתצפת.ת

chantel46

תאריך

אוקטובר 29, 2022 08:56 לפנה"צ SAST
פשפשים - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WonGun Kim
הזיהוי של psyllidhipster: פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rouxnebotha

תאריך

אוקטובר 7, 2021 06:50 לפנה"צ SAST

תיאור

On a Buffalo thorn tree

Psylloidea - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של psyllidhipster: משפחת על Psylloidea, שייך ל כְּנִימוֹת (תת-סדרה Sternorrhyncha)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)

מתצפת.ת

sallyslak

תאריך

אוקטובר 3, 2021 03:02 אחה"צ SAST

תגיות

פשפשים - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WonGun Kim
הזיהוי של psyllidhipster: פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בעלי־כנף (חרקים) (תת מחלקה Pterygota)

מתצפת.ת

karen07

תאריך

מאי 2, 2021 09:12 לפנה"צ SAST
זבובאים - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של psyllidhipster: זבובאים (סדרה Diptera)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

ינואר 17, 2021 01:20 אחה"צ SAST
ציקדיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של psyllidhipster: ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך פברואר 26, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 43520