תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 07:57 AM IST
Rhipidura albogularis - Photo (c) Jayant M Deshpande, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Rhipidura albogularis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 07:58 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Terpsiphone paradisi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 07:58 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Terpsiphone paradisi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 07:58 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Terpsiphone paradisi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 08:09 AM IST
Ficedula albicilla - Photo (c) Sahana M, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Ficedula albicilla, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 08:06 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Terpsiphone paradisi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 08:18 AM IST
Ficedula albicilla - Photo (c) Sahana M, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Ficedula albicilla, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 08:08 AM IST
Ficedula albicilla - Photo (c) Sahana M, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Ficedula albicilla, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 08:07 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Terpsiphone paradisi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 08:06 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Terpsiphone paradisi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 08:22 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Terpsiphone paradisi, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

דרור הבית Passer domesticus

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 08:38 AM IST
דרור הבית - Photo (c) Ximo Galarza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של paragkokane: דרור הבית (Passer domesticus)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

צולל מצויץ Aythya fuligula

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 09:51 AM IST
צולל מצויץ - Photo (c) Frans Vandewalle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: צולל מצויץ (Aythya fuligula)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

צולל מצויץ Aythya fuligula

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 09:56 AM IST
צולל מצויץ - Photo (c) Frans Vandewalle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: צולל מצויץ (Aythya fuligula)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אגמית מצויה Fulica atra

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 09:56 AM IST
אגמית מצויה - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: אגמית מצויה (Fulica atra)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:09 AM IST
Corvus macrorhynchos - Photo (c) pbedell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של paragkokane: Corvus macrorhynchos, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אגמית מצויה Fulica atra

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:01 AM IST
אגמית מצויה - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: אגמית מצויה (Fulica atra)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

צולל מצויץ Aythya fuligula

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:01 AM IST
צולל מצויץ - Photo (c) Frans Vandewalle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: צולל מצויץ (Aythya fuligula)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

פורפיריה כחולה Porphyrio poliocephalus

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:09 AM IST
פורפיריה כחולה - Photo (c) il_photo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: פורפיריה כחולה (Porphyrio poliocephalus)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

צולל מצויץ Aythya fuligula

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:00 AM IST
צולל מצויץ - Photo (c) Frans Vandewalle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: צולל מצויץ (Aythya fuligula)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:16 AM IST
Ardea intermedia - Photo (c) ONG OeBenin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Ardea intermedia, שייך ל אנפה (סוג Ardea)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אגמית מצויה Fulica atra

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:12 AM IST
אגמית מצויה - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: אגמית מצויה (Fulica atra)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אנפית בקר Bubulcus ibis

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:18 AM IST
אנפית בקר - Photo (c) Annika Lindqvist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של paragkokane: אנפית בקר (Bubulcus ibis)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

פורפיריה כחולה Porphyrio poliocephalus

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:19 AM IST
פורפיריה כחולה - Photo (c) il_photo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: פורפיריה כחולה (Porphyrio poliocephalus)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:20 AM IST
Haliastur indus - Photo (c) Dezmond Wells, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Haliastur indus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

אנפית בקר Bubulcus ibis

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:22 AM IST
אנפית בקר - Photo (c) Annika Lindqvist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של paragkokane: אנפית בקר (Bubulcus ibis)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:23 AM IST
Haliastur indus - Photo (c) Dezmond Wells, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Haliastur indus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:23 AM IST
Haliastur indus - Photo (c) Dezmond Wells, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Haliastur indus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:28 AM IST
Prinia inornata - Photo (c) Liu JimFood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Prinia inornata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

varunvaze

תאריך

מרץ 16, 2014 10:28 AM IST
Prinia inornata - Photo (c) Liu JimFood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של paragkokane: Prinia inornata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2020.
תומך

סטטיסטיקות

 • 557