תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarahal1010

תאריך

מאי 2024

מקום

California, US (Google, OSM)
Dendrodoris nigromaculata - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Dendrodoris nigromaculata, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

famosamous

תאריך

מאי 24, 2024 08:17 לפנה"צ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Hermissenda opalescens, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 24, 2024 05:39 לפנה"צ PDT
Calliostoma tricolor - Photo (c) Alison Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alison Young
הזיהוי של nudibitch: Calliostoma tricolor, שייך ל חלזונות קדומים (תת מחלקה Vetigastropoda)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

Doto kya

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 25, 2024 04:55 לפנה"צ PDT
Doto kya - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Doto kya, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 25, 2024 06:36 לפנה"צ PDT
Pleurehdera strongi - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nudibitch: Pleurehdera strongi, שייך ל חינניות-ים (תת מחלקה Heterobranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 2024

מקום

California, US (Google, OSM)
Boreoberthella chacei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של nudibitch: Boreoberthella chacei, שייך ל חינניות-ים (תת מחלקה Heterobranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 25, 2024 08:07 לפנה"צ PDT
Dendronotus albus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של nudibitch: Dendronotus albus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 24, 2024 07:05 לפנה"צ PDT
Calliostoma tricolor - Photo (c) Alison Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alison Young
הזיהוי של nudibitch: Calliostoma tricolor, שייך ל חלזונות קדומים (תת מחלקה Vetigastropoda)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 2024

מקום

California, US (Google, OSM)
Diaphoreolis lagunae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nudibitch: Diaphoreolis lagunae, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 2024

מקום

California, US (Google, OSM)
Apata pricei - Photo (c) Siobhan O'Neill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Siobhan O'Neill
הזיהוי של nudibitch: Apata pricei, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 2024

מקום

California, US (Google, OSM)
Dendronotus albus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של nudibitch: Dendronotus albus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarahal1010

תאריך

מאי 2024

מקום

California, US (Google, OSM)
Coryphella cooperi - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Coryphella cooperi, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shortbarnacle

תאריך

מאי 26, 2024 07:02 לפנה"צ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Hermissenda opalescens, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mac69403

תאריך

מאי 26, 2024 07:03 לפנה"צ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Hermissenda opalescens, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abbyt

תאריך

מאי 25, 2024 07:19 אחה"צ PDT
Crassadoma gigantea - Photo (c) smithsonian_marinegeo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי smithsonian_marinegeo
הזיהוי של nudibitch: Crassadoma gigantea, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 25, 2024 08:01 לפנה"צ PDT
Diaphana californica - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של nudibitch: Diaphana californica, שייך ל דיאפניים (משפחה Diaphanidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alanarama3

תאריך

מאי 5, 2024 01:06 אחה"צ PDT

תיאור

corkscrew egg sac

Rictaxis punctocaelatus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של nudibitch: Rictaxis punctocaelatus, שייך ל אקטאוניים (משפחה Acteonidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mackenzilamb

תאריך

מאי 26, 2024 08:24 לפנה"צ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Hermissenda opalescens, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mackenzilamb

תאריך

מאי 26, 2024 08:49 לפנה"צ PDT
Phyllaplysia taylori - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של nudibitch: Phyllaplysia taylori, שייך ל ארנבי-ים (סדרה Aplysiida)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 14, 2024 12:52 אחה"צ PDT
Eubranchus olivaceus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nudibitch: Eubranchus olivaceus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 14, 2024 12:54 אחה"צ PDT
Eubranchus olivaceus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nudibitch: Eubranchus olivaceus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 14, 2024 12:54 אחה"צ PDT
Eubranchus rustyus - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Eubranchus rustyus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 14, 2024 01:40 אחה"צ PDT
Eubranchus rustyus - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Eubranchus rustyus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 14, 2024 02:14 אחה"צ PDT
Eubranchus - Photo (c) Arial Simpson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Arial Simpson
הזיהוי של nudibitch: סוג Eubranchus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ramennudi

תאריך

מאי 16, 2024 02:08 אחה"צ PDT
Eubranchus olivaceus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nudibitch: Eubranchus olivaceus, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skatingflamingo

תאריך

מאי 25, 2024 07:01 לפנה"צ PDT

תיאור

iNat suggestion

Eurylepta aurantiaca - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של nudibitch: Eurylepta aurantiaca, שייך ל תולעים שטוחות (פילום Platyhelminthes)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anudibranchmom

תאריך

פברואר 2024

מקום

פרטי

תיאור

La Paz, BCS, Mexico

Placida dendritica - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של nudibitch: Placida dendritica, שייך ל חינניות-ים (תת מחלקה Heterobranchia)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lorri-gong

תאריך

מאי 23, 2024 07:11 לפנה"צ PDT
Ancula pacifica - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של nudibitch: Ancula pacifica, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lorri-gong

תאריך

מאי 23, 2024 06:24 לפנה"צ PDT
Diaphoreolis flavovulta - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nudibitch: Diaphoreolis flavovulta, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertodesu

תאריך

מאי 11, 2024 07:22 לפנה"צ PDT
Anteaeolidiella oliviae - Photo (c) matt knoth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של nudibitch: Anteaeolidiella oliviae, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 3328