תמונות/קולות

מתצפת/ת

alicia_gissela

תאריך

יוני 24, 2022 08:40 AM CST
Coliadinae - Photo (c) Pablo de la Fuente Brun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pablo de la Fuente Brun
הזיהוי של mjplagens: תת משפחה Coliadinae, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

william1639

תאריך

דצמבר 7, 2022 03:03 PM MST
Ruellia - Photo (c) Dennis White, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dennis White
הזיהוי של mjplagens: סוג Ruellia, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jigamaree

תאריך

דצמבר 6, 2022 03:15 PM MST
Stephanomeria pauciflora - Photo (c) Steve Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Jones
הזיהוי של mjplagens: Stephanomeria pauciflora, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

כחליליים (משפחה Lycaenidae)

מתצפת/ת

kelso44

תאריך

דצמבר 7, 2022 04:22 PM MST
כחליליים - Photo (c) portioid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי portioid
הזיהוי של mjplagens: כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

dovebirder

תאריך

דצמבר 7, 2022 04:57 PM MST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Kasem
הזיהוי של mjplagens: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thegardenhound

תאריך

דצמבר 7, 2022 02:03 PM MST
קופצניים - Photo (c) Philip Herbst, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Philip Herbst
הזיהוי של mjplagens: קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thegardenhound

תאריך

דצמבר 5, 2022 12:28 PM MST
Zelus renardii - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Jesse Rorabaugh
הזיהוי של mjplagens: Zelus renardii, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אפיד ההרדוף (Aphis nerii)

מתצפת/ת

thegardenhound

תאריך

דצמבר 2, 2022 12:32 PM MST
אפיד ההרדוף - Photo (c) JanP, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי JanP
הזיהוי של mjplagens: אפיד ההרדוף (Aphis nerii)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thegardenhound

תאריך

דצמבר 1, 2022 12:24 PM MST
Schinia - Photo (c) bob15noble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bob15noble
הזיהוי של mjplagens: סוג Schinia, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

michael_stremciuc

תאריך

דצמבר 7, 2022 04:41 PM MST
Psilochorus - Photo (c) K Schneider, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי K Schneider
הזיהוי של mjplagens: סוג Psilochorus, שייך ל רעדניים (משפחה Pholcidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

radinis

תאריך

דצמבר 5, 2021 11:19 AM MST
Celtis pallida - Photo (c) Steve Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Jones
הזיהוי של mjplagens: Celtis pallida, שייך ל מיש (סוג Celtis)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thegardenhound

תאריך

אוקטובר 6, 2021 08:17 AM MST
Celtis pallida - Photo (c) Steve Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Jones
הזיהוי של mjplagens: Celtis pallida, שייך ל מיש (סוג Celtis)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thegardenhound

תאריך

אוקטובר 6, 2021 08:19 AM MST
Celtis pallida - Photo (c) Steve Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Jones
הזיהוי של mjplagens: Celtis pallida, שייך ל מיש (סוג Celtis)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anndrosendahl

תאריך

דצמבר 4, 2022 03:02 PM MST
Celtis pallida - Photo (c) Steve Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Jones
הזיהוי של mjplagens: Celtis pallida, שייך ל מיש (סוג Celtis)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mnsmith1

תאריך

ספטמבר 28, 2022 04:20 PM MST
Acmaeodera gibbula - Photo (c) C. Mallory, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי C. Mallory
הזיהוי של mjplagens: Acmaeodera gibbula, שייך ל ברקניתיים (משפחה Buprestidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aidan226

תאריך

דצמבר 4, 2022 09:20 AM MST
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Terry Sohl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Terry Sohl
הזיהוי של mjplagens: Pyrocephalus rubinus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת/ת

aidan226

תאריך

דצמבר 1, 2022 09:20 AM MST
שלך - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של mjplagens: שלך (Pandion haliaetus)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aidan226

תאריך

דצמבר 1, 2022 09:20 AM MST
Podilymbus podiceps - Photo (c) Len Blumin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mjplagens: Podilymbus podiceps, שייך ל טבלניים (משפחה Podicipedidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aidan226

תאריך

דצמבר 1, 2022 09:20 AM MST
Phalacrocorax auritus - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של mjplagens: Phalacrocorax auritus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aidan226

תאריך

דצמבר 1, 2022 09:20 AM MST
Butorides virescens - Photo (c) BJ Stacey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי BJ Stacey
הזיהוי של mjplagens: Butorides virescens, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אנפה כחולה גדולה (Ardea herodias)

מתצפת/ת

aidan226

תאריך

דצמבר 1, 2022 09:20 AM MST
אנפה כחולה גדולה - Photo (c) Dan Roach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dan Roach
הזיהוי של mjplagens: אנפה כחולה גדולה (Ardea herodias)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aidan226

תאריך

דצמבר 1, 2022 09:20 AM MST
Falco sparverius - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Valentín Gonzalez Feltrup
הזיהוי של mjplagens: Falco sparverius, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת/ת

aidan226

תאריך

דצמבר 1, 2022 09:20 AM MST
לבנית גדולה - Photo (c) daverowe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjplagens: לבנית גדולה (Ardea alba)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aidan226

תאריך

דצמבר 1, 2022 09:20 AM MST
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Kala Murphy King
הזיהוי של mjplagens: Nannopterum brasilianum, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissasanabia

תאריך

מרץ 17, 2018 10:14 PM HST
Rhynchosia - Photo (c) Adriaan Grobler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adriaan Grobler
הזיהוי של mjplagens: סוג Rhynchosia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hectordanielp

תאריך

דצמבר 16, 2021 04:03 PM MST
Cleomella refracta - Photo (c) Brad Winckelmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Brad Winckelmann
הזיהוי של mjplagens: Cleomella refracta, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

נמלים דו-מותניות (תת משפחה Myrmicinae)

מתצפת/ת

ritirene

תאריך

דצמבר 7, 2022 09:59 AM AST
נמלים דו-מותניות - Photo (c) Jake N., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Jake N.
הזיהוי של mjplagens: נמלים דו-מותניות (תת משפחה Myrmicinae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

dilan777

תאריך

נובמבר 30, 2021 12:45 PM MST
Atriplex lentiformis - Photo (c) Kenneth Bader, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kenneth Bader
הזיהוי של mjplagens: Atriplex lentiformis, שייך ל ירבוזיים (משפחה Amaranthaceae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ethan-k

תאריך

אוגוסט 19, 2022 02:28 PM MST
Mimosa distachya - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Alfredo Dorantes Euan
הזיהוי של mjplagens: Mimosa distachya, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

muddyslush

תאריך

אוגוסט 27, 2022 04:44 PM MST
Cylindropuntia fulgida - Photo (c) Scott Olmstead, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Scott Olmstead
הזיהוי של mjplagens: Cylindropuntia fulgida, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 48347