תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יוני 5, 2023 10:44 אחה"צ CDT

תגיות

Paectes - Photo (c) Alex Bowen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alex Bowen
הזיהוי של lovebirder: סוג Paectes, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brentano

תאריך

אפריל 27, 2019 09:39 אחה"צ CDT
Elasmia - Photo (c) Annika Lindqvist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Annika Lindqvist
הזיהוי של lovebirder: סוג Elasmia, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 26, 2023 10:26 אחה"צ CDT

תגיות

Litodonta hydromeli - Photo (c) David G. Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David G. Barker
הזיהוי של lovebirder: Litodonta hydromeli, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 26, 2023 09:15 אחה"צ CDT

תגיות

Hemieuxoa rudens - Photo (c) krancmm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי krancmm
הזיהוי של lovebirder: Hemieuxoa rudens, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 26, 2023 10:29 אחה"צ CDT

תגיות

Virbia aurantiaca - Photo (c) David G. Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David G. Barker
הזיהוי של lovebirder: Virbia aurantiaca, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 27, 2023 07:19 לפנה"צ CDT

תגיות

Ponometia phecolisca - Photo (c) Ben Hutchins, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ben Hutchins
הזיהוי של lovebirder: Ponometia phecolisca, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 27, 2023 06:14 לפנה"צ CDT

תגיות

Ypsolopha ochrella - Photo (c) Zach DuFran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zach DuFran
הזיהוי של lovebirder: Ypsolopha ochrella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 27, 2023 06:13 לפנה"צ CDT

תגיות

Neodactylota liguritrix - Photo (c) Curtis Eckerman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Curtis Eckerman
הזיהוי של lovebirder: Neodactylota liguritrix, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 26, 2023 10:30 אחה"צ CDT

תגיות

Neodactylota liguritrix - Photo (c) Curtis Eckerman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Curtis Eckerman
הזיהוי של lovebirder: Neodactylota liguritrix, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 26, 2023 10:32 אחה"צ CDT

תגיות

Tetanolita mynesalis - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של lovebirder: Tetanolita mynesalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 26, 2023 10:55 אחה"צ CDT

תגיות

Digrammia atrofasciata - Photo (c) Chuck Sexton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chuck Sexton
הזיהוי של lovebirder: Digrammia atrofasciata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 28, 2023 05:49 לפנה"צ CDT

תגיות

Microcrambus croesus - Photo (c) Chuck Sexton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chuck Sexton
הזיהוי של lovebirder: Microcrambus croesus, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 28, 2023 12:03 לפנה"צ CDT

תגיות

Rasahus hamatus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mike Quinn, Austin, TX
הזיהוי של lovebirder: Rasahus hamatus, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 28, 2023 05:50 לפנה"צ CDT

תגיות

Zale edusina - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של lovebirder: Zale edusina, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 28, 2023 05:51 לפנה"צ CDT

תגיות

Charadra dispulsa - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של lovebirder: Charadra dispulsa, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 28, 2023 05:55 לפנה"צ CDT

תגיות

Inga cretacea - Photo (c) Annika Lindqvist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Annika Lindqvist
הזיהוי של lovebirder: Inga cretacea, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 28, 2023 06:47 לפנה"צ CDT

תגיות

Acrolophus griseus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של lovebirder: Acrolophus griseus, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 28, 2023 10:22 אחה"צ CDT

תגיות

Feltia subterranea - Photo (c) John Morgan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Morgan
הזיהוי של lovebirder: Feltia subterranea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 28, 2023 11:11 אחה"צ CDT

תיאור

Maybe...

תגיות

Schinia arcigera - Photo (c) Royal Tyler, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lovebirder: Schinia arcigera, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 28, 2023 11:12 אחה"צ CDT

תגיות

Helvibotys helvialis - Photo (c) krancmm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי krancmm
הזיהוי של lovebirder: Helvibotys helvialis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יוני 3, 2023 05:39 לפנה"צ CDT

תגיות

Neodactylota liguritrix - Photo (c) Curtis Eckerman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Curtis Eckerman
הזיהוי של lovebirder: Neodactylota liguritrix, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דביבון מצוי (Procyon lotor)

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Common Raccoon
Rocky approach down to wooded ravine.
Williamson County
Observed May 9, 2023, 03:26

תגיות

דביבון מצוי - Photo (c) Paul Steeves, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Steeves
הזיהוי של lovebirder: דביבון מצוי (Procyon lotor)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דביבון מצוי (Procyon lotor)

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מאי 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Common Raccoon
Rocky approach down to wooded ravine.
Williamson County
Observed May 7, 2023, 22:25

תגיות

דביבון מצוי - Photo (c) Paul Steeves, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Steeves
הזיהוי של lovebirder: דביבון מצוי (Procyon lotor)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יוני 2, 2023 10:19 אחה"צ CDT

תגיות

Sciota rubrisparsella - Photo (c) Russell Pfau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Russell Pfau
הזיהוי של lovebirder: Sciota rubrisparsella, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יוני 2, 2023 10:18 אחה"צ CDT

תגיות

Oebalus pugnax - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של lovebirder: Oebalus pugnax, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יוני 2, 2023 10:17 אחה"צ CDT

תגיות

Mompha eloisella - Photo (c) Meghan Cassidy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Meghan Cassidy
הזיהוי של lovebirder: Mompha eloisella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יוני 2, 2023 10:52 אחה"צ CDT

תגיות

Acrolophus griseus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של lovebirder: Acrolophus griseus, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יוני 2, 2023 10:54 אחה"צ CDT

תגיות

Tarache quadriplaga - Photo (c) Lee Hoy, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lovebirder: Tarache quadriplaga, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יוני 3, 2023 05:33 לפנה"צ CDT

תגיות

Glena quinquelinearia - Photo (c) Chuck Sexton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chuck Sexton
הזיהוי של lovebirder: Glena quinquelinearia, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יוני 3, 2023 05:41 לפנה"צ CDT

תגיות

Goditha bumeliana - Photo (c) Russell Pfau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Russell Pfau
הזיהוי של lovebirder: Goditha bumeliana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 13772