תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 20, 2023 10:08 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 21, 2023 01:40 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 19, 2023 09:54 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 19, 2023 09:19 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 6, 2021 08:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 7, 2023 12:03 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 15, 2022 09:19 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אפריל 6, 2022 10:25 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אוקטובר 11, 2022 06:30 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוקטובר 22, 2022 06:35 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוקטובר 9, 2020 08:42 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוקטובר 9, 2021 10:05 אחה"צ CDT

תיאור

mantis fight

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 6, 2023 10:42 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 8, 2019 06:46 אחה"צ CDT

מקום

Rendon, TX, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 29, 2023 10:17 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 15, 2023 10:06 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 18, 2022 11:02 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 8, 2023 11:31 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 8, 2023 10:53 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 19, 2020 01:27 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 26, 2023 10:52 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 26, 2023 11:06 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

מרץ 17, 2022 11:18 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

elytrid

תאריך

מאי 29, 2022 03:21 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 11, 2023 11:24 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 11, 2023 07:32 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greglasley

תאריך

אפריל 21, 2014

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdf

תאריך

מרץ 10, 2023 06:47 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 5, 2023 12:52 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ינואר 14, 2022 07:15 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 3, 2023 12:02 לפנה"צ CST

תיאור

What a gorgeous moth!
New

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 1, 2023 10:26 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 1, 2023 09:48 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יולי 18, 2021 05:53 לפנה"צ CDT

תיאור

New House of Jack

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

אוקטובר 15, 2022 07:18 לפנה"צ CDT

תיאור

On left...

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

פברואר 26, 2023 12:12 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 6, 2021 02:11 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

פברואר 15, 2023 09:02 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

פברואר 13, 2023 09:01 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ינואר 28, 2023 10:19 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 4, 2022 08:56 לפנה"צ CDT

תיאור

daytime mothing - leftover from bathroom lights

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ינואר 14, 2023 10:30 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 23, 2020 08:06 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 6, 2020 09:53 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוקטובר 2, 2020 11:17 אחה"צ CDT

תיאור

I don't think I've seen a moth similar to this with hair pencils before. Love is in the air.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 9, 2022 10:46 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ptexis

תאריך

אוגוסט 29, 2020 09:15 אחה"צ CDT

תיאור

This is a best guess, tentatively suggested here as the ID. It was suggested to me, and I can't find a better match. I thought with the tusk-like palps I could figure it out, but it's a hard one.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 17, 2022 07:46 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 31, 2022 08:43 אחה"צ CDT

תיאור

What a gorgeous moth!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 27, 2022 10:42 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 28, 2022 11:23 אחה"צ CDT

תיאור

Like my observation on BG: https://bugguide.net/node/view/2107938

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

יולי 9, 2022 10:55 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוגוסט 13, 2022 10:09 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

נובמבר 5, 2022 04:00 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מרץ 27, 2020 10:44 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 24, 2022 10:54 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 13, 2020 01:46 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 23, 2020 09:30 אחה"צ CDT

תיאור

This was a pretty good sized moth. Much larger than the numerous Chrysellus Flower Moth.

Added to BG:
https://bugguide.net/node/view/2202355

This specimen on MPG:
http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=11201

תגיות

MPG

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 18, 2020 09:53 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 25, 2020 01:24 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 12, 2021 12:23 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוקטובר 1, 2017 11:29 לפנה"צ CDT

מקום

Rendon, TX, USA (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

נובמבר 27, 2022 11:50 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 25, 2020 03:08 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 29, 2019 10:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 24, 2022 10:57 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 24, 2022 10:54 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

puffin21

תאריך

ספטמבר 27, 2022 08:36 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ecarpe

תאריך

מאי 26, 2021 09:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 17, 2022 12:29 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 11, 2022 09:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אפריל 4, 2021 08:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sambiology

תאריך

ספטמבר 13, 2022 09:40 אחה"צ CDT

תיאור

Helped out with a vegetation survey in Breckenridge, so on this evening, I put up a few blacklights outside of Possum Kingdom State Park. It was a bit windy, so lots of these photos are blurry. Apologies. Nonetheless, quite a few things showed up!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 11, 2022 12:19 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 11, 2022 12:25 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

ספטמבר 2, 2022 09:05 אחה"צ CDT

תיאור

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 9, 2022 11:51 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 10, 2022 09:36 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 9, 2022 08:52 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 4, 2022 08:59 לפנה"צ CDT

תיאור

daytime mothing - leftover from bathroom lights

תמונות/קולות

מה

מודדיים (משפחה Geometridae)

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

ספטמבר 4, 2022 09:16 לפנה"צ CDT

תיאור

daytime mothing - leftover from bathroom lights

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוגוסט 26, 2022 10:16 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוגוסט 26, 2022 10:17 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוגוסט 27, 2022 10:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוגוסט 26, 2022 09:08 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוגוסט 27, 2022 11:37 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוגוסט 21, 2022 09:47 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוגוסט 13, 2022 11:11 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

אוגוסט 13, 2022 11:12 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jcochran706

תאריך

יולי 30, 2022 10:09 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

מאי 20, 2022 10:28 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pfau_tarleton

תאריך

אוקטובר 9, 2021 08:27 אחה"צ CDT

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

יולי 16, 2022 11:57 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

יולי 17, 2022 12:00 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stuartmarcus

תאריך

יולי 9, 2022 11:15 לפנה"צ CDT

תיאור

Raised this guy from coral bean leaves. First photo that I could find on-line.
@blocky
@gcwarbler
@mothvet
@steve_nanz

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

יולי 23, 2021 11:00 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

יולי 3, 2022 11:29 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

יולי 3, 2022 10:26 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annikaml

תאריך

אפריל 9, 2022 09:06 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mako252

תאריך

אוקטובר 21, 2020 07:31 אחה"צ CDT