תמונות/קולות

מתצפת.ת

cowparsnipfan

תאריך

מאי 26, 2023 05:43 אחה"צ PDT
Clematis lasiantha - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kueda: Clematis lasiantha, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 05:51 אחה"צ PDT
Allium serra - Photo (c) Philip Bouchard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kueda: Allium serra, שייך ל שום (סוג Allium)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 06:10 אחה"צ PDT
Rhamnus ilicifolia - Photo (c) 2009 Keir Morse, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של kueda: Rhamnus ilicifolia, שייך ל אשחר (סוג Rhamnus)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 06:13 אחה"צ PDT
Allium unifolium - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kueda: Allium unifolium, שייך ל שום (סוג Allium)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 06:18 אחה"צ PDT
Sedum spathulifolium - Photo (c) Nicola Rammell, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicola Rammell
הזיהוי של kueda: Sedum spathulifolium, שייך ל צורית (סוג Sedum)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 05:55 אחה"צ PDT
Coenonympha california california - Photo (c) dlbowls, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dlbowls
הזיהוי של kueda: Coenonympha california ssp. california, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 06:51 אחה"צ PDT
Allium unifolium - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kueda: Allium unifolium, שייך ל שום (סוג Allium)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 06:52 אחה"צ PDT
Helianthella castanea - Photo (c) Stan Shebs, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kueda: Helianthella castanea, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 06:54 אחה"צ PDT
Caulanthus lasiophyllus - Photo (c) Dan Gronseth, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dan Gronseth
הזיהוי של kueda: Caulanthus lasiophyllus, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cowparsnipfan

תאריך

מאי 26, 2023 06:55 אחה"צ PDT
Chlorogalum pomeridianum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של kueda: Chlorogalum pomeridianum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 06:56 אחה"צ PDT
Adenostoma fasciculatum - Photo (c) Cesar Guerrero, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Cesar Guerrero
הזיהוי של kueda: Adenostoma fasciculatum, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cowparsnipfan

תאריך

מאי 26, 2023 07:01 אחה"צ PDT
Triteleia laxa - Photo (c) Philip Bouchard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kueda: Triteleia laxa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דגניים (משפחה Poaceae)

מתצפת.ת

cowparsnipfan

תאריך

מאי 26, 2023 07:03 אחה"צ PDT
דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Konstantin Romanov
הזיהוי של kueda: דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leef

תאריך

מאי 26, 2023 07:09 אחה"צ PDT
Collinsia heterophylla - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של kueda: Collinsia heterophylla, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cowparsnipfan

תאריך

מאי 26, 2023 07:25 אחה"צ PDT
Ericameria linearifolia - Photo (c) Nature Ali, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Nature Ali
הזיהוי של kueda: Ericameria linearifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimroethe

תאריך

מאי 27, 2023 08:31 לפנה"צ PDT
Triteleia laxa - Photo (c) Philip Bouchard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kueda: Triteleia laxa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 08:49 לפנה"צ PDT
Garrya flavescens - Photo (c) Matt Gruen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Matt Gruen
הזיהוי של kueda: Garrya flavescens, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 08:51 לפנה"צ PDT
Cercocarpus betuloides - Photo (c) Steve Matson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Matson
הזיהוי של kueda: Cercocarpus betuloides, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 09:30 לפנה"צ PDT
Pediomelum californicum - Photo (c) NatureShutterbug, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי NatureShutterbug
הזיהוי של kueda: Pediomelum californicum, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:00 לפנה"צ PDT
Gilia achilleifolia - Photo (c) Philip Bouchard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kueda: Gilia achilleifolia, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skye72

תאריך

מאי 27, 2023 10:04 לפנה"צ PDT
Myrmosula rutilans - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של kueda: Myrmosula rutilans, שייך ל שנציים (תת-סדרה Apocrita)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:05 לפנה"צ PDT
Chorizanthe membranacea - Photo (c) Dan Fitzgerald (Fitz), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dan Fitzgerald (Fitz)
הזיהוי של kueda: Chorizanthe membranacea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:14 לפנה"צ PDT
Keckiella corymbosa - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kueda: Keckiella corymbosa, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:16 לפנה"צ PDT
Phacelia imbricata - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של kueda: Phacelia imbricata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:23 לפנה"צ PDT
Clarkia purpurea - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של kueda: Clarkia purpurea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:25 לפנה"צ PDT
Layia platyglossa - Photo (c) Franco Folini, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kueda: Layia platyglossa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:27 לפנה"צ PDT
Lewisia rediviva - Photo (c) J Brew, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kueda: Lewisia rediviva, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:33 לפנה"צ PDT
Allium falcifolium - Photo (c) David A. Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kueda: Allium falcifolium, שייך ל שום (סוג Allium)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:39 לפנה"צ PDT
Delphinium nudicaule - Photo (c) dloarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי dloarie
הזיהוי של kueda: Delphinium nudicaule, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joergmlpts

תאריך

מאי 27, 2023 10:48 לפנה"צ PDT
Clarkia gracilis gracilis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של kueda: Clarkia gracilis ssp. gracilis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 121018