תמונות/קולות

מתצפת.ת

braden1

תאריך

יולי 22, 2024 08:08 אחה"צ AEST

תיאור

Curious little visitor

Tagiades japetus - Photo (c) Pieter Prins, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pieter Prins
הזיהוי של kerrycoleman: Tagiades japetus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

braden1

תאריך

יולי 22, 2024 08:11 אחה"צ AEST
Euploea eichhorni - Photo (c) Martin Lagerwey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Martin Lagerwey
הזיהוי של kerrycoleman: Euploea eichhorni, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

braden1

תאריך

יולי 22, 2024 09:14 אחה"צ AEST
Euploea sylvester - Photo (c) kerrycoleman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kerrycoleman
הזיהוי של kerrycoleman: Euploea sylvester, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 17, 2024 08:11 לפנה"צ AEST
Graphium agamemnon - Photo (c) Cheongweei Gan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Cheongweei Gan
הזיהוי של kerrycoleman: Graphium agamemnon, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 17, 2024 08:51 לפנה"צ AEST
Catopsilia pomona - Photo (c) Sterling Sheehy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sterling Sheehy
הזיהוי של kerrycoleman: Catopsilia pomona, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 17, 2024 08:42 לפנה"צ AEST
Cephrenes augiades - Photo (c) johneichler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי johneichler
הזיהוי של kerrycoleman: Cephrenes augiades, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 17, 2024 08:39 לפנה"צ AEST
Sabera dobboe - Photo (c) kerrycoleman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kerrycoleman
הזיהוי של kerrycoleman: Sabera dobboe, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 17, 2024 08:32 לפנה"צ AEST
Prosotas dubiosa - Photo (c) Cheongweei Gan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cheongweei Gan
הזיהוי של kerrycoleman: Prosotas dubiosa, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 17, 2024 08:34 לפנה"צ AEST
Nacaduba cyanea - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של kerrycoleman: Nacaduba cyanea, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 17, 2024 08:54 לפנה"צ AEST
Hypolimnas bolina - Photo (c) wklegend, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי wklegend
הזיהוי של kerrycoleman: Hypolimnas bolina, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 17, 2024 08:55 לפנה"צ AEST
Sabera caesina - Photo (c) Kai Squires, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kai Squires
הזיהוי של kerrycoleman: Sabera caesina, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 01:06 אחה"צ AEST
Hypochrysops narcissus - Photo (c) Yi-Kai Tea, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Yi-Kai Tea
הזיהוי של kerrycoleman: Hypochrysops narcissus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 01:00 אחה"צ AEST
Hypochrysops apelles - Photo (c) Halvard Aas Midtun, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Halvard Aas Midtun
הזיהוי של kerrycoleman: Hypochrysops apelles, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

monarchdavid

תאריך

יולי 21, 2024 06:29 אחה"צ AEST
Zizina otis - Photo (c) big-simonchan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי big-simonchan
הזיהוי של kerrycoleman: Zizina otis, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roxylaz

תאריך

יולי 22, 2024 02:15 אחה"צ AEST
Danaus affinis - Photo (c) Cheongweei Gan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cheongweei Gan
הזיהוי של kerrycoleman: Danaus affinis, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roxylaz

תאריך

יולי 22, 2024 02:18 אחה"צ AEST
Mycalesis terminus - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של kerrycoleman: Mycalesis terminus, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roxylaz

תאריך

יולי 22, 2024 02:31 אחה"צ AEST
Danaus affinis - Photo (c) Cheongweei Gan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cheongweei Gan
הזיהוי של kerrycoleman: Danaus affinis, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brewmaster

תאריך

יוני 2, 2023 01:18 אחה"צ AEST
Mycalesis terminus - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של kerrycoleman: Mycalesis terminus, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 14, 2024 09:52 לפנה"צ AEST
Syzygium cormiflorum - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dhfischer
הזיהוי של kerrycoleman: Syzygium cormiflorum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 06:59 לפנה"צ AEST
Alcides metaurus - Photo (c) Phil Benstead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phil Benstead
הזיהוי של kerrycoleman: Alcides metaurus, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 08:43 לפנה"צ AEST
Dysphania numana - Photo (c) Dick Whitford, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dick Whitford
הזיהוי של kerrycoleman: Dysphania numana, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 08:45 לפנה"צ AEST
Harpullia ramiflora - Photo (c) dcrayn, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kerrycoleman: Harpullia ramiflora, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 09:29 לפנה"צ AEST
Telicota paceka mesoptis - Photo (c) kerrycoleman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kerrycoleman
הזיהוי של kerrycoleman: Telicota paceka ssp. mesoptis, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 09:36 לפנה"צ AEST
Telicota paceka mesoptis - Photo (c) kerrycoleman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kerrycoleman
הזיהוי של kerrycoleman: Telicota paceka ssp. mesoptis, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 09:41 לפנה"צ AEST
Telicota paceka mesoptis - Photo (c) kerrycoleman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kerrycoleman
הזיהוי של kerrycoleman: Telicota paceka ssp. mesoptis, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coanne

תאריך

יולי 21, 2024 10:05 לפנה"צ AEST
Melanitis leda - Photo (c) widebrownland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי widebrownland
הזיהוי של kerrycoleman: Melanitis leda, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 07:36 לפנה"צ AEST
Sabera dobboe - Photo (c) kerrycoleman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kerrycoleman
הזיהוי של kerrycoleman: Sabera dobboe, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 07:38 לפנה"צ AEST
Arhopala micale - Photo (c) Guillaume Thomas Doerig, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Guillaume Thomas Doerig
הזיהוי של kerrycoleman: Arhopala micale, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 08:33 לפנה"צ AEST
Cephrenes augiades - Photo (c) johneichler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי johneichler
הזיהוי של kerrycoleman: Cephrenes augiades, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gancw1

תאריך

יולי 16, 2024 09:28 לפנה"צ AEST
Graphium macfarlanei - Photo (c) kerrycoleman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kerrycoleman
הזיהוי של kerrycoleman: Graphium macfarlanei, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 26660