תמונות/קולות

מתצפת.ת

hairybee

תאריך

אפריל 26, 2024 12:49 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jenny_w

תאריך

ספטמבר 4, 2012 03:26 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

themoojuice

תאריך

אפריל 1, 2023 07:29 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

braden1

תאריך

יוני 2024

מקום

Cook, AU-QL, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ethanbeaver

תאריך

מאי 19, 2024 12:48 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridgetteaussiemacro

תאריך

נובמבר 12, 2022 09:53 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoug7405

תאריך

פברואר 10, 2024

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopherburwell

תאריך

פברואר 5, 2024 11:47 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gggpellas

תאריך

פברואר 13, 2024 02:18 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

braden1

תאריך

דצמבר 24, 2023 11:10 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

braden1

תאריך

דצמבר 26, 2023 12:53 אחה"צ AEST

תיאור

Not what I was expecting to see today!! On path on my parent’s property, at least 6-7 individuals seen

תמונות/קולות

מתצפת.ת

braden1

תאריך

דצמבר 23, 2023 11:02 לפנה"צ AEST

תיאור

Very happy with this one!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martinlagerwey

תאריך

דצמבר 10, 2013

תיאור

Crow butterfly
Identified as Euploea alcathoe eichhorni on Bowerbird by Ethan Beaver

תמונות/קולות

מתצפת.ת

domf

תאריך

אוקטובר 9, 2020 08:22 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

braden1

תאריך

נובמבר 2022

תיאור

Ochre smaller than T. eliena or iacchus, potentially a worn Bronze Ochre.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markayers

תאריך

מרץ 30, 2017 04:55 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tembomavi

תאריך

אוגוסט 6, 2014

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paluma

תאריך

פברואר 2, 2014 09:22 לפנה"צ AEST

תיאור

Lemon Migrant?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_connors

תאריך

אפריל 1, 2018 11:48 אחה"צ AEST

תיאור

Apparently quite a rare one

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1970ad

תאריך

דצמבר 11, 2022 09:24 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris1970ad

תאריך

דצמבר 11, 2022 09:19 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silram

תאריך

דצמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

The last 4 images were taken in natural light without flash when a bit of sunlight just touched the Pinfly

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silram

תאריך

דצמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philbenstead

תאריך

דצמבר 11, 2022 02:42 אחה"צ AEST

תיאור

One of three males at the site

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philbenstead

תאריך

דצמבר 11, 2022 12:34 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philbenstead

תאריך

נובמבר 29, 2022 09:33 לפנה"צ AEST

תיאור

A surprise!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silram

תאריך

מרץ 29, 2022 11:09 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

graham_winterflood

תאריך

אוקטובר 26, 2022 01:42 אחה"צ AEST

תיאור

Neosticta fraseri. Female

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tjeales

תאריך

אוקטובר 23, 2022 09:01 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

holocene_matt

תאריך

מרץ 18, 2022 03:06 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silram

תאריך

מרץ 29, 2022 02:14 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silram

תאריך

מרץ 30, 2022 12:24 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cairnsnaturealbum

תאריך

ינואר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

graham_winterflood

תאריך

דצמבר 2021

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

Telephlebia tillyardi, female. Found as a joint effort with Geoff Walker.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

graham_winterflood

תאריך

דצמבר 7, 2020 12:42 אחה"צ AEST

תיאור

Rainforest Mystic (male) found by Geoff Walker at Davies Creek, Dinden National Park, Qld
(1) dorsal
(2) ventral

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silram

תאריך

אפריל 15, 2021 12:24 אחה"צ AEST

תיאור

Male

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silram

תאריך

אפריל 14, 2021 08:37 לפנה"צ AEST

תיאור

Male