תמונות/קולות

מתצפת.ת

fauna_mirifica

תאריך

אפריל 18, 2024 10:20 לפנה"צ CEST

מקום

Bari, Italien (Google, OSM)
Andrena albopunctata - Photo (c) Bastien Louboutin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bastien Louboutin
הזיהוי של iyptala: Andrena albopunctata, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fauna_mirifica

תאריך

אפריל 18, 2024 10:23 לפנה"צ CEST

מקום

Bari, Italien (Google, OSM)
Andrena albopunctata - Photo (c) Bastien Louboutin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bastien Louboutin
הזיהוי של iyptala: Andrena albopunctata, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך אפריל 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

helmutwipplinger

תאריך

אפריל 6, 2024 12:04 אחה"צ CEST
Amphipyra pyramidea - Photo (c) Pavel Vojtek, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pavel Vojtek
הזיהוי של iyptala: Amphipyra pyramidea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sylvain_naturaliste

תאריך

אפריל 7, 2024 10:28 לפנה"צ CEST

תיאור

On Vicia faba

Cantharis pulicaria - Photo (c) Samuel Messner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Samuel Messner
הזיהוי של iyptala: Cantharis pulicaria, שייך ל קנתריתיים (משפחה Cantharidae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sylvain_naturaliste

תאריך

אפריל 7, 2024 10:30 לפנה"צ CEST

תיאור

On Vicia faba

Piezodorus lituratus - Photo (c) Boris Loboda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iyptala: Piezodorus lituratus, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ares33

תאריך

אפריל 10, 2024 04:07 אחה"צ CEST
Morimus asper - Photo (c) Céline, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Céline
הזיהוי של iyptala: Morimus asper, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך אפריל 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

סבראש (Jynx torquilla)

מתצפת.ת

rollier

תאריך

ספטמבר 8, 2023 05:38 אחה"צ CEST
סבראש - Photo (c) Геннадий, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Геннадий
הזיהוי של iyptala: סבראש (Jynx torquilla)
נוסף בתאריך אפריל 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gypp

תאריך

דצמבר 12, 2023 03:57 אחה"צ CET
Nymphalis antiopa - Photo (c) Carrie Seltzer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carrie Seltzer
הזיהוי של iyptala: Nymphalis antiopa, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך מרץ 31, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

הליקטית ארבע-פסית (Halictus quadricinctus)

מתצפת.ת

guglielmo_vacirca

תאריך

מאי 1, 2022 10:53 לפנה"צ CEST
הליקטית ארבע-פסית - Photo (c) Hjalte Kjærby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Hjalte Kjærby
הזיהוי של iyptala: הליקטית ארבע-פסית (Halictus quadricinctus)
נוסף בתאריך מרץ 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dni_catipo

תאריך

יולי 23, 2019 11:09 לפנה"צ MSK
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Max McCarthy
הזיהוי של iyptala: סוג Andrena, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך מרץ 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waldgeist

תאריך

אפריל 9, 2021 02:30 אחה"צ CEST
Nomada - Photo (c) Max McCarthy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Max McCarthy
הזיהוי של iyptala: סוג Nomada, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך מרץ 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luca_nimals

תאריך

מרץ 2024

מקום

Aquitaine, FR (Google, OSM)
Epidalea calamita - Photo (c) Tânia Araújo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tânia Araújo
הזיהוי של iyptala: Epidalea calamita, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך מרץ 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luca_nimals

תאריך

דצמבר 2023

מקום

Aquitaine, FR (Google, OSM)
Pelobates cultripes - Photo (c) Joaquim Maceira Muchaxo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iyptala: Pelobates cultripes, שייך ל חפריתיים (משפחה Pelobatidae)
נוסף בתאריך מרץ 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sylvain_naturaliste

תאריך

מרץ 9, 2024 12:20 אחה"צ CET
Amara aenea - Photo (c) gernotkunz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי gernotkunz
הזיהוי של iyptala: Amara aenea, שייך ל רצניתיים (משפחה Carabidae)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chrsavon

תאריך

מרץ 4, 2024 03:32 אחה"צ CET
Hylobius abietis - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של iyptala: Hylobius abietis, שייך ל חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
נוסף בתאריך מרץ 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

זרון תכול (Circus cyaneus)

מתצפת.ת

paulfaureae

תאריך

מרץ 11, 2022 08:44 אחה"צ CET
זרון תכול - Photo (c) Константин Самодуров, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Константин Самодуров
הזיהוי של iyptala: זרון תכול (Circus cyaneus)
נוסף בתאריך מרץ 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philomel

תאריך

מרץ 2, 2024 08:04 לפנה"צ CET
Saturnia pavonia - Photo (c) avaitere, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי avaitere
הזיהוי של iyptala: Saturnia pavonia, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך מרץ 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sylvain_naturaliste

תאריך

פברואר 24, 2024 10:53 לפנה"צ CET
Vibidia duodecimguttata - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Gilles San Martin
הזיהוי של iyptala: Vibidia duodecimguttata, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך פברואר 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amelie-cadorel

תאריך

אפריל 17, 2022 05:36 אחה"צ EEST
Globularia - Photo (c) Klaus Bohn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Klaus Bohn
הזיהוי של iyptala: סוג Globularia, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lou-baptiste_reboul

תאריך

מאי 22, 2023 03:29 אחה"צ CEST
Osmia andrenoides - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של iyptala: Osmia andrenoides, שייך ל דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך פברואר 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthieu_gauvain

תאריך

נובמבר 15, 2023 08:52 לפנה"צ CET
Tichodroma muraria muraria - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Fero Bednar
הזיהוי של iyptala: Tichodroma muraria ssp. muraria, שייך ל כותְלי (Tichodroma muraria)
נוסף בתאריך ינואר 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ינשוף עצים (Asio otus)

מתצפת.ת

pdubois

תאריך

דצמבר 25, 2008
ינשוף עצים - Photo (c) caroline legg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של iyptala: ינשוף עצים (Asio otus)
נוסף בתאריך ינואר 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

מושית אסייתית (Harmonia axyridis)

מתצפת.ת

vincent473

תאריך

דצמבר 30, 2023 04:25 אחה"צ CET
מושית אסייתית - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של iyptala: מושית אסייתית (Harmonia axyridis)
נוסף בתאריך ינואר 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vincent473

תאריך

דצמבר 29, 2023 05:49 אחה"צ CET
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של iyptala: Pisaura mirabilis, שייך ל ענבלן (סוג Pisaura)
נוסף בתאריך ינואר 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

מדפית ססגונית (Trametes versicolor)

מתצפת.ת

vincent473

תאריך

דצמבר 29, 2023 05:15 אחה"צ CET
מדפית ססגונית - Photo (c) Christine Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christine Young
הזיהוי של iyptala: מדפית ססגונית (Trametes versicolor)
נוסף בתאריך ינואר 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vincent473

תאריך

דצמבר 29, 2023 05:13 אחה"צ CET
Timarcha goettingensis - Photo (c) oldbilluk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של iyptala: Timarcha goettingensis, שייך ל עליתיים (משפחה Chrysomelidae)
נוסף בתאריך ינואר 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gernotkunz

תאריך

מאי 26, 2023 11:43 אחה"צ CEST

תיאור

on lighttrap

Necrobia ruficollis - Photo (c) gernotkunz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי gernotkunz
הזיהוי של iyptala: Necrobia ruficollis, שייך ל קלריתיים (משפחה Cleridae)
נוסף בתאריך דצמבר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gernotkunz

תאריך

מאי 26, 2023 11:48 אחה"צ CEST

תיאור

on lighttrap

Anatis ocellata - Photo (c) Dmitry Gavryushin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dmitry Gavryushin
הזיהוי של iyptala: Anatis ocellata, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך דצמבר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jean-yves_boutet

תאריך

יולי 2023

מקום

Aquitaine, FR (Google, OSM)
Coenonympha oedippus - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של iyptala: Coenonympha oedippus, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך דצמבר 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חכלילית סלעים (Phoenicurus ochruros)

מתצפת.ת

barbachouette

תאריך

אפריל 22, 2019 10:46 לפנה"צ CEST
חכלילית סלעים - Photo (c) David Roche, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Roche
הזיהוי של iyptala: חכלילית סלעים (Phoenicurus ochruros)
נוסף בתאריך נובמבר 18, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 246