תמונות/קולות

מתצפת.ת

jandutoit

תאריך

ינואר 11, 2023 05:40 PM SAST
Pelargonium zonale - Photo (c) Craig Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Craig Peter
הזיהוי של erickmunro: Pelargonium zonale, שייך ל פלרגוניום (סוג Pelargonium)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sallyslak

תאריך

ינואר 29, 2023 06:47 AM SAST
Leucadendron eucalyptifolium - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של erickmunro: Leucadendron eucalyptifolium, שייך ל פרוטיאה (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markberry

תאריך

ינואר 24, 2023 09:26 AM SAST
Lobelia flaccida - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Peter Warren
הזיהוי של erickmunro: Lobelia flaccida, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

טולבגיה ורודה (חריפה) (Tulbaghia violacea)

מתצפת.ת

markberry

תאריך

ינואר 24, 2023 09:40 AM SAST
טולבגיה ורודה (חריפה) - Photo (c) Fitz Clarke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fitz Clarke
הזיהוי של erickmunro: טולבגיה ורודה (חריפה) (Tulbaghia violacea)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frozenbubble

תאריך

ינואר 24, 2023 02:46 PM SAST
Scadoxus puniceus - Photo (c) Jeff O'Loughlin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeff O'Loughlin
הזיהוי של erickmunro: Scadoxus puniceus, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hirons

תאריך

ינואר 27, 2023 04:09 PM SAST
Buteo rufofuscus - Photo (c) Gawie Malan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gawie Malan
הזיהוי של erickmunro: Buteo rufofuscus, שייך ל עקבים (סוג Buteo)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hirons

תאריך

ינואר 27, 2023 04:08 PM SAST
Buteo rufofuscus - Photo (c) Gawie Malan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gawie Malan
הזיהוי של erickmunro: Buteo rufofuscus, שייך ל עקבים (סוג Buteo)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 02:28 PM SAST

תיאור

Erf 56

Podalyria myrtillifolia - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של erickmunro: Podalyria myrtillifolia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 02:38 PM SAST

תיאור

Erf 56

Helichrysum petiolare - Photo (c) Robin Booth, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Robin Booth
הזיהוי של erickmunro: Helichrysum petiolare, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 02:30 PM SAST

תיאור

Erf 56

Halleria lucida - Photo (c) .Bambo., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של erickmunro: Halleria lucida, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 02:40 PM SAST

תיאור

Erf 56

Diospyros dichrophylla - Photo (c) Craig Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Craig Peter
הזיהוי של erickmunro: Diospyros dichrophylla, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 02:39 PM SAST

תיאור

Erf 56

Grewia occidentalis - Photo (c) 106611639464075912591, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי 106611639464075912591
הזיהוי של erickmunro: Grewia occidentalis, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 02:51 PM SAST

תיאור

Erf 56

Searsia chirindensis - Photo (c) Chris Whitehouse, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Whitehouse
הזיהוי של erickmunro: Searsia chirindensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:12 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Senecio purpureus - Photo (c) Troos van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Troos van der Merwe
הזיהוי של erickmunro: Senecio purpureus, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:11 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Helichrysum patulum - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של erickmunro: Helichrysum patulum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:08 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Helichrysum petiolare - Photo (c) Robin Booth, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Robin Booth
הזיהוי של erickmunro: Helichrysum petiolare, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:08 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Searsia chirindensis - Photo (c) Chris Whitehouse, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Whitehouse
הזיהוי של erickmunro: Searsia chirindensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:11 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Hypochaeris radicata - Photo (c) catchang, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי catchang
הזיהוי של erickmunro: Hypochaeris radicata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:09 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Nidorella ivifolia - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של erickmunro: Nidorella ivifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:16 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Helichrysum cymosum - Photo (c) Glynn Alard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Glynn Alard
הזיהוי של erickmunro: Helichrysum cymosum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:31 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

אוג מכחיל - Photo (c) Matthew Fainman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Matthew Fainman
הזיהוי של erickmunro: אוג מכחיל (Searsia glauca)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:21 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Nidorella ivifolia - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של erickmunro: Nidorella ivifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:18 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Searsia lucida - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של erickmunro: Searsia lucida, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:27 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

Rapanea melanophloeos - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של erickmunro: Rapanea melanophloeos, שייך ל מירסיניים (תת משפחה Myrsinoideae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ורבנה ארגנטינאית (Verbena bonariensis)

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 1, 2023 04:17 PM SAST

תיאור

Erf 298 192

ורבנה ארגנטינאית - Photo (c) Tom Scavo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Tom Scavo
הזיהוי של erickmunro: ורבנה ארגנטינאית (Verbena bonariensis)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sallyslak

תאריך

ינואר 29, 2023 07:08 AM SAST
Anthospermum aethiopicum - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של erickmunro: Anthospermum aethiopicum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrivier

תאריך

דצמבר 9, 2022 09:02 AM SAST

מקום

George, WC, ZA (Google, OSM)
Helichrysum spiralepis - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Di Turner
הזיהוי של erickmunro: Helichrysum spiralepis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrivier

תאריך

דצמבר 9, 2022 09:10 AM SAST

מקום

George, WC, ZA (Google, OSM)
Watsonia wilmaniae - Photo (c) Sally Adam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sally Adam
הזיהוי של erickmunro: Watsonia wilmaniae, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrivier

תאריך

דצמבר 9, 2022 09:18 AM SAST

מקום

George, WC, ZA (Google, OSM)
Struthiola tomentosa - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי magriet b
הזיהוי של erickmunro: Struthiola tomentosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

צלקנית נאכלת (Carpobrotus edulis)

מתצפת.ת

jandutoit

תאריך

ינואר 12, 2023 10:47 AM SAST
צלקנית נאכלת - Photo (c) Alvesgaspar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של erickmunro: צלקנית נאכלת (Carpobrotus edulis)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 18475