תמונות/קולות

מתצפת.ת

sebastianvieirau

תאריך

אפריל 4, 2019
Trogon collaris - Photo (c) Oswaldo Hernández, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Oswaldo Hernández
הזיהוי של edwinmunera: Trogon collaris, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julianbiol

תאריך

מאי 1, 2023 09:16 לפנה"צ -05
Herpetotheres cachinnans - Photo (c) johnmeikle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי johnmeikle
הזיהוי של edwinmunera: Herpetotheres cachinnans, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

נובמבר 25, 2022 08:56 לפנה"צ -05
Trogon melanurus - Photo (c) patrickc, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי patrickc
הזיהוי של edwinmunera: Trogon melanurus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך ינואר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

נובמבר 27, 2022 07:43 לפנה"צ -05
Cryptopipo litae litae - Photo (c) Charlie Darmstadt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Charlie Darmstadt
הזיהוי של edwinmunera: Cryptopipo litae ssp. litae, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך דצמבר 24, 2022
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

נובמבר 27, 2022 07:43 לפנה"צ -05
Cryptopipo holochlora litae - Photo (c) Charlie Darmstadt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Charlie Darmstadt
הזיהוי של edwinmunera: Cryptopipo holochlora ssp. litae [inactive], שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך דצמבר 15, 2022
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

נובמבר 25, 2022 12:02 אחה"צ -05
Chalybura urochrysia - Photo (c) Michael Woodruff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של edwinmunera: Chalybura urochrysia, שייך ל תחמסאים (סדרה Caprimulgiformes)
נוסף בתאריך דצמבר 15, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

נובמבר 27, 2022 07:43 לפנה"צ -05
Cryptopipo holochlora - Photo (c) Nick Athanas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של edwinmunera: Cryptopipo holochlora, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך דצמבר 14, 2022
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 2022

מקום

פרטי
Pionus chalcopterus - Photo (c) Trish Sorensen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Trish Sorensen
הזיהוי של edwinmunera: Pionus chalcopterus, שייך ל תוכאים (סדרה Psittaciformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 13, 2022 08:42 לפנה"צ -05
Trogon viridis - Photo (c) Allen Chartier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Allen Chartier
הזיהוי של edwinmunera: Trogon viridis, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 15, 2022 11:01 לפנה"צ -05
Dendrexetastes rufigula - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של edwinmunera: Dendrexetastes rufigula, שייך ל תנריים (משפחה Furnariidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 6, 2022 12:07 אחה"צ -05
Philodice mitchellii - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של edwinmunera: Philodice mitchellii, שייך ל תחמסאים (סדרה Caprimulgiformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 7, 2022 07:41 לפנה"צ -05
Pipreola jucunda - Photo (c) Nick Moore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nick Moore
הזיהוי של edwinmunera: Pipreola jucunda, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 2022

מקום

פרטי
Oophaga sylvatica - Photo (c) Juan Alejandro Guerrero Cupacán, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Alejandro Guerrero Cupacán
הזיהוי של edwinmunera: Oophaga sylvatica, שייך ל צפרדע חץ רעילה (משפחה Dendrobatidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 9, 2022 03:04 אחה"צ -05
Chroicocephalus serranus - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Carlos N. G. Bocos
הזיהוי של edwinmunera: Chroicocephalus serranus, שייך ל שחפים (תת משפחה Larinae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 10, 2022 10:57 לפנה"צ -05
Asthenes fuliginosa - Photo (c) sandragalean, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי sandragalean
הזיהוי של edwinmunera: Asthenes fuliginosa, שייך ל תנריים (משפחה Furnariidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 2022

מקום

Colombia (Google, OSM)
Doliornis remseni - Photo (c) Nick Athanas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של edwinmunera: Doliornis remseni, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 12, 2022 09:39 לפנה"צ -05
Euphonia chrysopasta - Photo (c) Tristan Jobin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Tristan Jobin
הזיהוי של edwinmunera: Euphonia chrysopasta, שייך ל פרושיים (משפחה Fringillidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 12, 2022 11:38 לפנה"צ -05
Sporophila murallae - Photo (c) Dan Riskin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Dan Riskin
הזיהוי של edwinmunera: Sporophila murallae, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 14, 2022 04:45 אחה"צ -05
Empidonomus aurantioatrocristatus - Photo (c) Jorge Schlemmer, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של edwinmunera: Empidonomus aurantioatrocristatus, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 2022

מקום

פרטי
Touit huetii - Photo (c) Edwin Múnera Chavarría, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Edwin Múnera Chavarría
הזיהוי של edwinmunera: Touit huetii, שייך ל תוכאים (סדרה Psittaciformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 2022

מקום

Putumayo, CO (Google, OSM)
Forpus crassirostris - Photo (c) Ingrid Macedo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ingrid Macedo
הזיהוי של edwinmunera: Forpus crassirostris, שייך ל תוכאים (סדרה Psittaciformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 15, 2022 11:21 לפנה"צ -05
Pachyramphus minor - Photo (c) markus lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי markus lilje
הזיהוי של edwinmunera: Pachyramphus minor, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 15, 2022 05:39 אחה"צ -05
Cotinga maynana - Photo (c) Félix Uribe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של edwinmunera: Cotinga maynana, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 2022

מקום

פרטי
Aratinga weddellii - Photo (c) Aratinga_weddellii_-Beale_Park,_Reading,_Berkshire,_England-8a.jpg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של edwinmunera: Aratinga weddellii, שייך ל תוכאים (סדרה Psittaciformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 17, 2022 05:21 אחה"צ -05
Myiozetetes luteiventris - Photo (c) Carlos Sanchez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Sanchez
הזיהוי של edwinmunera: Myiozetetes luteiventris, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 19, 2022 10:05 לפנה"צ -05
Myiobius villosus - Photo (c) Esteban Alzate Basto, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Esteban Alzate Basto
הזיהוי של edwinmunera: Myiobius villosus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 19, 2022 12:51 אחה"צ -05
Ixothraupis punctata - Photo (c) Ingrid Macedo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ingrid Macedo
הזיהוי של edwinmunera: Ixothraupis punctata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 19, 2022 12:59 אחה"צ -05
Lanio fulvus - Photo (c) Rafael Homobono Naiff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rafael Homobono Naiff
הזיהוי של edwinmunera: Lanio fulvus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 19, 2022 02:58 אחה"צ -05
Anabacerthia ruficaudata - Photo (c) Anderson Sandro, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Anderson Sandro
הזיהוי של edwinmunera: Anabacerthia ruficaudata, שייך ל תנריים (משפחה Furnariidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smejiadu

תאריך

יולי 19, 2022 04:15 אחה"צ -05
Trogon ramonianus - Photo (c) Phil Kahler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phil Kahler
הזיהוי של edwinmunera: Trogon ramonianus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 46