תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjcoloradoz

תאריך

יולי 26, 2007 12:50 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יוני 2024

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חסידת מגווארי (Ciconia maguari)

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יוני 20, 2024 11:25 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יוני 21, 2024 08:46 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אפריל 4, 2024 04:13 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

פברואר 2024

מקום

Colombia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

פברואר 2024

מקום

Colombia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אפריל 12, 2018 02:18 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

מרץ 20, 2023 03:09 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

מרץ 20, 2023 08:02 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

מרץ 4, 2023 09:02 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מה

מרית צפונית (Spatula clypeata)

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

דצמבר 11, 2022 10:31 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

פברואר 3, 2023 08:14 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

דצמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ינואר 2023

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יולי 7, 2022 11:45 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

נובמבר 25, 2022 08:55 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

נובמבר 27, 2022 10:40 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

דצמבר 4, 2022 08:38 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

דצמבר 2022

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

דצמבר 2022

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

דצמבר 5, 2022 08:27 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מה

ארה ירוקה גדולה (Ara ambiguus)

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יולי 2014

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יולי 2022

מקום

Putumayo, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוגוסט 12, 2020 07:29 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יולי 19, 2022 12:31 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוקטובר 17, 2017 07:30 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

דצמבר 12, 2019 12:04 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוקטובר 25, 2021 02:48 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוקטובר 25, 2021 10:11 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ספטמבר 29, 2017 11:09 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Colombia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוגוסט 9, 2021 03:47 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוגוסט 10, 2021 09:20 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Colombia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Tolima, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יולי 2021

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יולי 3, 2021 01:53 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יולי 2021

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יולי 2, 2021 08:12 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוקטובר 1, 2020 09:11 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוקטובר 2, 2017 08:42 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוקטובר 2, 2018 08:34 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוגוסט 30, 2006 10:19 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ספטמבר 26, 2010 12:06 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוקטובר 1, 2018 07:33 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

מאי 7, 2021 05:08 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ספטמבר 30, 2018 01:33 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוקטובר 2, 2018 07:47 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ספטמבר 7, 2006 10:42 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אוקטובר 3, 2018 02:43 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ספטמבר 2017

מקום

Colombia (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ינואר 23, 2016 01:44 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

אפריל 2018

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

דצמבר 2019

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

דצמבר 21, 2015 10:40 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

יולי 5, 2018 08:04 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ינואר 10, 2020 04:47 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ינואר 22, 2016 02:23 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

פברואר 5, 2020 08:32 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מה

ארה צבאית (Ara militaris)

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ינואר 2021

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ארה צבאית (Ara militaris)

מתצפת.ת

edwinmunera

תאריך

ינואר 2021

מקום

Antioquia, CO (Google, OSM)