תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

יולי 15, 2023 12:12 אחה"צ CDT
Arigomphus submedianus - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Brad Moon
הזיהוי של dflyiowa1949: Arigomphus submedianus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך דצמבר 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

אוגוסט 12, 2023 12:13 אחה"צ CDT

מקום

Pollmiller Park (Google, OSM)
Dromogomphus spoliatus - Photo (c) Ken Slade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dflyiowa1949: Dromogomphus spoliatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך דצמבר 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

אוגוסט 19, 2023 12:14 אחה"צ CDT
Hetaerina titia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של dflyiowa1949: Hetaerina titia, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך דצמבר 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

ספטמבר 10, 2023 12:15 אחה"צ CDT
Dromogomphus spoliatus - Photo (c) Ken Slade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dflyiowa1949: Dromogomphus spoliatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך דצמבר 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mathewlbrust

תאריך

יוני 20, 2023
Celithemis elisa - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של dflyiowa1949: Celithemis elisa, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך דצמבר 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mathewlbrust

תאריך

יוני 14, 2023
Ophiogomphus severus - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של dflyiowa1949: Ophiogomphus severus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mathewlbrust

תאריך

יוני 12, 2023
Rhionaeschna multicolor - Photo (c) Robert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dflyiowa1949: Rhionaeschna multicolor, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

יולי 2023

מקום

United States (Google, OSM)
Argia alberta - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dflyiowa1949: Argia alberta, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

יוני 2023

מקום

Iowa, US (Google, OSM)
Stylurus amnicola - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dflyiowa1949: Stylurus amnicola, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

יוני 24, 2023 04:47 אחה"צ CDT
Celithemis fasciata - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של dflyiowa1949: Celithemis fasciata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

יוני 2023

מקום

Iowa, US (Google, OSM)
Ophiogomphus westfalli - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של dflyiowa1949: Ophiogomphus westfalli, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Iowa, US (Google, OSM)
Aeshna constricta - Photo (c) Joe Bartok, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joe Bartok
הזיהוי של dflyiowa1949: Aeshna constricta, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

אוגוסט 12, 2023 12:01 אחה"צ CDT
Sympetrum ambiguum - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dflyiowa1949: Sympetrum ambiguum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

יולי 2023

מקום

United States (Google, OSM)
Argia funebris - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של dflyiowa1949: Argia funebris, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaygilliam

תאריך

יולי 2023

מקום

United States (Google, OSM)
Argia alberta - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dflyiowa1949: Argia alberta, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

filee14

תאריך

ספטמבר 9, 2011 02:32 אחה"צ CDT
Sympetrum semicinctum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של dflyiowa1949: Sympetrum semicinctum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pecosvalleydiamond

תאריך

יולי 2012

מקום

United States (Google, OSM)
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dflyiowa1949: Libellula luctuosa, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך דצמבר 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kheiar

תאריך

אוגוסט 3, 2018 09:56 לפנה"צ MDT
Sympetrum pallipes - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של dflyiowa1949: Sympetrum pallipes, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך דצמבר 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thewxmoth

תאריך

יולי 21, 2023 03:37 אחה"צ CDT
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dflyiowa1949: Libellula luctuosa, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך דצמבר 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גלשונית נודת (Pantala flavescens)

מתצפת.ת

oshick

תאריך

ספטמבר 22, 2023 09:33 אחה"צ CDT
גלשונית נודת - Photo (c) Mariano Fernández Kloster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mariano Fernández Kloster
הזיהוי של dflyiowa1949: גלשונית נודת (Pantala flavescens)
נוסף בתאריך דצמבר 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

turtle_dude_brian

תאריך

נובמבר 29, 2023 04:06 אחה"צ CST
Argia moesta - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של dflyiowa1949: Argia moesta, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

meganikb

תאריך

אוקטובר 8, 2023 04:07 אחה"צ CDT
Enallagma - Photo (c) Joshua Lincoln, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joshua Lincoln
הזיהוי של dflyiowa1949: סוג Enallagma, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mirandabenjamin

תאריך

ספטמבר 2, 2023 04:41 אחה"צ CDT

מקום

Dubuque, IA (Google, OSM)
Argia moesta - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של dflyiowa1949: Argia moesta, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mirandabenjamin

תאריך

ספטמבר 2, 2023

מקום

Dubuque, IA (Google, OSM)
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של dflyiowa1949: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

masonpreston

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Iowa, US (Google, OSM)
Ischnura verticalis - Photo (c) Dave McShaffrey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dave McShaffrey
הזיהוי של dflyiowa1949: Ischnura verticalis, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך נובמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

masonpreston

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Iowa, US (Google, OSM)
Perithemis tenera - Photo (c) mayfly1963, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי mayfly1963
הזיהוי של dflyiowa1949: Perithemis tenera, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך נובמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benj__i_

תאריך

יולי 12, 2023 06:36 אחה"צ CDT
Enallagma aspersum - Photo (c) Anthony Zukoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של dflyiowa1949: Enallagma aspersum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

prouvairication

תאריך

ספטמבר 9, 2023 12:25 אחה"צ CDT
Argia apicalis - Photo (c) Pete and Noe Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete and Noe Woods
הזיהוי של dflyiowa1949: Argia apicalis, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך נובמבר 17, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mathewlbrust

תאריך

יולי 31, 2022
Calopteryx maculata - Photo (c) Dennis White, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dennis White
הזיהוי של dflyiowa1949: Calopteryx maculata, שייך ל תכשיטית (סוג Calopteryx)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mathewlbrust

תאריך

אוגוסט 1, 2022
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של dflyiowa1949: Libellula luctuosa, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 6880