תמונות/קולות

מתצפת/ת

taimyr

תאריך

ספטמבר 17, 2022 05:55 PM +10
Brassica juncea - Photo (c) Dinesh Valke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של convallaria1128: Brassica juncea, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חרדל השדה (Sinapis arvensis)

מתצפת/ת

aleksey_baushev

תאריך

דצמבר 3, 2022 03:02 PM MSK
חרדל השדה - Photo (c) Gaspar Horvath, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gaspar Horvath
הזיהוי של convallaria1128: חרדל השדה (Sinapis arvensis)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mentalfox

תאריך

יולי 4, 2017 01:48 PM +04
Allium sphaerocephalon - Photo (c) José María, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José María
הזיהוי של convallaria1128: Allium sphaerocephalon, שייך ל שום (סוג Allium)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ledum

תאריך

דצמבר 6, 2022 11:44 AM MSK
Pyrola rotundifolia - Photo (c) Kari Lahtinen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kari Lahtinen
הזיהוי של convallaria1128: Pyrola rotundifolia, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sokolkov2002

תאריך

יוני 12, 2022 10:23 AM MSK
Lonicera xylosteum - Photo (c) Rob Routledge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Routledge
הזיהוי של convallaria1128: Lonicera xylosteum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sokolkov2002

תאריך

יוני 12, 2022 10:18 AM MSK
Glechoma hederacea - Photo (c) Bastiaan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של convallaria1128: Glechoma hederacea, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sokolkov2002

תאריך

יוני 12, 2022 10:17 AM MSK
Ranunculus cassubicus - Photo (c) Sigitas Juzėnas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sigitas Juzėnas
הזיהוי של convallaria1128: Ranunculus cassubicus, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sokolkov2002

תאריך

יוני 12, 2022 10:16 AM MSK
Dryopteris carthusiana - Photo (c) Christopher Tracey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Christopher Tracey
הזיהוי של convallaria1128: Dryopteris carthusiana, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

renata_ibragimova

תאריך

אוגוסט 10, 2022 12:32 PM +05
Betonica officinalis - Photo (c) Les, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של convallaria1128: Betonica officinalis, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

woodmen19

תאריך

יוני 28, 2022 11:05 AM +03

תגיות

Poa angustifolia - Photo (c) Kutushev Radik, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kutushev Radik
הזיהוי של convallaria1128: Poa angustifolia, שייך ל סיסנית (סוג Poa)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ledum

תאריך

דצמבר 6, 2022 11:05 AM MSK
Linaria vulgaris - Photo (c) Tony Atkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של convallaria1128: Linaria vulgaris, שייך ל פשתנית (סוג Linaria)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

קייצת קנדית (Erigeron canadensis)

מתצפת/ת

ledum

תאריך

דצמבר 6, 2022 11:07 AM MSK
קייצת קנדית - Photo (c) Svetlana Nesterova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Svetlana Nesterova
הזיהוי של convallaria1128: קייצת קנדית (Erigeron canadensis)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

כוכבית מצויה (Stellaria media)

מתצפת/ת

zibzap

תאריך

מאי 31, 2022 06:26 PM MSK
כוכבית מצויה - Photo (c) Jim Walker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim Walker
הזיהוי של convallaria1128: כוכבית מצויה (Stellaria media)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zibzap

תאריך

מאי 4, 2022 11:41 AM MSK
Hyacinthella leucophaea - Photo (c) Roman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Roman
הזיהוי של convallaria1128: Hyacinthella leucophaea, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zibzap

תאריך

מאי 3, 2022 09:48 AM MSK
Bryonia alba - Photo (c) wojtest, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי wojtest
הזיהוי של convallaria1128: Bryonia alba, שייך ל דלועיים (משפחה Cucurbitaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zibzap

תאריך

יוני 8, 2022 06:27 AM MSK
Cynoglossum officinale - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של convallaria1128: Cynoglossum officinale, שייך ל לשון-כלב (סוג Cynoglossum)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יוני 18, 2022 02:09 PM MSK
Cardamine amara - Photo (c) audulinka, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי audulinka
הזיהוי של convallaria1128: Cardamine amara, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יוני 21, 2022 07:33 AM MSK
Rumex aquaticus - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של convallaria1128: Rumex aquaticus, שייך ל חומעה (סוג Rumex)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יוני 21, 2022 07:51 AM MSK
Dactylorhiza incarnata - Photo (c) Nicola Baines, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nicola Baines
הזיהוי של convallaria1128: Dactylorhiza incarnata, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

סמר הפרקים (Juncus articulatus)

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יוני 21, 2022 07:46 AM MSK
סמר הפרקים - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Bryukhov
הזיהוי של convallaria1128: סמר הפרקים (Juncus articulatus)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יוני 23, 2022 11:08 AM MSK
Hypochaeris maculata - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של convallaria1128: Hypochaeris maculata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יוני 23, 2022 11:46 AM MSK
Turritis glabra - Photo (c) Zdeněk Kabát, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Zdeněk Kabát
הזיהוי של convallaria1128: Turritis glabra, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יוני 24, 2022 07:02 PM MSK
Consolida regalis - Photo (c) Вячеслав Юсупов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Вячеслав Юсупов
הזיהוי של convallaria1128: Consolida regalis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יוני 29, 2022 08:13 AM MSK
Genista tinctoria - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sergey Mayorov
הזיהוי של convallaria1128: Genista tinctoria, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יולי 1, 2022 04:56 PM MSK
Aconitum septentrionale - Photo (c) maries lektioner, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי maries lektioner
הזיהוי של convallaria1128: Aconitum septentrionale, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יולי 2, 2022 08:04 AM MSK
Epilobium montanum - Photo (c) Thomas Lawrence Mercer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Thomas Lawrence Mercer
הזיהוי של convallaria1128: Epilobium montanum, שייך ל ערברבה (סוג Epilobium)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יולי 2, 2022 07:40 PM MSK
Thalictrum minus - Photo (c) Almantas Kulbis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Almantas Kulbis
הזיהוי של convallaria1128: Thalictrum minus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יולי 10, 2022 11:20 AM MSK
Genista tinctoria - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sergey Mayorov
הזיהוי של convallaria1128: Genista tinctoria, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יולי 14, 2022 12:23 PM +07
Chenopodium - Photo (c) calebcam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי calebcam
הזיהוי של convallaria1128: סוג Chenopodium, שייך ל ירבוזיים (משפחה Amaranthaceae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שחליים גבוהים (Lepidium latifolium)

מתצפת/ת

denis_ivanov

תאריך

יולי 14, 2022 12:28 PM +07
שחליים גבוהים - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של convallaria1128: שחליים גבוהים (Lepidium latifolium)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 479110