תמונות/קולות

מתצפת.ת

ribkaajno

תאריך

יולי 30, 2023 09:20 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksandrebel

תאריך

אוגוסט 29, 2023 05:50 אחה"צ +10

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dni_catipo

תאריך

אוגוסט 2, 2023 01:28 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alopecurus

תאריך

אוקטובר 9, 2023 01:29 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julia_shner

תאריך

ספטמבר 9, 2023 04:05 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kornienko_tatana54

תאריך

ספטמבר 8, 2023 10:16 לפנה"צ +07

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

אוגוסט 30, 2023 12:12 אחה"צ MSK

תיאור

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksey_baushev

תאריך

ספטמבר 9, 2023 11:18 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kchur

תאריך

אוקטובר 23, 2023 10:08 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

פטל (סוג Rubus)

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

אוגוסט 1, 2020 01:09 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

ספטמבר 3, 2023 12:19 אחה"צ MSK

תיאור

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gennadiy

תאריך

יוני 21, 2021 07:31 לפנה"צ +13

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taimyr

תאריך

אוקטובר 23, 2022 04:11 אחה"צ MSK

תיאור

??

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nastya___bogdanova

תאריך

יוני 3, 2023 04:01 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tretyakovmiy

תאריך

ספטמבר 7, 2023 01:38 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anna_mitroshenkova

תאריך

ספטמבר 9, 2023 07:32 לפנה"צ +04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pavloviv

תאריך

יוני 16, 2023 07:50 אחה"צ +05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

odonatachr

תאריך

ספטמבר 11, 2023 10:22 לפנה"צ MSK

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

odonatachr

תאריך

אוקטובר 16, 2023 10:49 לפנה"צ MSK

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ocanire

תאריך

יולי 1, 2023 08:21 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

אוגוסט 14, 2022 08:30 לפנה"צ MSK

תיאור

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

אוגוסט 22, 2022 06:06 אחה"צ MSK

תיאור

без шипов и шипиков

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urij777

תאריך

ספטמבר 8, 2023 10:36 לפנה"צ MSK

תיאור

Exif_JPEG_420
Опушённые листья

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sergeyrzn

תאריך

יוני 9, 2023 10:17 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

panasenkonn

תאריך

ספטמבר 12, 2019 12:51 אחה"צ MSK

תיאור

?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

אוגוסט 14, 2022 08:27 לפנה"צ MSK

תיאור

Сеточное картирование флоры НП "Мещёра"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 20, 2023 04:52 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 20, 2023 04:39 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 20, 2023 04:34 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 20, 2023 04:13 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

אמנון ותמר (Viola × wittrockiana)

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 20, 2023 03:01 אחה"צ MSK

תיאור

?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 20, 2023 02:06 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 20, 2023 01:55 אחה"צ MSK

תיאור

На известковистой осыпи (выемка жд)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 20, 2023 01:27 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

Vicia lens

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 20, 2023 01:16 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urij777

תאריך

ספטמבר 1, 2023 09:25 לפנה"צ MSK

תיאור

Exif_JPEG_420

תמונות/קולות

מתצפת.ת

denis_ivanov

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:59 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 29, 2023 03:31 אחה"צ MSK

תיאור

Склон жд насыпи

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nataliaaa68

תאריך

אוגוסט 16, 2023 01:09 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kanyrka

תאריך

אוגוסט 19, 2023 08:34 אחה"צ +07

תמונות/קולות

מתצפת.ת

denis_tishin

תאריך

אוגוסט 22, 2023 07:34 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anna_shmelyova

תאריך

אוגוסט 29, 2023 05:41 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

volnushka

תאריך

אוגוסט 31, 2023 06:42 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dni_catipo

תאריך

אוגוסט 24, 2023 02:55 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vadimrybakov69

תאריך

ספטמבר 14, 2019 01:35 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nadezhda12

תאריך

ספטמבר 6, 2023 04:03 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

ספטמבר 6, 2023 11:09 לפנה"צ MSK

תיאור

Мелкие лепестки

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anna_mitroshenkova

תאריך

ספטמבר 27, 2023 10:28 לפנה"צ +04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleks_ranger

תאריך

ספטמבר 24, 2023 03:01 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

finn_from_nn

תאריך

מאי 2023

מקום

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anastasiiamerkulova

תאריך

ספטמבר 10, 2023 01:00 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

פטל (סוג Rubus)

מתצפת.ת

anatoliy7

תאריך

יוני 10, 2023 11:13 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

בת-ארכובית (סוג Persicaria)

מתצפת.ת

fyodorp

תאריך

אוגוסט 13, 2023 12:06 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taimyr

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:15 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 29, 2023 02:28 אחה"צ MSK

תיאור

3 экз.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anna_mitroshenkova

תאריך

ספטמבר 27, 2023 10:52 לפנה"צ +04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fyodorp

תאריך

ספטמבר 16, 2023 09:00 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ocanire

תאריך

אוגוסט 12, 2023 03:18 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

ספטמבר 6, 2023 10:36 לפנה"צ MSK

תיאור

Очень мелкие лепестки. Популяция из единообразно выглядящих растений

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

ספטמבר 15, 2023 09:30 לפנה"צ MSK

תיאור

Зелёная

Образует степное по структуре сообщество площадью несколько десятков кв. метров.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

יוני 29, 2014 07:46 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

ספטמבר 15, 2023 11:04 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taimyr

תאריך

אוגוסט 16, 2023 04:02 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

ספטמבר 13, 2023 11:12 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cossus

תאריך

מאי 29, 2023 04:30 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מה

אברשיים (Calluna vulgaris)

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

ספטמבר 4, 2023 01:07 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cava

תאריך

יוני 30, 2023 04:43 אחה"צ +04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anastasiiamerkulova

תאריך

ספטמבר 8, 2023 04:48 אחה"צ MSK

תיאור

near a horses pasture

был занесен с сеном

UPD
последнее фото - 10/10/2023

תמונות/קולות

מה

שזיף פיזארדי (Prunus cerasifera var. pissardii)

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

ספטמבר 4, 2023 04:16 אחה"צ MSK

תיאור

Пурпурная

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apseregin

תאריך

ספטמבר 4, 2023 01:11 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zibzap

תאריך

אוגוסט 24, 2023 03:26 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

igor322

תאריך

אוגוסט 22, 2023 03:42 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

denis_ivanov

תאריך

אוגוסט 26, 2023 10:26 לפנה"צ MSK

תיאור

Очень мощные растения, растут группой, но одиночно, не розеткой.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urij777

תאריך

אוגוסט 17, 2023 04:22 אחה"צ MSK

תיאור

Exif_JPEG_420

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taimyr

תאריך

אוגוסט 16, 2023 03:03 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vikula_bludov

תאריך

אפריל 29, 2022 01:23 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tivanik

תאריך

מאי 30, 2020 03:45 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

יולי 22, 2023 05:23 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nekinaveki

תאריך

יולי 30, 2023 09:21 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taimyr

תאריך

יוני 30, 2022 04:31 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urij777

תאריך

מאי 11, 2021 02:52 אחה"צ UTC

תיאור

Exif_JPEG_420

תמונות/קולות

מה

נר-לילה דו-שנתי (Oenothera biennis)

מתצפת.ת

denis_ivanov

תאריך

יוני 22, 2021 06:01 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marina_sad

תאריך

יולי 15, 2023 04:17 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konstantin_m

תאריך

ספטמבר 19, 2011 06:06 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

budetinetakoe

תאריך

יולי 29, 2023 02:07 אחה"צ MSK

תיאור

Not cultivated, near the place where sewage system was broken some time ago. Wild tomatoes are near growing //
Не культивирован, рядом место раскопок канализации. И томаты дикие рядом

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anastasiiamerkulova

תאריך

יולי 29, 2023 02:02 אחה"צ MSK

תיאור

not cultivated

 • и черная смородина молодые побеги • и толстянковая прелесть https://www.inaturalist.org/observations/175816752


 • תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  anatolykotlov

  תאריך

  יולי 7, 2023 11:03 לפנה"צ +07

  תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  pavel_golyakov

  תאריך

  יולי 15, 2023 03:24 אחה"צ +07

  תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  lutick

  תאריך

  אוגוסט 6, 2020 10:10 לפנה"צ +03

  תמונות/קולות

  מה

  עלקת (סוג Orobanche)

  מתצפת.ת

  konstantin_m

  תאריך

  יולי 21, 2023 03:01 אחה"צ MSK

  תיאור

  on Chaerophyllum aureum, в массе, вероятно, две цветовые морфы

  Изначально найден - https://www.inaturalist.org/observations/24613267

  Чуть в стороне - https://www.inaturalist.org/observations/174148838

  תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  irinaber

  תאריך

  יולי 20, 2023 11:58 לפנה"צ MSK

  תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  igor322

  תאריך

  יולי 17, 2023 08:28 לפנה"צ MSK

  תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  uroboros

  תאריך

  יוני 14, 2023 04:30 אחה"צ MSK

  תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  merlu

  תאריך

  יולי 8, 2023 05:20 אחה"צ MSK

  תמונות/קולות

  מה

  נר-לילה דו-שנתי (Oenothera biennis)

  מתצפת.ת

  bakalinaa

  תאריך

  יוני 15, 2023 08:09 אחה"צ MSK

  תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  ekaterina_novikova

  תאריך

  יולי 2, 2023 10:32 אחה"צ MSK

  תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  apseregin

  תאריך

  אוגוסט 3, 2019 01:05 אחה"צ MSK

  תיאור

  Research project 19-34-70018 funded by RFBR and Moscow city Government

  תמונות/קולות

  מה

  רוביניה בת השיטה (Robinia pseudoacacia)

  מתצפת.ת

  apseregin

  תאריך

  אוגוסט 22, 2021 06:32 לפנה"צ MSK

  תיאור

  Research project 21-34-70003 funded by RFBR and Moscow city Government

  תמונות/קולות

  מה

  שילשון מַצהיב (Trisetum flavescens)

  מתצפת.ת

  marina_sad

  תאריך

  יוני 18, 2023 11:06 לפנה"צ MSK

  תמונות/קולות

  מתצפת.ת

  alexfamilyteam

  תאריך

  יולי 2, 2023 12:11 אחה"צ MSK