תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacksonfrost

תאריך

מאי 5, 2022 07:05 לפנה"צ EDT
Arion - Photo (c) corndog, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי corndog
הזיהוי של berkshirenaturalist: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturequ33r

תאריך

ינואר 1, 2023 04:01 אחה"צ EST
Arion - Photo (c) corndog, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי corndog
הזיהוי של berkshirenaturalist: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

akilee

תאריך

מאי 28, 2022 11:30 לפנה"צ EDT

תיאור

? / On Hemlock varnish shelf

Philomycus togatus - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של berkshirenaturalist: Philomycus togatus, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wkostick

תאריך

אפריל 17, 2023 03:45 אחה"צ EDT
Philomycus togatus - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של berkshirenaturalist: Philomycus togatus, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

seanrigney

תאריך

מאי 1, 2023 09:54 לפנה"צ EDT
Philomycus togatus - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של berkshirenaturalist: Philomycus togatus, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

israah12

תאריך

נובמבר 23, 2022 08:33 לפנה"צ EST

מקום

Massachusetts (Google, OSM)
Arion - Photo (c) corndog, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי corndog
הזיהוי של berkshirenaturalist: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley7168

תאריך

אוקטובר 6, 2021 06:01 אחה"צ EDT

מקום

East Falmouth (Google, OSM)
Mesarion - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של berkshirenaturalist: תת סוג Mesarion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

williamjantzeniv

תאריך

מאי 3, 2023 08:11 לפנה"צ EDT
Arion - Photo (c) corndog, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי corndog
הזיהוי של berkshirenaturalist: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennpipp

תאריך

אפריל 30, 2023 03:30 אחה"צ EDT

מקום

Hanover, MA, US (Google, OSM)
Philomycus togatus - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של berkshirenaturalist: Philomycus togatus, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

feralbeetle

תאריך

מאי 7, 2023 11:44 לפנה"צ EDT
Arion - Photo (c) corndog, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי corndog
הזיהוי של berkshirenaturalist: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gsarajg

תאריך

מאי 5, 2023 09:15 לפנה"צ EDT
Megapallifera mutabilis - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של berkshirenaturalist: Megapallifera mutabilis, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

רירן (סוג Deroceras)

מתצפת.ת

apama

תאריך

מאי 11, 2023 07:11 אחה"צ EDT
רירן - Photo (c) Harsi Parker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Harsi Parker
הזיהוי של berkshirenaturalist: רירן (סוג Deroceras)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natb097

תאריך

מאי 12, 2023 08:46 לפנה"צ EDT
Megapallifera mutabilis - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של berkshirenaturalist: Megapallifera mutabilis, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

splnddfairywren

תאריך

אפריל 1, 2022 08:43 לפנה"צ EDT

תיאור

r0uNd boi

Arion - Photo (c) corndog, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי corndog
הזיהוי של berkshirenaturalist: סוג Arion, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malinajoy

תאריך

אפריל 18, 2023 08:31 לפנה"צ EDT
Philomycus flexuolaris - Photo (c) Brad Walker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Brad Walker
הזיהוי של berkshirenaturalist: Philomycus flexuolaris, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karasantamaria

תאריך

אוקטובר 4, 2015 08:55 לפנה"צ EDT

תיאור

Cricket

Chortophaga viridifasciata - Photo (c) Anthony Zukoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של berkshirenaturalist: Chortophaga viridifasciata, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmaciejewski

תאריך

אוקטובר 4, 2015 08:50 לפנה"צ EDT
Chortophaga viridifasciata - Photo (c) Anthony Zukoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של berkshirenaturalist: Chortophaga viridifasciata, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

krancmm

תאריך

מאי 7, 2015 08:27 לפנה"צ CDT
Orthomorpha coarctata - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של berkshirenaturalist: Orthomorpha coarctata, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך 12 אפריל, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geoffrey11

תאריך

אוקטובר 7, 2017 12:03 אחה"צ EDT
Orthomorpha coarctata - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של berkshirenaturalist: Orthomorpha coarctata, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך 12 אפריל, 2023
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaykeller

תאריך

נובמבר 21, 2013 08:48 לפנה"צ PST
Orthomorpha coarctata - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של berkshirenaturalist: Orthomorpha coarctata, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך 12 אפריל, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

francisco3_

תאריך

נובמבר 26, 2015 11:44 לפנה"צ HST
Orthomorpha coarctata - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של berkshirenaturalist: Orthomorpha coarctata, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך 12 אפריל, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

austin33

תאריך

אוגוסט 15, 2016 11:28 לפנה"צ EDT
Orthomorpha coarctata - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של berkshirenaturalist: Orthomorpha coarctata, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך 12 אפריל, 2023
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ryanm2

תאריך

אוגוסט 26, 2016 12:15 לפנה"צ EDT
Orthomorpha coarctata - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של berkshirenaturalist: Orthomorpha coarctata, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך 12 אפריל, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

socialoutdoorsman

תאריך

נובמבר 5, 2016 11:23 לפנה"צ CDT
Euryurus evides - Photo (c) socialoutdoorsman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי socialoutdoorsman
הזיהוי של berkshirenaturalist: Euryurus evides, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
נוסף בתאריך 23 מרץ, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hallnatec

תאריך

אוגוסט 13, 2018 09:52 לפנה"צ EDT
Ischnodemus falicus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mike Quinn, Austin, TX
הזיהוי של berkshirenaturalist: Ischnodemus falicus, שייך ל פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)
נוסף בתאריך 13 מרץ, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

margalitkaufman

תאריך

מאי 17, 2016 01:24 אחה"צ EDT
Argynnis cybele - Photo (c) larryusa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי larryusa
הזיהוי של berkshirenaturalist: Argynnis cybele, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 09 מרץ, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)

מתצפת.ת

mikey123

תאריך

אוגוסט 31, 2017 10:08 לפנה"צ ADT
קורמורניים - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של berkshirenaturalist: קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך 09 מרץ, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karasantamaria

תאריך

אוקטובר 4, 2015 08:43 לפנה"צ EDT

תיאור

Butterfly

Lycaena hypophlaeas - Photo (c) Bob Dunlap, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bob Dunlap
הזיהוי של berkshirenaturalist: Lycaena hypophlaeas, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 מרץ, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarah98

תאריך

מאי 17, 2016 09:39 לפנה"צ EDT

תיאור

I think it's a butterfly but it looks small like a moth

Lycaena hypophlaeas hypophlaeas - Photo (c) Paul Bedell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של berkshirenaturalist: Lycaena hypophlaeas ssp. hypophlaeas, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 מרץ, 2023
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ridersmama

תאריך

אוגוסט 29, 2022 10:38 לפנה"צ CDT
Succinea concordalis - Photo (c) Benjamin Schwartz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Benjamin Schwartz
הזיהוי של berkshirenaturalist: Succinea concordialis, שייך ל ענברוניים (משפחה Succineidae)
נוסף בתאריך 05 פברואר, 2023
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 54512