תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

ספטמבר 25, 2022 03:29 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

ספטמבר 25, 2022 01:00 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christianlangner

תאריך

יולי 25, 2016 07:51 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hoptoit

תאריך

אוקטובר 14, 2022 03:35 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lois_rancilhac

תאריך

אוקטובר 10, 2022 02:04 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hoptoit

תאריך

אוקטובר 6, 2022 02:35 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hoptoit

תאריך

אוקטובר 6, 2022 02:35 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

ספטמבר 30, 2016 08:41 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spyingnaturalist

תאריך

יולי 25, 2019 03:10 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)

מתצפת.ת

swindsor

תאריך

אוקטובר 31, 2020 02:10 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jas651fcm

תאריך

אוגוסט 19, 2021 10:33 לפנה"צ EDT

תיאור

Lorimer Park, in Harper's Run at Streamkeeper site HARP100

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaelgemmell

תאריך

ספטמבר 18, 2019

מקום

Port McNicoll (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mulholland

תאריך

יולי 26, 2020 04:05 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

אוקטובר 7, 2015

תמונות/קולות

מה

פסיקונים (סדרה Psocodea)

מתצפת.ת

mmulqueen

תאריך

אוגוסט 22, 2020 02:46 אחה"צ EDT

תיאור

??

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יוני 23, 2019 08:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יוני 25, 2019 07:56 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יוני 26, 2019 07:37 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יוני 29, 2019 02:06 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יוני 29, 2019 04:09 אחה"צ EDT

תיאור

On Elmus

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יולי 4, 2019 06:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יולי 4, 2019 07:03 אחה"צ EDT

תיאור

On Ulmus possibly

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יולי 11, 2020 02:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יולי 11, 2020 02:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יולי 11, 2020 02:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

דצמבר 5, 2015 11:11 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

מאי 14, 2016 04:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יולי 17, 2016 01:34 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

אוקטובר 8, 2016 06:46 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

אפריל 15, 2017 08:35 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

מאי 19, 2017 11:40 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

מאי 19, 2017 12:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

אוגוסט 27, 2017 11:57 לפנה"צ EDT

תיאור

Found in what I would have thought a large puddle in what looked like a staging area for construction equipment or roadside utility vehicles.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

אוגוסט 22, 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יוני 22, 2016 07:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יוני 22, 2019 06:05 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יולי 22, 2018 01:24 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יולי 18, 2018 07:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

ספטמבר 30, 2016 12:20 אחה"צ EDT

תיאור

There's a good story to this coyote.

תמונות/קולות

מה

אוח וירג'יניה (Bubo virginianus)

מתצפת.ת

maractwin

תאריך

אפריל 11, 2018 02:55 אחה"צ EDT

תיאור

Mom and the surviving chick.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cathyp

תאריך

נובמבר 9, 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amyduque

תאריך

נובמבר 1, 2016 04:56 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sebeckett

תאריך

דצמבר 9, 2017 08:23 לפנה"צ EST

תיאור

At end of causeway

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

אוקטובר 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

minaturalist11

תאריך

יולי 13, 2017 04:24 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מה

נימפית החורשף (Vanessa cardui)

מתצפת.ת

muir

תאריך

אוגוסט 22, 2017 02:47 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

entomo-logic

תאריך

אוגוסט 2017

מקום

Arizona, US (Google, OSM)

תיאור

20mm long

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bocfish

תאריך

יוני 28, 2017 10:41 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sunnetchan

תאריך

אפריל 10, 2016 07:19 אחה"צ HKT

תיאור

Found it inside an old tire.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tommyswift

תאריך

נובמבר 19, 2016 11:56 אחה"צ HKT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adelinehii

תאריך

אפריל 16, 2017 10:24 לפנה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

slapcin

תאריך

אפריל 8, 2008

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vilseskog

תאריך

מרץ 10, 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ekmoody

תאריך

אפריל 30, 2014 08:20 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicoolejnik

תאריך

מרץ 15, 2009

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jujose

תאריך

דצמבר 8, 2015 11:14 אחה"צ -02

תמונות/קולות

מתצפת.ת

claudiakomesu

תאריך

נובמבר 26, 2016 10:28 לפנה"צ -02

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amplex4love

תאריך

אוקטובר 15, 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brianlee

תאריך

מרץ 4, 2012

תיאור

Blue Slug

תמונות/קולות

מתצפת.ת

douglasbete

תאריך

פברואר 25, 2017 10:02 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מאי 21, 2017 06:59 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מאי 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ygurjar

תאריך

ספטמבר 6, 2013 06:12 אחה"צ IDT

מקום

Coorg (Google, OSM)

תיאור

Snail

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wayne_fidler

תאריך

יולי 16, 2016 11:17 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josecastro10

תאריך

נובמבר 17, 2016 06:46 אחה"צ AST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vespadelus

תאריך

מאי 11, 2015 08:35 לפנה"צ +11

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vespadelus

תאריך

מאי 11, 2015 10:43 אחה"צ +10

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kathawk

תאריך

אוקטובר 29, 2014 07:12 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

סילונית-סליל (Spirula spirula)

מתצפת.ת

arama

תאריך

אוגוסט 22, 2016 12:33 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

catta

תאריך

נובמבר 2, 2013

תמונות/קולות

מתצפת.ת

calamanthus

תאריך

אפריל 6, 2016 11:18 לפנה"צ AEST

תיאור

Entoloma hochstetteri

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarahkinsler

תאריך

אפריל 23, 2016 10:37 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

בן אדם (Homo sapiens)

מתצפת.ת

charlie

תאריך

דצמבר 27, 2015 03:09 אחה"צ EST

תיאור

iNaturalists!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kueda

תאריך

מרץ 11, 2016 04:58 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

מאי 2, 2015

תיאור

I was amazed by the camouflage to look like the end of a broken stick. When I first saw it land from a distance, I had a hard time finding it upon closer examination of the area.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

james5

תאריך

מרץ 14, 2016 12:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacqui-nz

תאריך

ינואר 20, 2016

תיאור

One leaf-veined slug on a Mahoe, Whitey wood trunk.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikepatterson

תאריך

יוני 15, 2014 10:15 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

steve_kerr

תאריך

ינואר 6, 2016

מקום

Trotter's Gorge (Google, OSM)

תיאור

Note: the poor thing has a gorse or nettle thorn stuck squarely between its eyes (shot 4).

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danilo_hegg

תאריך

אוקטובר 8, 2014 11:37 אחה"צ NZDT

תיאור

Juvenile?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angelasimpson

תאריך

נובמבר 19, 2015

מקום

banks peninsula (Google, OSM)

תיאור

found on ground at omahu bush. seemed to have a shell starting to grow...?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

slapcin

תאריך

אפריל 19, 2004

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sifolinia

תאריך

נובמבר 23, 2015 11:15 לפנה"צ +00

תמונות/קולות

מתצפת.ת

slapcin

תאריך

נובמבר 14, 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carmelo_lopez

תאריך

ספטמבר 2013

מקום

Philippines (Google, OSM)

תיאור

I think there is an error in the name of this species. It should be Helicostyla smaragdina (Reeve, 1842). H. smargadina is a wrong name, which has spread through some databases. EOL provides both names, Wikipedia too.
It is a green snail. The logic is that the scientific name is smaragdina (Similar to emerald). Smargadina not mean anything.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

slapcin

תאריך

אוגוסט 11, 2007

מקום

Reunion Island (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

athryn

תאריך

אוגוסט 2013

מקום

Virginia, US (Google, OSM)