תמונות/קולות

מתצפת.ת

gnatiukalla

תאריך

אוקטובר 11, 2023 01:20 אחה"צ CEST
Knautia arvensis - Photo (c) Alexey Katz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexey Katz
הזיהוי של alexander_baransky: Knautia arvensis, שייך ל שלמוניים (תת משפחה Dipsacoideae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 21, 2024 03:08 אחה"צ EET
Dryopteris filix-mas - Photo (c) Valentin Hamon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Valentin Hamon
הזיהוי של alexander_baransky: Dryopteris filix-mas, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 21, 2024 03:11 אחה"צ EET
Carpinus betulus - Photo (c) Joao Tiago Tavares, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joao Tiago Tavares
הזיהוי של alexander_baransky: Carpinus betulus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 21, 2024 03:19 אחה"צ EET
Galanthus nivalis - Photo (c) alessandro longhi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי alessandro longhi
הזיהוי של alexander_baransky: Galanthus nivalis, שייך ל שלג (סוג Galanthus)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 21, 2024 03:24 אחה"צ EET
Galanthus nivalis - Photo (c) alessandro longhi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי alessandro longhi
הזיהוי של alexander_baransky: Galanthus nivalis, שייך ל שלג (סוג Galanthus)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:39 לפנה"צ EET
Veronica chamaedrys - Photo (c) Vasile Stan, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Vasile Stan
הזיהוי של alexander_baransky: Veronica chamaedrys, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צבעונית הבוסתן (Xanthoria parietina)

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:39 לפנה"צ EET
צבעונית הבוסתן - Photo (c) Bruce McCune, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bruce McCune
הזיהוי של alexander_baransky: צבעונית הבוסתן (Xanthoria parietina)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:44 לפנה"צ EET
Artemisia vulgaris - Photo (c) Valentin Hamon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Valentin Hamon
הזיהוי של alexander_baransky: Artemisia vulgaris, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:55 לפנה"צ EET
Asarum europaeum - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alexander_baransky: Asarum europaeum, שייך ל ספלוליים (משפחה Aristolochiaceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:55 לפנה"צ EET
Hepatica nobilis - Photo (c) Phil Benstead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phil Benstead
הזיהוי של alexander_baransky: Hepatica nobilis, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:55 לפנה"צ EET
Quercus robur - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Felix Riegel
הזיהוי של alexander_baransky: Quercus robur, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:56 לפנה"צ EET
Quercus robur - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Felix Riegel
הזיהוי של alexander_baransky: Quercus robur, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:57 לפנה"צ EET
Rabelera holostea - Photo (c) Anne SORBES, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Anne SORBES
הזיהוי של alexander_baransky: Rabelera holostea, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:58 לפנה"צ EET
Lamium galeobdolon - Photo (c) Marian Talar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marian Talar
הזיהוי של alexander_baransky: Lamium galeobdolon, שייך ל נזמית (סוג Lamium)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:58 לפנה"צ EET
Rabelera holostea - Photo (c) Anne SORBES, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Anne SORBES
הזיהוי של alexander_baransky: Rabelera holostea, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 11:58 לפנה"צ EET
Larix decidua - Photo (c) reddad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי reddad
הזיהוי של alexander_baransky: Larix decidua, שייך ל אורניים (משפחה Pinaceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:02 אחה"צ EET
Galanthus nivalis - Photo (c) alessandro longhi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי alessandro longhi
הזיהוי של alexander_baransky: Galanthus nivalis, שייך ל שלג (סוג Galanthus)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:05 אחה"צ EET
Fagus sylvatica - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Stephen James McWilliam
הזיהוי של alexander_baransky: Fagus sylvatica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:08 אחה"צ EET
Monotropa hypopitys - Photo (c) Sheldrake1, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alexander_baransky: Monotropa hypopitys, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:09 אחה"צ EET
Dryopteris carthusiana - Photo (c) Alexander Baransky, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexander Baransky
הזיהוי של alexander_baransky: Dryopteris carthusiana, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:10 אחה"צ EET
Rabelera holostea - Photo (c) Anne SORBES, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Anne SORBES
הזיהוי של alexander_baransky: Rabelera holostea, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:11 אחה"צ EET
Dryopteris filix-mas - Photo (c) Valentin Hamon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Valentin Hamon
הזיהוי של alexander_baransky: Dryopteris filix-mas, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:13 אחה"צ EET
Carpinus betulus - Photo (c) Joao Tiago Tavares, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joao Tiago Tavares
הזיהוי של alexander_baransky: Carpinus betulus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:12 אחה"צ EET
Hepatica nobilis - Photo (c) Phil Benstead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phil Benstead
הזיהוי של alexander_baransky: Hepatica nobilis, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:13 אחה"צ EET
Talpa europaea - Photo (c) Wildlife Wanderer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של alexander_baransky: Talpa europaea, שייך ל חפרפרתיים (משפחה Talpidae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:13 אחה"צ EET
Carpinus betulus - Photo (c) Joao Tiago Tavares, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joao Tiago Tavares
הזיהוי של alexander_baransky: Carpinus betulus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:20 אחה"צ EET
Picea abies - Photo (c) JPQ, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי JPQ
הזיהוי של alexander_baransky: Picea abies, שייך ל אורניים (משפחה Pinaceae)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:16 אחה"צ EET
Crocus heuffelianus - Photo (c) Kateryna Gaieva, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kateryna Gaieva
הזיהוי של alexander_baransky: Crocus heuffelianus, שייך ל כרכום (סוג Crocus)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:33 אחה"צ EET
Crocus heuffelianus - Photo (c) Kateryna Gaieva, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kateryna Gaieva
הזיהוי של alexander_baransky: Crocus heuffelianus, שייך ל כרכום (סוג Crocus)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maryna_zakharova

תאריך

פברואר 24, 2024 12:40 אחה"צ EET
Galium odoratum - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של alexander_baransky: Galium odoratum, שייך ל דבֵקה (סוג Galium)
נוסף בתאריך פברואר 24, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 33761