תמונות/קולות

מתצפת.ת

halyna9

תאריך

יולי 6, 2022 04:24 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

halyna9

תאריך

אפריל 12, 2022 11:10 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מאי 16, 2022 10:44 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 17, 2021 03:18 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 12, 2021 09:22 AM EEST

תיאור

Oak forest. Дубовий ліс.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 26, 2016 12:07 PM EEST

תיאור

Узбіччя сільської вулиці. The side of a village street.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 6, 2001 04:58 PM EEST

תיאור

In the meadow.
На лугу.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 8, 2020 02:24 PM EEST

תיאור

On the side of the road, among the bushes. It went wild. На узбіччі дороги, серед чагарників. Здичавіло.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 15, 2017 07:04 PM EEST

תיאור

Near the country road. Age-old trees.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oleksandr_shynder

תאריך

מאי 25, 2009 07:12 AM EEST

תיאור

Спостереження здійснено разом із В.І. Мельником, О. Баранським та О. Раком

תמונות/קולות

מה

קרנונית דביקה (Cerastium glomeratum)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אפריל 30, 2016 04:35 PM EEST

תיאור

Near the railway.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אפריל 30, 2016 12:02 PM EEST

תיאור

In the grass near the railway.

תמונות/קולות

מה

ערבה (סוג Salix)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מאי 26, 2009 04:48 PM EEST

תיאור

Заплав р. Церем. The floodplain of the Cerem river.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 9, 2018 11:56 AM EEST

תיאור

In the oak forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 6, 2001 12:55 PM EEST

תיאור

Dry meadow on the territory of the landfill
Суходільна лука на території полігону.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 6, 2001 03:48 PM EEST

תיאור

Dry meadow, on the territory of the landfill.
Суходільна лука, на території полігону.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 20, 1994 03:57 PM EEST

תיאור

Rock-oak forest. Observed together with V. Melnyk
Скельнодубовий ліс. Спостерігав разом з В. Мельником

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

viktoria

תאריך

מאי 11, 2020 12:26 PM +03

מקום

Rivne, UA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davydovbotany

תאריך

ספטמבר 8, 2022 01:04 PM EEST

תיאור

A bay of Dnipro river, rare

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 19, 2022 11:09 AM EEST

תיאור

Among the bushes.

תמונות/קולות

מה

בקיה שעירה (Vicia villosa)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 9, 2022 11:30 AM EEST

תיאור

Польова дорога. Field road.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 9, 2022 08:23 AM EEST

תיאור

Сосновий ліс. Pine forest.

תמונות/קולות

מה

חומעה מגובבת (Rumex conglomeratus)

מתצפת.ת

petya21

תאריך

יוני 25, 2022 07:02 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מרץ 15, 2022 03:24 PM EET

תיאור

Грабово-сосновий ліс.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 26, 2022 07:01 PM EEST

תיאור

Прибережне заболочене зниження. Coastal wetland decline.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 10, 2022 01:35 PM EEST

תיאור

Лісове болото. Forest swamp.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 9, 2022 01:50 PM EEST

תיאור

Сосновий ліс. Pine forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vkolomiychuk

תאריך

יוני 21, 2018 12:52 PM +13

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 20, 2022 02:29 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מאי 9, 2022 05:42 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 21, 2022 11:55 AM EEST

תיאור

On the side of the road.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 18, 2021 08:52 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 20, 2022 06:54 PM EEST

תיאור

At the edge of the forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olexandr_ghryb

תאריך

יולי 9, 2022 09:57 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olexandr_ghryb

תאריך

יולי 10, 2022 01:45 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 11, 2020 10:19 AM EEST

תיאור

Sphagnum swamp on the western shore of Lake Mochulyne.
Сфагнове болото на західному березі озера Мочулине.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 14, 2020 05:18 PM EEST

תיאור

Meadow.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 14, 2020 02:24 PM EEST

תיאור

The side of a village street.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 15, 2022 07:19 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 2, 2022 05:54 PM EEST

תיאור

Pine-Oak forest.

תמונות/קולות

מה

ערבה (סוג Salix)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 8, 2020 05:45 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

levkoviech

תאריך

מאי 29, 2022 07:56 PM EEST

תיאור

Гібридний вид, хоча ніде поряд дивину начебто не вирощують

A hybrid species, although they do not seem to be grown anywhere near in gardens/flowerbeds

תמונות/קולות

מה

עדשת-מים גיבנת (Lemna gibba)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 30, 2020 01:31 PM EEST

תיאור

The shore of the river Teteriv.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 8, 2020 09:09 AM EEST

תיאור

У дворі. In the yard.

תמונות/קולות

מה

ערברבה (סוג Epilobium)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 17, 2020 03:52 PM EEST

תיאור

Вологий вільхово-березовий ліс. Wet alder-birch forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oleksandr_shynder

תאריך

מאי 14, 2022 03:29 PM EEST

תיאור

ergasiophygophyte

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 2020

מקום

Crimea, UA (Google, OSM)

תיאור

Steppe area near the sea.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 27, 2020 07:06 AM EEST

תיאור

The edge of the field, near the railway.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 1, 2020 03:43 PM EEST

תיאור

On the side of the dirt road. На узбіччі ґрунтової дороги.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 1, 2007 09:03 AM EEST

תיאור

Parasitizes on flowers of Saponaria officinalis

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אפריל 25, 2022 07:53 AM EEST

תיאור

Лісосмуга вздовж залізниці (Forest strip along the railway).

תמונות/קולות

מה

דוכיפת (Upupa epops)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 13, 2021 04:30 PM EEST

תמונות/קולות

מה

דוכיפת (Upupa epops)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מאי 12, 2021 05:53 PM EEST

תמונות/קולות

מה

קנית ביצות (Acrocephalus palustris)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 13, 2021 05:50 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אפריל 12, 2022 10:02 AM EEST

תמונות/קולות

מה

סבכי שחור כיפה (Sylvia atricapilla)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אפריל 12, 2022 08:24 AM EEST

תמונות/קולות

מה

עלווית חורף (Phylloscopus collybita)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אפריל 14, 2022 11:26 AM EEST

תמונות/קולות

מה

גדרון מובהק (Troglodytes troglodytes)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אפריל 14, 2022 12:28 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 11, 2021 03:32 PM EEST

תמונות/קולות

מה

תור צווארון (Streptopelia decaocto)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מרץ 29, 2021 09:21 AM EDT

תמונות/קולות

מה

שחרור (Turdus merula)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מאי 12, 2021 10:33 AM EEST

תמונות/קולות

מה

ביצנית לבנת כנף (Tringa totanus)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 5, 2021 03:30 PM EEST

תיאור

Болотний масив Замглай

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia ssp. domestica)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 28, 2021 01:14 PM EEST

תמונות/קולות

מה

קיכלי אפור (Turdus pilaris)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מרץ 29, 2022 03:31 PM EEST

תיאור

Парк в заплаві р. Луга.

תמונות/קולות

מה

גבתון צהוב (Emberiza citrinella)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מרץ 29, 2022 10:33 AM EEST

תיאור

Зарості верб уздовж меліоративного каналу.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 6, 2021 09:38 AM EEST

תיאור

Дубово-сосновий ліс.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אפריל 10, 2022 04:18 PM EEST

תיאור

Вільхово-березовий ліс (alder and birch forest).

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אפריל 9, 2022 10:54 AM EEST

תיאור

Лісосмуга вздовж залізниці (forest strip along the railway).

תמונות/קולות

מה

סיגל ריחני (Viola odorata)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מרץ 31, 2022 01:14 PM EEST

תיאור

Лісосмуга вздовж залізниці.

תמונות/קולות

מה

ירגזי מצוי (Parus major)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

מרץ 19, 2022 05:30 PM EET

תמונות/קולות

מה

פרוש מצוי (Fringilla coelebs)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 19, 2021 07:23 AM EEST

תמונות/קולות

מה

ירגזי מצוי (Parus major)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 27, 2021 07:00 AM EEST

תיאור

M.M. Gryshko National Botanical Gardens

תמונות/קולות

מה

קיכלי רונן (Turdus philomelos)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 30, 2021 07:36 AM EEST

תיאור

Лісовий масив Біличанський ліс.

תמונות/קולות

מה

קנית אירופית (Acrocephalus arundinaceus)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 1, 2021 02:21 PM EEST

תיאור

Голосний спів на початку та на 24-27 секундах запису.

תמונות/קולות

מה

זהבן מחלל (Oriolus oriolus)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 24, 2021 11:56 AM EEST

תמונות/קולות

מה

עורב שחור (Corvus corax)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 8, 2021 10:34 AM EEST

תיאור

Pine forest.

תמונות/קולות

מה

חוחית (Carduelis carduelis)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 10, 2021 04:19 PM EEST

תיאור

Заплава р. Луга.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 25, 2021 11:24 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

נובמבר 26, 2021 11:45 AM EET

תיאור

M.M. Gryshko National Botanical Gardens

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ינואר 5, 2022 01:04 PM EET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

פברואר 21, 2022 04:29 PM EET

תמונות/קולות

מה

גבתון צהוב (Emberiza citrinella)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 19, 2021 02:56 PM EEST

תיאור

Дубово-сосновий лісок.

תמונות/קולות

מה

סבכי שחור כיפה (Sylvia atricapilla)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

אוגוסט 8, 2021 09:30 AM EEST

תיאור

Pine forest.

תמונות/קולות

מה

חנקן אדום גב (Lanius collurio)

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 19, 2021 04:50 PM EEST

תיאור

Заплава річки.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 25, 2020 07:13 AM EEST

תיאור

Railway.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 25, 2020 04:33 PM EEST

תיאור

The pond at the bottom of the Cretaceous quarry.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anasta_kz

תאריך

יוני 5, 2021 05:20 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 25, 2020 02:54 PM EEST

תיאור

Dry meadow.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 25, 2020 03:02 PM EEST

תיאור

Dry meadow.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 25, 2020 01:18 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יולי 25, 2020 04:29 PM EEST

תיאור

Pond at the bottom of the Cretaceous quarry.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

יוני 13, 2021 12:53 PM EEST

תיאור

Roadside.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davydovbotany

תאריך

מאי 28, 2021 07:17 AM EEST

תיאור

Wet meadow in the floodplain of Karan river

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yuri_bengus

תאריך

מאי 24, 2016 10:03 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davydovbotany

תאריך

מאי 12, 2021 10:30 AM EEST

תיאור

Birch-aspen forest
Betula pendula Roth x B. pubescens Ehrh. (both species were found nearby)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lena_miskova

תאריך

יולי 19, 2021 08:39 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexander_baransky

תאריך

ספטמבר 15, 2021 06:39 AM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksandr_levon

תאריך

יולי 24, 2021 01:51 PM EEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yuri_bengus

תאריך

אוגוסט 11, 2014 07:16 AM EEST