תמונות/קולות

מתצפת/ת

sandranaidoo

תאריך

נובמבר 20, 2021 02:04 PM AEST
Acacia flavescens - Photo (c) Mark Fishbein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Acacia flavescens, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sandranaidoo

תאריך

נובמבר 20, 2021 01:40 PM AEST
Acacia leiocalyx - Photo (c) Bruce McLennan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Acacia leiocalyx, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

martinbennett

תאריך

אוקטובר 17, 2019 12:53 PM UTC

תיאור

Blue tongue

Melastoma malabathricum - Photo (c) Kinmatsu Lin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Melastoma malabathricum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

charlierosso

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Malaisia scandens - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), כל הזכויות שמורות
הזיהוי של aavankampen: Malaisia scandens, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 26, 2021 04:30 PM AEST
Phyllanthus virgatus - Photo (c) Dinesh Valke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של aavankampen: Phyllanthus virgatus, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mickdrews

תאריך

נובמבר 27, 2021 12:25 PM AEST
Cynanchum viminale - Photo (c) Wynand Uys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aavankampen: Cynanchum viminale, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mickdrews

תאריך

נובמבר 27, 2021 03:09 PM AEST
Hibbertia scandens - Photo (c) Margaret Donald, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של aavankampen: Hibbertia scandens, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mickdrews

תאריך

נובמבר 28, 2021 08:31 AM AEST
Syncarpia hillii - Photo (c) Matthew Connors, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Syncarpia hillii, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 28, 2021 01:08 PM AEST
Haemodorum austroqueenslandicum - Photo (c) Gordon Claridge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Haemodorum austroqueenslandicum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 28, 2021 01:09 PM AEST
Haemodorum austroqueenslandicum - Photo (c) Gordon Claridge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Haemodorum austroqueenslandicum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 28, 2021 01:12 PM AEST
Haemodorum austroqueenslandicum - Photo (c) Gordon Claridge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Haemodorum austroqueenslandicum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 28, 2021 02:42 PM AEST
Crotalaria brevis - Photo (c) Graeme Cocks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של aavankampen: Crotalaria brevis, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 28, 2021 01:44 PM AEST
Flindersia australis - Photo (c) Tatiana Gerus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aavankampen: Flindersia australis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 28, 2021 12:43 PM AEST
Pandorea pandorana - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Pandorea pandorana, שייך ל ביגנוניים (משפחה Bignoniaceae)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tinaraveneau

תאריך

נובמבר 28, 2021 08:51 AM AEST

תיאור

Flowering in open paddock after recent heavy rain

Vigna vexillata angustifolia - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של aavankampen: Vigna vexillata var. angustifolia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tinaraveneau

תאריך

נובמבר 27, 2021 02:17 PM AEST
Cullen tenax - Photo (c) Greg Tasney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של aavankampen: Cullen tenax, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

נובמבר 27, 2021 11:43 AM AEDT
Psydrax odorata buxifolia - Photo (c) Martin Bennett, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Psydrax odorata ssp. buxifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

נובמבר 27, 2021 11:39 AM AEDT
Acacia bakeri - Photo (c) Nicholas John Fisher, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של aavankampen: Acacia bakeri, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

נובמבר 27, 2021 11:39 AM AEDT
Everistia vacciniifolia nervosa - Photo (c) Martin Bennett, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Everistia vacciniifolia ssp. nervosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

נובמבר 27, 2021 11:49 AM AEDT
Diospyros pentamera - Photo (c) Nicholas John Fisher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Diospyros pentamera, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

נובמבר 27, 2021 12:02 PM AEDT
Senna sophera - Photo (c) Erik, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Senna sophera, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

נובמבר 27, 2021 12:02 PM AEDT
Bridelia exaltata - Photo (c) Greg Tasney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של aavankampen: Bridelia exaltata, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marconnell

תאריך

נובמבר 27, 2021 03:53 PM AEST
Acacia complanata - Photo (c) Heather Marie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aavankampen: Acacia complanata, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vanessaegavins

תאריך

נובמבר 25, 2021 02:13 PM AEST

תיאור

Young seedling

Flindersia schottiana - Photo (c) Ian McMillan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Flindersia schottiana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 25, 2021 01:05 PM AEST
Syzygium australe - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Syzygium australe, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marconnell

תאריך

נובמבר 24, 2021 07:42 AM AEST
Pultenaea euchila - Photo (c) Ian McMaster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Pultenaea euchila, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marconnell

תאריך

נובמבר 24, 2021 07:42 AM AEST
Pultenaea - Photo (c) David Midgley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של aavankampen: סוג Pultenaea, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 24, 2021 10:20 AM AEST
Amyema cambagei - Photo (c) Victor W Fazio III, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Amyema cambagei, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 24, 2021 10:19 AM AEST
Casuarina glauca - Photo (c) Tony Rodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של aavankampen: Casuarina glauca, שייך ל קזוארינה (סוג Casuarina)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 24, 2021 10:17 AM AEST
Amyema cambagei - Photo (c) Victor W Fazio III, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של aavankampen: Amyema cambagei, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 18144