תמונות/קולות

מתצפת/ת

marconnell

תאריך

דצמבר 1, 2022 07:46 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

ספטמבר 23, 2022 10:22 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 21, 2022 07:41 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jodie40

תאריך

נובמבר 12, 2022 02:07 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

susan678

תאריך

נובמבר 15, 2022 09:57 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

נובמבר 6, 2022 12:06 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gjn

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marconnell

תאריך

נובמבר 7, 2022 10:31 AM AEST

תיאור

Young plant - planted.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bbiocons

תאריך

נובמבר 5, 2022 01:00 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bbiocons

תאריך

נובמבר 5, 2022 10:42 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bbiocons

תאריך

נובמבר 5, 2022 09:14 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

נובמבר 6, 2022 12:10 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

נובמבר 4, 2022 11:38 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mindac

תאריך

נובמבר 4, 2022 02:45 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rubyrosenfield

תאריך

אוקטובר 30, 2022 10:05 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אוקטובר 18, 2022 09:14 AM AEST

תיאור

Burrs on feral horses

תמונות/קולות

מה

קייצת מסולסלת (Erigeron bonariensis)

מתצפת/ת

cassy_ironside

תאריך

אוקטובר 16, 2022 05:23 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tjeales

תאריך

אוקטובר 6, 2022 12:41 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tjeales

תאריך

אוקטובר 8, 2022 01:49 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

megahertzia

תאריך

אוקטובר 8, 2022 03:22 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

megahertzia

תאריך

אוקטובר 6, 2022 04:09 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cassy_ironside

תאריך

אוקטובר 9, 2022 11:23 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

peter1582

תאריך

אוקטובר 8, 2022 02:08 PM AEST

תיאור

Male flowers and female flowers depicted

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vanessaegavins

תאריך

אוקטובר 8, 2022 09:49 AM AEST

תיאור

This is the first time I have seen flowers on this tall tree

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tinaraveneau

תאריך

אוקטובר 8, 2022 02:55 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rubyrosenfield

תאריך

אוגוסט 27, 2022 09:47 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coanne

תאריך

ספטמבר 30, 2022 10:48 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אוקטובר 1, 2022 10:46 AM AEST

תיאור

Growing up Lophostemon confertus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coanne

תאריך

ספטמבר 26, 2022 09:57 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sandunning

תאריך

ספטמבר 15, 2022 12:20 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coanne

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:34 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rubyrosenfield

תאריך

ספטמבר 24, 2022 02:42 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rubyrosenfield

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lynda139

תאריך

ספטמבר 24, 2022 10:49 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meeshell1411

תאריך

דצמבר 3, 2021 01:19 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

ספטמבר 17, 2022 04:33 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alicebakker

תאריך

ספטמבר 14, 2022 04:17 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coanne

תאריך

ספטמבר 14, 2022 10:28 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tinnanbar

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

2 scapes not budding yet

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tinnanbar

תאריך

ספטמבר 10, 2022 08:19 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

One of 3 plants within 10m in the middle of the clearing.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

~10 plants on the west edge of the clearing between the track and the edge. Spanning about 50m.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maybash

תאריך

ספטמבר 7, 2022 01:59 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dvk

תאריך

יולי 24, 2022 12:36 PM AEST

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אוגוסט 31, 2022 01:14 PM AEST

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

rsmalley

תאריך

אוגוסט 26, 2022 10:40 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tinnanbar

תאריך

אוגוסט 25, 2022 08:22 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

אוגוסט 14, 2022 12:19 PM AEST
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת/ת

peter1582

תאריך

יולי 23, 2022 11:25 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gardenjwlz

תאריך

אוגוסט 5, 2022 10:40 AM AEST

תיאור

Twining vine, legume, trifoliate, slightly hairy, stipules at base of leaflet, clusters of labiate yellow green flowers, 3 cm long pods slight constriction between seeds.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tinaraveneau

תאריך

יולי 29, 2022 03:05 PM AEST

תיאור

Numerous trees growing along watercourse. Leaves quite rounded. New leaves red in colour.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

יולי 19, 2022 03:51 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fj40

תאריך

יולי 15, 2022 10:01 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

charlotte926

תאריך

יוני 21, 2021 11:25 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rubyrosenfield

תאריך

יולי 5, 2022 02:56 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lindabeh

תאריך

יוני 19, 2022 07:33 AM AEST

תיאור

Specimen collected for herbarium RM

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lindabeh

תאריך

יוני 19, 2022 11:59 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lindabeh

תאריך

יוני 20, 2022 08:12 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lindabeh

תאריך

יוני 20, 2022 02:13 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cassy_ironside

תאריך

יוני 21, 2022 03:49 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lisabezzie

תאריך

יוני 21, 2022 02:58 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lisabezzie

תאריך

יוני 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tapplyj

תאריך

יוני 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nicklambert

תאריך

ינואר 11, 2020 09:58 AM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fj40

תאריך

יוני 5, 2022 12:00 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

יוני 10, 2022 01:47 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

יוני 10, 2022 12:09 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

יוני 10, 2022 09:47 AM AEST

תיאור

Square stems

תמונות/קולות

מתצפת/ת

phallec0

תאריך

יוני 3, 2022 09:05 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rsmalley

תאריך

מאי 20, 2022 12:00 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tinaraveneau

תאריך

מאי 19, 2022 01:53 PM AEST

תיאור

Several of these climbing vines scattered across regenerating property - in rocky but moist areas. Long flattened pod. Wondering if it might be Canavalia papuana or just an introduced legume for pasture improvement?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

מאי 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dvk

תאריך

מאי 15, 2022 09:45 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gardenjwlz

תאריך

מאי 2022

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

Aquatic herb

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

מאי 5, 2022 09:25 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rsmalley

תאריך

פברואר 9, 2022 01:34 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronavery

תאריך

אפריל 20, 2022 09:54 AM AEST

תיאור

Iron bark. Very small fruit buds

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronavery

תאריך

אפריל 20, 2022 09:33 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rsmalley

תאריך

אפריל 20, 2022 09:30 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אפריל 18, 2022 08:58 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

אפריל 6, 2022 08:29 AM AEST

תיאור

A strange looking specimen.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אפריל 17, 2022 05:15 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

suedavis565

תאריך

אפריל 15, 2022 11:19 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gardenjwlz

תאריך

אפריל 13, 2022 08:13 AM AEST

תיאור

Shrub to 3m thornless, small round opposite leaves some cordate, to 10mm across and long, entire margin, base slightly tapered, 1-2mm petiole, blunt rounded tip, midrib, green slightly shiny above dull below.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coanne

תאריך

אפריל 11, 2022 08:46 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rsmalley

תאריך

אפריל 6, 2022 12:08 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joshua773

תאריך

אפריל 11, 2022 01:32 PM AEST

תמונות/קולות

מה

קטניות (משפחה Fabaceae)

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אפריל 11, 2022 10:06 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joshua773

תאריך

אפריל 11, 2022 01:28 PM AEST

מקום

Booral, QLD, AU (Google, OSM)

תיאור

10m2 patch of L. Coronata

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אפריל 6, 2022 03:33 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אפריל 8, 2022 12:01 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אפריל 9, 2022 08:41 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scottwgavins

תאריך

אפריל 5, 2022 09:37 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

אפריל 6, 2022 07:24 PM AEST

תיאור

I can only think P.chartacea.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

אפריל 6, 2022 07:46 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gregtasney

תאריך

אפריל 6, 2022 07:48 PM AEST