תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmole

תאריך

אוגוסט 12, 2023 05:54 אחה"צ EDT

תיאור

On Siberian Elm.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מאי 9, 2023 03:21 אחה"צ EDT

תיאור

on elm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jalbinder

תאריך

אוגוסט 9, 2023 03:37 אחה"צ EDT

תיאור

Found during DEC survey

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jalbinder

תאריך

יולי 26, 2023 01:40 אחה"צ EDT

תיאור

Found during DEC survey - first sighting in Otsego County.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hobiecat

תאריך

אוגוסט 29, 2023

תיאור

5' from the ground, 6 ' from the door, thus an unavoidable extra sawfly report.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 2, 2023 01:16 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יוני 4, 2023 01:17 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 31, 2022 06:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יוני 27, 2023 05:51 אחה"צ EDT

תיאור

On Ulmus americana

To the best of my knowledge, this is the first record of EZS in the city of Toronto.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 1, 2022 03:07 אחה"צ EDT

תיאור

This is the second record (of two for the day) of EZS I am aware of from the Greater Toronto Area (Durham/Clarington).

On Ulmus americana:
https://www.inaturalist.org/observations/197858712

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 1, 2022 01:19 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 1, 2022 11:17 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 1, 2022 09:50 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 31, 2022 02:16 אחה"צ EDT

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוקטובר 1, 2022 09:47 לפנה"צ EDT

תיאור

On Ulmus americana:
https://www.inaturalist.org/observations/199615326

Co-discovered with @pantherophis (shown in last photo) on first American Elm we inspected on a trip to Vermont.

As far as we know, this is the first observation of EZS in Vermont. Other EZS were found throughout the day and will be uploaded to iNat.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוקטובר 1, 2022 03:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוקטובר 1, 2022 01:14 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana:
https://www.inaturalist.org/observations/199822657

final photo shows only central vein of leaf left on adjacent branch

תמונות/קולות

מתצפת.ת

acidicjello

תאריך

אוגוסט 10, 2022 01:20 אחה"צ EDT

תיאור

Found during survey conducted for DEC BISEH

תמונות/קולות

מתצפת.ת

acidicjello

תאריך

אוגוסט 10, 2022 03:02 אחה"צ EDT

תיאור

Found during survey conducted for DEC BISEH

תמונות/קולות

מתצפת.ת

acidicjello

תאריך

אוגוסט 10, 2022 10:51 לפנה"צ EDT

תיאור

Found during survey conducted for DEC BISEH

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bugladysuzanne

תאריך

מאי 28, 2022 11:03 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 18, 2021 01:56 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 19, 2021 11:55 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus davidiana var. japonica

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 19, 2021 04:39 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 19, 2021 06:18 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 19, 2021 06:29 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 11, 2021 03:05 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 11, 2021 03:44 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana.

Some leaves almost fully consumed by the zigzag sawfly.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 11, 2021 04:57 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 11, 2021 05:11 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 13, 2021 07:47 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 13, 2021 08:01 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana; a relatively isolated individual tree

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 13, 2021 08:47 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 13, 2021 09:19 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 13, 2021 09:32 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 13, 2021 10:16 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 13, 2021 10:35 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 13, 2021 10:59 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 13, 2021 11:34 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 15, 2021 04:38 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 11:15 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 11:40 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 11:46 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 12:18 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 12:32 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 12:48 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 12:59 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 01:15 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 01:27 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 01:41 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 02:21 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 02:48 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:02 אחה"צ EDT

תיאור

mature larva traces on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:15 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:23 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:35 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 18, 2021 03:41 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

henrythesick

תאריך

יולי 23, 2021 07:05 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 8, 2021 10:07 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 8, 2021 10:34 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 8, 2021 11:20 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 8, 2021 12:32 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 8, 2021 01:09 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 8, 2021 01:31 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוגוסט 8, 2021 01:47 אחה"צ EDT

תיאור

spotted by Elsa Clarkin in crown of Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bugladysuzanne

תאריך

יולי 25, 2021 03:35 אחה"צ EDT

תיאור

On elm tree in backyard.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 24, 2021 09:08 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 24, 2021 10:53 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 24, 2021 11:38 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 24, 2021 11:48 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 24, 2021 11:54 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 24, 2021 01:15 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 24, 2021 01:23 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus rubra

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 25, 2021 04:57 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus pumila

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 25, 2021 05:06 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 25, 2021 06:11 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 25, 2021 06:14 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 25, 2021 07:01 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 25, 2021 07:21 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 25, 2021 07:27 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 25, 2021 07:52 אחה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יולי 24, 2021 08:58 לפנה"צ EDT

תיאור

on Ulmus americana

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 17, 2017 02:42 אחה"צ EDT

תיאור

a few small trees in hardwood understory; presumably part of a root colony

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

ספטמבר 17, 2017 02:46 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

אוקטובר 1, 2017 09:09 לפנה"צ EDT

מקום

Garry Fen Trail (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owenclarkin

תאריך

יוני 4, 2017 12:30 אחה"צ EDT

מקום

Joliette (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mireille_trempe

תאריך

יולי 4, 2021 05:58 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

יוני 11, 2021 07:30 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alainhogue

תאריך

יולי 30, 2020 08:41 אחה"צ EDT

תיאור

Ulmus

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

ספטמבר 4, 2020 09:49 אחה"צ ADT

מקום

berthierville (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiennep

תאריך

יולי 6, 2020 11:03 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

ספטמבר 11, 2020 07:14 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

ספטמבר 11, 2020 07:08 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

ספטמבר 11, 2020 07:05 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

ספטמבר 12, 2020 03:52 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

morgandjackson

תאריך

ספטמבר 15, 2020 03:50 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

ספטמבר 15, 2020 05:34 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

ספטמבר 18, 2020 01:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

ספטמבר 22, 2020 02:18 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

נובמבר 7, 2020 01:43 אחה"צ EST