תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

פברואר 21, 2024 07:27 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

פברואר 21, 2024 10:24 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

פברואר 21, 2024 09:58 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מה

רחפניים (זבובי רחף) (משפחה Syrphidae)

מתצפת.ת

rednat

תאריך

מרץ 15, 2020 03:38 אחה"צ CDT

תיאור

BBSP - Red Buckeye Trail

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

נובמבר 2, 2023 08:48 אחה"צ CDT

תיאור

maybe?

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 15, 2023 10:42 אחה"צ CDT

תיאור

1st ever Moth Night at Sugar Land Memorial Park

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 28, 2023 11:15 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יוני 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מה

עשית המצליבים (Plutella xylostella)

מתצפת.ת

rednat

תאריך

דצמבר 6, 2023 08:03 אחה"צ CST

תיאור

Texas Children in Nature Event at Buffalo Bayou Visitor Center

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

דצמבר 20, 2023 08:30 אחה"צ CST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

דצמבר 20, 2023 06:45 אחה"צ CST

תגיות

Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת.ת

miran_scally

תאריך

דצמבר 26, 2023 01:13 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

דצמבר 20, 2023 08:25 אחה"צ CST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

דצמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

On Hypoxis hirsuta

תגיות

B40

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

דצמבר 2, 2023 05:49 אחה"צ CST

תיאור

Monthly Moth Night at Exploration Green

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

דצמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

דצמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

דצמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rich451

תאריך

נובמבר 24, 2023 01:07 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

נובמבר 18, 2023 08:54 אחה"צ CST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ticonderoga-

תאריך

נובמבר 13, 2023 02:28 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

Nectaring on Solidago sempervirens

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 14, 2023 10:14 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 21, 2023 07:37 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 28, 2023 08:18 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 13, 2023 09:38 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 13, 2023 09:27 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 12, 2023 09:33 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 12, 2023 10:05 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 12, 2023 09:38 אחה"צ CDT

תיאור

sub100

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

sub100

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 11, 2023 09:50 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 11, 2023 09:59 אחה"צ CDT

תיאור

sub100

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

sub100

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

sub100

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 21, 2023 07:38 אחה"צ CDT

תיאור

sub100

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 21, 2023 07:34 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 11, 2023 08:24 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 11, 2023 09:09 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 14, 2023 10:00 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 15, 2023 09:12 אחה"צ CDT

תיאור

1st ever Moth Night at Sugar Land Memorial Park

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יוני 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

ספטמבר 2, 2023 09:42 אחה"צ CDT

תיאור

Exploration Green

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 8, 2023 10:28 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 26, 2023 09:01 אחה"צ CDT

תיאור

Deer Park Prairie

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 26, 2023 10:44 אחה"צ CDT

תיאור

Deer Park Prairie

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 26, 2023 09:47 אחה"צ CDT

תיאור

Deer Park Prairie

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 26, 2023 09:53 אחה"צ CDT

תיאור

Deer Park Prairie

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdhudgins

תאריך

יולי 22, 2023 10:34 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:56 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יוני 10, 2022 10:00 אחה"צ CDT

תיאור

Please id the critter with pincers hanging onto a much larger critter's front leg.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 30, 2022 08:57 אחה"צ CDT

תיאור

See the three tiny critters on the scarab's back?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:09 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 6, 2023 09:10 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 10:20 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:03 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 28, 2023 08:57 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 28, 2023 10:48 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 29, 2023 09:07 אחה"צ CDT

תיאור

Trinity River NWR

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:15 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:07 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:28 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:08 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:51 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 11:00 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 09:54 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 11, 2023 08:44 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 28, 2023 11:18 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 28, 2023 11:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 28, 2023 09:22 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 29, 2023 11:11 אחה"צ CDT

תיאור

Trinity River NWR

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 29, 2023 11:16 אחה"צ CDT

תיאור

Trinity River NWR

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 29, 2023 11:09 אחה"צ CDT

תיאור

Trinity River NWR

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 29, 2023 10:18 אחה"צ CDT

תיאור

Trinity River NWR

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 28, 2023 11:15 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 28, 2023 10:14 אחה"צ CDT

תיאור

Nash Prairie Preserve

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rednat

תאריך

אוגוסט 5, 2023 08:42 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnschneider

תאריך

אוגוסט 5, 2023 08:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

עש הדונג הגדול (Galleria mellonella)

מתצפת.ת

rednat

תאריך

יולי 28, 2023 10:59 אחה"צ CDT