תמונות/קולות

מתצפת.ת

bo_nguyxn

תאריך

אפריל 5, 2024 12:11 אחה"צ CDT
Bulia - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של rednat: סוג Bulia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

froggyfriend22

תאריך

אוקטובר 5, 2023 05:18 אחה"צ CDT
Bulia - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של rednat: סוג Bulia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gcwarbler

תאריך

נובמבר 13, 2023 11:52 אחה"צ CST

תגיות

Bulia - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של rednat: סוג Bulia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vixenpaw

תאריך

ספטמבר 16, 2023 05:36 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

froggyfriend22

תאריך

אוקטובר 5, 2023 05:18 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waystation1067

תאריך

יוני 10, 2023 10:01 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ptexis

תאריך

אוקטובר 18, 2020 09:55 אחה"צ CDT

תגיות

Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ehjalmarson

תאריך

דצמבר 30, 2022 06:25 לפנה"צ CST

תגיות

Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toolgrrl

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gcwarbler

תאריך

נובמבר 13, 2023 11:52 אחה"צ CST

תגיות

Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waystation1067

תאריך

יוני 17, 2023 09:42 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovebirder

תאריך

נובמבר 30, 2023 07:08 אחה"צ CST
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarinole

תאריך

דצמבר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

black light

Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gtsalmon

תאריך

ינואר 11, 2024 11:01 אחה"צ CST

תיאור

At side door under lights. 58 degrees F.

Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dianaterryhibbitts

תאריך

פברואר 28, 2023 11:50 אחה"צ CST
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricknirschl

תאריך

פברואר 9, 2024 02:09 אחה"צ CST
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jrod1986

תאריך

מרץ 13, 2024 11:57 לפנה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andyjordan

תאריך

אפריל 5, 2024 10:40 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cynodon

תאריך

אפריל 4, 2024 12:08 לפנה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geoff29876

תאריך

אפריל 7, 2024 07:51 לפנה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carter_m

תאריך

אפריל 8, 2024 04:28 לפנה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanmayflower

תאריך

אפריל 5, 2024 10:13 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aryarao

תאריך

אפריל 11, 2024 04:15 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shaelynrainey

תאריך

אפריל 11, 2024 05:41 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toolgrrl

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toolgrrl

תאריך

אפריל 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תגיות

Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anisaricc

תאריך

אפריל 4, 2024 10:31 לפנה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isaaceastland

תאריך

אפריל 12, 2024 11:15 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

djringer

תאריך

אפריל 9, 2024 10:01 אחה"צ CDT

תיאור

attracted to building lights after dark

Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bo_nguyxn

תאריך

אפריל 5, 2024 12:11 אחה"צ CDT
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של rednat: Bulia deducta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 36368